Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Företagssköterska

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan arbeta i företagshälsovård eller i organisationer och myndigheter med verksamhet som är inriktad på att främja hälsa och arbetsvillkor samt förebygga ohälsa och utslagning från arbetslivet.

Inriktning arbetsmiljöstrateg:

vidareutbildar en bredare grupp främst till det övergripande strategiska arbetsmiljöarbetet inom ett företag, myndighet eller inom företagshälsovården. Utbildningen har en fördjupning inom systematiskt arbetsmiljöarbete.

Inriktning ergonomi:

vidareutbildar arbetsterapeuter och fysioterapeuter/ sjukgymnaster till att arbeta strategiskt och övergripande både preventivt samt rehabiliterande inom arbete och hälsa. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom ergonomisk mätteknik samt sambandet mellan yrkesexponering och uppkomst av muskuloskeletala besvär. 

Inriktning företagssköterska:

vidareutbildar sjuksköterskor till att arbeta strategiskt och övergripande både preventivt samt rehabiliterande med arbete och hälsa. Dessutom ingår en särskild fördjupning inom yrkesmedicin, medicinska kontroller, hälsofrämjande arbete m.m.

Så ansöker du

Sjuksköterskeexamen om 180 hp eller kandidatexamen i omvårdnad. Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Karolinska institutet
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...

Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Highlights