Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i engelska: Litteraturvetenskaplig inriktning

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Masterprogrammet i engelska är för dig som vill fördjupa din förmåga att förstå, analysera och kontextualisera kulturyttringar eller språkbruk inom ett av samtidens globalt viktigaste språk. Är du intresserad av populärkultur och genrefiktion? Sociala medier? Global engelskspråkig litteratur eller kommunikation? Språkinlärning? Inom programmet finns möjlighet att fördjupa sig i dessa ämnen och mer därtill! Det engelska språkets mångfaldiga former har en utpräglad närvaro i offentligheten och i mångas privatliv, så väl som i lokal och internationell kultur. Studiet av engelskans bruk och kulturyttringar har därför påtaglig relevans och många tillämpningsmöjligheter i en rad domäner, så som inom utbildning och akademi, politik, kultur, media och näringsliv. Programmets inriktningar förenas av temat "engelska i samtiden". Den språkvetenskapliga inriktningen omfattar kurser som berör olika grenar av tillämpad språkvetenskap, med ett övergripande fokus på perspektiv och metoder för att studera och förstå språkbruk som social interaktion, kognition, text och diskurs. Den litteraturvetenskapliga inriktningen omfattar kurser som på olika sätt berör kulturella och litterära förhandlingar av samtiden, med en tonvikt på historiska och geografiska kontextualiseringar och kritiska perspektiv. Programmets kurser fokuserar samtida språkbruk och material, såväl som samtida teorier och metoder, och är starkt knutna till ämnesmiljöns forskning. Kurserna behandlar inte bara det engelska språket och den engelska litteraturen i sig, utan även hur språkliga och litterära perspektiv kan belysa samhälleliga fenomen, problem och utvecklingar. Fria sökord: Kultur, Text, Litteratur, Fiction, Science-Fiction, Social-Media, Media

Så ansöker du

Kandidatexamen med minst 90 högskolepoäng i huvudområde engelska, eller motsvarande. Examensarbete/uppsats om minst 15 hp på G2E-nivå eller motsvarande ska ingå. Engelska på gymnasienivå 6/B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights