Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Jönköping University
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans, Oskarshamn, Värnamo
2 år
Deltid
CSN-berättigad
Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Läs en utbildning till Stödpedagog inom funktionshinderområdet på Jönköping University

Vill du öka din kompetens och bidra till att skapa möjligheter till ökad livskvalitet och bättre hälsa för personer med olika funktionsnedsättningar? Då är stödpedagogutbildningen helt rätt för dig!

Du får kompetens att utveckla ditt arbete med att stödja personer med funktionsnedsättningar genom att vägleda och tillämpa pedagogiska modeller med fokus på självbestämmande och delaktighet. Under utbildningens gång får du kunskap om professionell pedagogisk vägledning och individanpassat vardagsstöd. Utbildningen kan kombineras med arbete på deltid och vänder sig både till dig som redan arbetar på exempelvis stödboenden inom området. Utbildningen följer den nationella studieplanen.

För mer information om Stödpedagog inom funktionshinderområdet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

När du söker till den här utbildningen tar vi inte bara hänsyn till dina formella meriter som examen och betyg. Din erfarenhet och personliga drivkraft har stor betydelse och därför har vi möjlighet att bevilja en studieplats även till dig som inte har formell behörighet. Vi gör då en individuell bedömning av dina yrkeserfarenheter och din förmåga att genomföra utbildningen.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Barn- och fritidsprogrammet eller Vård- och omsorgsprogrammet

• Specialpedagogik 1, 100p
• Specialpedagogik 2, 100p
• Hälsopedagogik, 100p
• Svenska 2 alt Svenska som andraspråk 2, 100p

och

Minst ett års yrkeserfarenhet på heltid från arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning. Deltid på minst 50 % räknas om till heltid.

Urval

Om det blir fler sökande till utbildningen än antal utbildningsplatser kommer urval att ske med hjälp av ett särskilt prov. Alla kommer att kallas till provet, oavsett om du är behörig till utbildningen vid tillfället för kallelsen eller ej. Provet kan inte göra dig behörig till utbildningen. Om det blir aktuellt med urval för den utbildning du sökt kommer du att få en kallelse och mer information efter sista ansökningsdag.

Anmälan

Du anmäler dig till stödpedagogsprogrammet på Jönköpings Universitys webbplats.

Anmälan öppnar 15 mars 2022.

Upplägg

Jönköping University, Hälsohögskolan är utbildningens huvudman. Utbildningen bygger på nationellt likvärdigt innehåll för stödpedagoger inom funktionshinderområdet som arbetats fram av Nationella kompetensrådet (NKR) och Vård- och omsorgscollege och som fastställdes av Myh i januari 2019.

Utbildningen ges på distans, halvfart, under två år och kan därför kombineras med arbete på deltid. Studierna har ett distansupplägg i form av föreläsningar, seminarier, fallstudier, grupparbeten samt lärande i arbete ute på arbetsplatser (LIA). Utbildningen är distansförlagd med fysiska träffar i Oskarhamn och Värnamo, cirka två dagar i månaden. Eftersom utbildningen bedrivs på två studieorter kommer varannan föreläsning att ske via videokonferens.

Utbildningen genomförs på svenska. Litteratur kan även förekomma på engelska.

Kursinnehåll

100 yrkeshögskolepoäng (Yhp) motsvarar en termins heltidsstudier.

År 1

Funktionsnedsättningar, 25 Yhp
Praktisk juridik inom social omsorg, 15 Yhp
Etik och professionellt förhållningssätt, 15 Yhp
Människan i utveckling, 15 Yhp
Pedagogiska teorier, metoder och arbetssätt, 35 Yhp

År 2

Kommunikation, välfärdsteknik och kognitivt stöd, 35 Yhp
Dokumentation och kvalitetssäkring, 15 Yhp
Lärande i arbete - LIA 20 Yhp
Examensarbete - 25 Yhp

Praktik

I våra yrkesutbildningar lägger vi stor vikt vid praktiska färdigheter och en yrkeshögskoleutbildning är en inspirerande kombination av teori och praktik. Stödpedagogutbildningen kan kombineras med deltidsarbete vilket gör att du kan omsätta dina nya kunskaper i praktiken redan under utbildningens gång. I den sista terminen genomför du en LIA-period (Lärande i arbete) på en annan arbetsplats.

Examen, diplom m.m.

Yrkeshögskoleexamen, Stödpedagog inom funktionshinderområdet

Jönköping University

Jönköping University

Funderar du över framtiden? Vill du vara attraktiv på arbetsmarknaden – både nationellt och internationellt? Jönköping University har en tydlig internationell profil och tillhör landets främsta när det gäller internationellt studentutbyte. Hos oss får du möjlighet att förlägga delar av...


Läs mer om Jönköping University och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Stödpedagog inom funktionshinderområdet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Jönköping University

Gjuterigatan 5
553 18 Jönköping


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in