Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Diplomerad Coach

Lifecap AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Norrtälje
1 år
Deltid
Icke studiemedelsberättigad
Startdatum: Kontinuerlig start. 2 processträffar genomförs varje termin - Norrtälje
Sista ansökan: Se utbildningens hemsida

Videoreportage

Diplomerad Coach

Diplomerad Kognitiv Coach

Samtliga linjer på Lifecap AB innehåller ett gemensamt basår som ger titeln Diplomerad Kognitiv Coach.

På utbildningen till Kognitiv Coach läser du in en rad grundläggande teorier som t ex anknytningsteorier, förklaringsmodeller, variabellära, baskunskaper om gruppdynamik, beroende mm. All undervisning har en förankring i KBT, (Kognitiv beteende terapi). Du lär dig motiverande samtal och kognitiv coaching. Vill du fördjupa dig terapeutiskt finns det möjlighet att utvidga kunskaperna med påbyggnadskurser som erbjuds linjevis.

Lärare med stor kunskap inom området! 

Diplomerad Coach

Madeleine Swartz är lärare på coach-, beroende och medberoendeutbildningarna. Hon har skrivit boken "Res dig! Läk ditt medberoende" i samarbete med sina döttrar och hon betraktas som en av Sveriges ledande på området medberoende. Madeleine har varit med i SvT Nyhetsmorgon och är aktuell som sakkunnig i Sanna Lundells och Ann Söderlunds medberoendepodd.

För mer information om Diplomerad Coach, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Utbildningen Diplomerad Coach vänder sig till dig som vill arbeta med kognitiv coaching och motiverande samtal samt som har ett intresse av att studera dina egna strategier och av att utvecklas sjäv under utbidlningens gång.

Utbildningens upplägg

Diplomerad Kognitiv Coach är en processinriktad och upplevelsebaserad utbildning. Teori varvas med praktik i grupp och enskilt. Utbildningen genomförs på internat onsdag-söndag, vid två tillfällen första terminen. Termin två innehåller en internatträff (onsdag-söndag) och en Examinationsträff (fredag-söndag) dagtid i Stockholm. Du genomför själv dina litteraturstudier på hemmaplan mellan varje internatträff. Träffarna är upplagda kring olika teman:

1. Ledarskap, att leda sig själv och andra, kognitiv coaching och motiverande samtal. Olika ledarskapsteorier såsom FIRO, Johari Fönster, Maslows behovspyramid med flera studeras teoretiskt och belyses praktiskt under processträffen. Värderingsbaserade frågeställningar analyseras. Kunskapen som förmedlas både teoretiskt och praktiskt utgör en viktig bas främst vid coaching för att stärka det individuella ledarskapet men också i arbete med att coacha ledare och chefer. Processarbetet genomförs på kursgård i Roslagen onsdag – söndag, kost och logi under vistelsen ingår i kurskostnaden.
2.   Relationer, att ta fullt ansvar för ”sin egen del” i relationen, både nära/intima och de till andra människor som kollegor, chefer, släkt och vänner, diskuteras och illustreras praktiskt under processträffen. Vi arbetar med bekräftelse-, och kontrollbehov, anknytningsmönster, skuld och skam samt beroende/medberoendeproblematik. Kunskapen som förmedlas utgör en viktig bas vid relationscoaching. Processarbetet genomförs på kursgård i Roslagen onsdag – söndag, kost och logi under vistelsen ingår i kurskostnaden.
3.   Mental och emotionell Hälsa, att ta kommandot över sina tankar och kunskapen om hur de påverkar vårt emotionella mående. Vi utgår ifrån den kognitiva triangeln TANKE-KÄNSLA-HANDLING och arbetar brett med stresshantering och med övningar som kan användas i klientarbetet. Kunskapen som förmedlas utgör en viktig del vid coaching för att förbättra mental och emotionell hälsa. Processarbetet genomförs på kursgård i Roslagen onsdag – söndag, kost och logi under vistelsen ingår i kurskostnaden.
4.   Examination. Under den avslutande delen av utbildningen går vi igenom etik vid coaching och terapi. Vi genomför coach-sessioner med observatör och ger feedback och speglingar samt gör andra examinationsövningar i form av redovisning av uppgifter som delats ut innan träffen. Processarbetet genomförs i Stockholm fredag – söndag, kost och logi under vistelsen ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Gruppterapi utgör ett stort inslag i utbildningen. Det här innebär att det är av största vikt att du är inställd på att göra en grundläggande genomlysning av dig själv och dina egna strategier under utbildningen. Under internatvistelserna genomförs gruppuppgifter och vissa enskilda uppgifter.

För att säkerställa att kunskapskraven uppfylls ingår skriftliga inlämningsuppgifter, samt en fördjupningsuppgift där du lyfter fram dina egna teorier varje termin.Utbildningen bör bedrivas parallellt med arbete eller praktik.

Kostnader

För privatbetalande: 28 800 kr. inkl moms per termin
För företag: 28 800 kr. exkl. moms per termin

Kost och logi under internatträffarna ingår.
Terminsavgiften betalas månadsvis eller terminsvis. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecap

Lifecap erbjuder möjligheter till personligt växande. Vi har valt ut ett antal  platser dit du kan komma för att utbilda dig, studera dig själv, dina värderingar, attityder och beteenden.  Lifecaps coach- och terapeututbildningar är vår bas. Dessutom utgör Lifecaps hemsida...


Läs mer om Lifecap AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Coach

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lifecap AB

Tulka 1745
76049 Herräng

Tel: 08-545 959 40
www.lifecap.se

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 26 recensioner.

Per
(5)
Så tacksam för allt jag lärt mig på Lifecap och de dörrar det öppnat för mig. Jag är på rätt plats och på väg i en bra riktning.
Anna
(5)
Varje träff är alltid ett möte, en resa och en utveckling av mig själv.
Thomas
(5)
Grymt bra kurs som alla borde gå!
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in