Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i socialt arbete

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Masterprogrammet i socialt arbete syftar till att förbereda studenten för att självständigt analysera och utveckla socialt arbete för att öka kompetensen för mer kvalificerade arbetsuppgifter i ett praktikområde. Masterprogrammet ger en möjlighet till professionell kompetensutveckling tillika fördjupning inom olika områden av socialt arbete, till exempel arbete med barn, ungdomar och familj; missbruk; äldre; kön och våld samt migration. Studenten fördjupar sig inom kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Självständig kritisk analys och värderingsförmåga betonas i studierna samt självständighet i planering, genomförande och redovisning av ett i ämnet teoretiskt och metodologiskt välförankrat vetenskapligt självständigt arbete. Masterprogrammet i socialt arbete ger också en grund för studenter som vill fortsätta sina studier på forskarnivå. Fria sökord:

Så ansöker du

Kandidatexamen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng varav 90 högskolepoäng i socialt arbete inklusive ett självständigt arbete omfattande minst 15 högskolepoäng eller motsvarande utbildning.Gymnasiets svenska kurs 3 eller B och gymnasiets engelska kurs 6 eller A eller motsvarande.

Examen & Intyg

Masterexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights