Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialpedagogiskt program

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Utbildningen till specialpedagog ger dig kunskaper om olika perspektiv på specialpedagogik, samtalsmetodik, pedagogisk ledning och styrning samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och läs- och skrivsvårigheter. Utbildningen innehåller praktiska moment där du får öva dig i att genomföra professionella samtal, specialpedagogisk rådgivning och arbeta med specialpedagogisk skolutveckling. Under den sista terminen skriver du ett självständigt vetenskapligt examensarbete.Utbildningen förbereder dig för en roll där du leder och stödjer specialpedagogisk utveckling på vetenskaplig grund i förskola och skola. Du får kunskaper och förmågor som behövs för att stödja både grupper och individer i inkluderande lärmiljöer. Du får även kompetens att samverka i elevhälsoteam, med skolledning, kollegor, föräldrar, elever och barn samt beredskap att genomföra utvärderingar och pedagogiska utredningar.Övrig information:Utbildningen omfattas av fyra utbildningsdagar på campus Örebro per termin, de är förlagda till två tillfällen med två utbildningsdagar i följd/termin.Under år 2 i utbildningen ingår 16 verksamhetsförlagda utbildningsdagar i förskole- eller skolverksamhet (8 dagar på höstterminen och 8 dagar på vårterminen fördelat på fyra veckor/termin).

Så ansöker du

Avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen. Vidare krävs minst tre års yrkeslivserfarenhet som lärare på minst halvtid efter avlagd examen. Dessutom krävs Svenska 3/Svenska B.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen
Örebro universitet
701 82 ÖREBRO

Örebro universitet är ett av Sveriges mest expansiva universitet med cirka 17 000 studenter och 1 260 anställda. Tre kilometer, eller tio minuter på cykel, från centrala Örebro ligger universitetets huvudcampus. Campusområdet är som en egen liten stad - förutom...

Läs mer om Örebro universitet och visa alla utbildningar.

Highlights