karolinskaKarolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.

Karolinska Institutet har många spännande utbildningar som leder till jobb inom vård och hälsa, tandvård och medicin. Det är en fascinerande studiemiljö. Här bedrivs utbildning och forskning som spänner över hela det medicinska fältet, från psykologi till cell- och molekylärbiologi. KI:s studenter, lärare och forskare har alla samma mål; att bidra till att förbättra människors hälsa. Den inställningen skapar ett kreativt och öppet arbetsklimat, där du som student har stora möjligheter att vara med och påverka utformningen av din utbildning.

Vid KI läser cirka 6 000 studenter längre eller kortare utbildningsprogram och kurser. Lärarna forskar ofta parallellt med sin undervisning. Det gör att du som student får ta del av det senaste inom hela det medicinska området. I flera av KI:s utbildningar ingår verksamhetsförlagd utbildning, som består av klinisk praktik och utbildning på plats i vården.

Studiemiljön på Karolinska Institutet är internationell. KI har avtal om student- och lärarutbyte med ett hundratal universitet runt om i världen och många av KI:s studenter genomför en del av sin utbildning utomlands. En examen från KI öppnar dörrar över hela världen.

Välkommen till Karolinska Institutet! Att på olika sätt få verka för människors hälsa är ett fantastiskt uppdrag som kommer att berika både ditt eget och många andra människors liv.


Utbildningar - Karolinska institutet

Universitets- & högskoleutbildning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Vård / Omsorg Längd Ort
Sjuksköterskeprogrammet Distans
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Hälsa / Friskvård
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Arbetsmiljöstrateg Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Ergonomi Distans
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - Företagssköterska Distans
Medicin / Farmaci
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad klinisk fysiologi Distans
Biomedicin
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad molekylär medicin Distans
Magisterprogrammet i biomedicinsk laboratorievetenskap - Avancerad patologi Distans
Undervisning / Pedagogik
Specialistsjuksköterskeprogrammet - barn och ungdom - Allmän pediatrisk omvårdnad Distans
Vård / Omsorg
Specialistsjuksköterskeprogrammet - ambulanssjukvård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - distriktssköterska Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Avancerad cancervård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - onkologisk vård - inriktning Strålbehandling Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - vård av äldre Distans
Specialistsjuksköterska
Specialistsjuksköterskeprogrammet - kirurgisk vård Distans
Specialistsjuksköterskeprogrammet - medicinsk vård Distans

Beskrivning och boende

Kontaktuppgifter till Karolinska institutet

Karolinska institutet

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00
Fax 08-31 11 01


Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Liliana Andersson

Ändring av äldreomsorgen är viktig,hjälp potential är mycket stor. Hälsa är del orsaken till förändringar i fysiska och psykiska. Till exempel alfa och omega växa en cell och en cell sluta. För mig hälsa är en mycket bred utveckling.

BMA

En riktigt bra utbildning som hela tiden utvecklas till det bättre, studenterna har en bra sammanhållning både inom och mellan årskurserna. Undervisningen är i toppkvalité. Förutom att det ger goda möjligheter till jobb direkt efter examen är det också en bra grund för fortsatta studier.

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in