Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård arbetar du med människor i olika åldersgrupper och i olika sammanhang. Du leder omvårdnadsarbetet, handleder övrig vårdpersonal i psykiatrisk omvårdnad och medverkar till att utveckla vården. Du arbetar omväxlande både självständigt, med eget omvårdnadsansvar, och i nära samverkan med andra yrkesgrupper, för att ge patienten en individuellt anpassad vård och stöd att klara sin vardag. Utbildningen förbereder dig för att initiera, genomföra och utvärdera ett hälsofrämjande och förebyggande arbete, men också för att bedöma och hantera komplexa situationer. Med din helhetssyn på människan och dennes behov kommer du efter avslutad utbildning att ha förmåga att göra komplexa bedömningar utifrån vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter. Utbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är i huvudsak förlagd till närområdet kring Borås. Det kan ibland vara möjligt att genomföra VFU på annan ort. Utbildningen ges på distans och på halvfart.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Ansökan och behörighet

Sjuksköterskeexamen om 180hp. Självständigt arbete (examensarbete) inom vårdvetenskap (G2E/C-nivå) 15hp. Giltig sjuksköterskelegitimation utfärdad av Socialstyrelsen.

Examen, diplom m.m.

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås
Högskolan i Borås
Allégatan 1
501 90 BORÅS

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv...

Läs mer om Högskolan i Borås och visa alla utbildningar.

Highlights