Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Diplomerad Beroendeterapeut

Lifecap AB
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Norrtälje
3 år
Heltid/deltid
Icke studiemedelsberättigad
26 050 SEK inkl. moms
Startdatum: - Distans

Videoreportage

Diplomerad Beroendeterapeut

Diplomerad Alkohol- och drogterapeut/BeroendeterapeutDiplomerad Beroendeterapeut

Diplomerad Beroendeterapeut tar ett helhetsgrepp om företeelsen beroende, missbruk och även medberoende.  

Det unika är att du efter fullgjord utbildning inte enbart är rådgivare, föreläsare eller behandlare utan du kan arbeta terapeutiskt med att få till stånd bestående livsstilsförändringar hos dina klienter oavsett om det rör sig om missbruk av alkohol- och droger, spel, sex, internet eller annat. Månag av Lifecaps utbildade beroendeterapeuter arbetar med att hjälpa anhöriga till personer som fastnat i missbruk/beroende, personer som mår dåligt på grund av att de har utvecklat ett Medberoende.
Beroendeterapeuten arbetar i nära samverkan med andra yrken. Vanliga arbetsgivare är behandlingshem, socialtjänst och kriminalvård. Verksamhet som terapeut och/eller utbildare/föredragshållare i eget företag är också frekvent förekommande.

Våra medarbetare

Beroendeterapeut

Madeleine Swartz är lärare på coach-, beroende och medberoendeutbildningarna. Hon har skrivit boken "Res dig! Läk ditt medberoende" i samarbete med sina döttrar och hon betraktas som en av Sveriges ledande på området medberoende. Madeleine har varit med i SvT Nyhetsmorgon och är aktuell som sakkunnig i Sanna Lundells och Ann Söderlunds medberoendepodd.

Beroendeterapeut

Gaya Pienitzka (höger) grundade ISO-certifierade Lifecap år 2000. Hon är programledare i "Fånga ditt liv". Gaya har skrivit en rad böcker och är även lärare på Coach-, Samtals-, Relations- och Energi/hypnosterapeututbildningarna.  På bilden även Anica Olsson (till vänster),  Dipl. 12-segsterapeut och Åsa Nilsson (mitten) Dipl. Energi-/hypnosterapeut, Leg. Sjuksköterska, även de lärare på Lifecap.

För mer information om Diplomerad Beroendeterapeut, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Diplomerad Beroendeterapeut - Innehåll

Samtliga utbildningslinjer innehåller ett gemensamt basår. Det genomförs på internat onsdag - söndag vid två tillfällen per termin. Därtill kommer tid för litteraturstudier. Utbildningen kan genomföras parallellt med heltidsarbete förutsatt att du har möjlighet att ta ledigt för att närvara på de obligatoriska träffarna samt att bbedriva litteraturstudier på hemmaplan. Under detta år läser du in en rad grundläggande teorier som till exempel förklaringsmodeller, variabellära, baskunskaper om gruppdynamik, beroende m.m. Basåret berättigar dig till titeln Kognitv Coach. Efter första året läser du linjevis.

Förutom basåret ingår två fördjupningsår i utbildningen. Under de åren ingår fördjupad kunskap om 12-stegsprogrammet, multivariat diagnostik, personlighetsdiagnostik enligt DSMIV, ångestteorier, terapier och behandlingsmetoder med fokus på kognitiva förhållningssätt och teorier samt existentiell teori, matchning och planering av åtgärdsprogram, evaluering, behandling av SRS-klienter, återfallsprevention och utbildning av anhöriga.

Utbildningen är processinriktad och upplevelsebaserad, teori varvas med praktik i grupp och enskilt. Gruppterapi ingår i utbildningen. Du genomför själv dina litteraturstudier mellan varje internatträff. Under internaten genomförs gruppuppgifter och vissa enskilda uppgifter. För att säkerställa att kunskapskraven uppfylls ingår skriftliga tentamen, uppsatser samt en fördjupningsuppgift där du lyfter fram dina egna teorier.

Målgrupp för Beroendeterapeut

Utbildningen vänder sig till dig som är yrkesverksam inom vård och behandling, socialvård, företagshälsovård, personalvård eller annat klientarbete. Utbildningen är eftergymnasial. Personlig lämplighet är avgörande vid antagningen. Hög empatisk förmåga och förmågan att kunna sätta gränser är värdefulla egenskaper för att nå framgång som beroendeterapeut. Om du tillfrisknat från ett eget missbruk och beroende eller levt som nära anhörig så underlättar det förståelsen för problematiken.

Utbildningens upplägg

Terminsplan
Utbildningens första år genomförs på internat onsdag - söndag, två tillfällen per termin. Därtill kommer tid för litteraturstudier. Påbyggnadsåren har en liknande uppbyggnad, men kan även vara förlagd till två vecko-långa träffar utomlands kombinerat med två helgträffar i Sverige. Utbildningen bör bedrivas parallellt med arbete eller praktik.

Praktik
Elev utan erfarenhet av arbete med missbruks och beroendeproblematik bör under utbildningstiden genomföra någon typ av praktik. Behovet av praktik bedöms individuellt.

Handledning
Normal studiehandledning ingår. Elever kan anmodas ta särskild handledning och/eller egen enskild terapi.

Terapi
Elever som inte gått i egenterapi rekommenderas detta. Tillgång till kvalificerade terapeuter finns.

Examen & Intyg

Examensdiplom till "Diplomerad Beroendeterapeut" utdelas vid fullgjord utbildning och betalning.

Kostnader

För privatbetalande: 28 800 kr. inkl moms per termin
För företag: 28 800 kr. exkl. moms per termin

Kost och logi ingår under de processträffar som sker på internat (5 dgr vardera) medan examination genomförs dagtid i Stockholm under tre dagar.
Terminsavgiften betalas månadsvis eller terminsvis. Kostnader för kurslitteratur tillkommer.

Lifecap AB

Lifecap AB

Lifecap

Lifecap erbjuder möjligheter till personligt växande. Vi har valt ut ett antal  platser dit du kan komma för att utbilda dig, studera dig själv, dina värderingar, attityder och beteenden.  Lifecaps coach- och terapeututbildningar är vår bas. Dessutom utgör Lifecaps hemsida...


Läs mer om Lifecap AB och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Beroendeterapeut

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Lifecap AB

Tulka 1745
76049 Herräng

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in