Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Magisterprogram i engelska - lingvistik

Högskolan Dalarna
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
60 hp
Heltid/deltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Distans
Höst 2021

Distans
Höst 2021

Magisterprogram i engelska - lingvistik

Utbildningen har som övergripande mål att erbjuda studenten fördjupning inom tillämpad lingvistik, vilket inbegriper studiet av språk och språkrelaterade problem i specifika situationer där människor använder och lär sig språk (översättning av nyckelformulering i tidskriften Applied Linguistics) och då specifikt i relation till det engelska språket. Programmet profilerar sig mot diskursanalys, andraspråksinlärning, sociolingvistik, korpuslingvistik och datormedierad kommunikation.Programmets första termin inleds med kurserna Kärnområden i tillämpad engelsk lingvistik och Teman inom tillämpad engelsk lingvistik på vardera 7,5 hp. Sedan läses kurserna Diskursanalys på 7,5 hp samt Metoder inom tillämpad engelsk lingvistik på 7,5 hp. Den andra terminen inleds med kursen Engelsk språkvetenskap i tal och skrift på 7,5 hp och avslutas med Magisterexamensarbete i tillämpad engelsk lingvistik på 15 hp. Programmet innehåller en valfri kurs om 7,5 hp som kan läsas vid valfritt lärosäte och som lämpligen ska vara relevant för examensarbetet och väljas i samråd med programansvarig.

Så ansöker du

Filosofie kandidatexamen med språkvetenskaplig inriktning omfattande minst 180 högskolepoäng innehållande en uppsats i ämnet Engelska, eller motsvarande kunskaper. Innehållet i uppsatsen och den metod som används ska vara relevanta för vald specialisering i magisterprogrammet. Uppsatsen måste vara skriven på engelska. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet i engelska i form av något av följande internationella erkända språktest: TOEFL-test, inklusive TWE, med resultatet minst 630 poäng (skriftligt prov), 267 poäng (databaserat prov), 109 poäng (internetbaserat prov); Cambridge Certificate of Proficiency (A eller B) eller IELTS med resultatet minst 7,5 totalt (och ingen del under 7) eller motsvarande kunskaperkunskaper

Examen & Intyg

Magisterexamen

Högskolan Dalarna

Högskolan Dalarna

Är en högskola som är ledande inom nätbaserat lärande rätt för dig? Du skulle ju flytta och läsa på campus?Högskolan Dalarnas utveckling av verktyg och pedagogik på nätet hjälper alla studenter. Inspelade föreläsningar när du inte kan vara med, streamade...


Läs mer om Högskolan Dalarna och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Högskolan Dalarna

791 88 Falun

Tel: 023-77 80 00
Fax 023-77 80 80


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: