Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård

Högskolan i Borås
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2023 - Distans

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot operationssjukvård

Operationssjuksköterska är yrket för dig som trivs med att arbeta i team i en högteknologisk miljö där du leder och planerar arbetet i operationssalen. Som operationssjuksköterska ingår du i teamet kring patienten vid kirurgiska ingrepp och interventioner. Det innebär att stor vikt läggs på samarbete i interprofessionella team, där kommunikation är ett viktigt redskap som medger säker vård och förebyggande av vårdskador. Programmet i Borås är distansanpassat och en helfartsutbildning vilket innebär heltidsstudier under två terminer. Studierna bedrivs via en digital lärplattform med anpassade läraktiviteter såsom föreläsningar som sker live eller är inspelade, seminarium, inlämningsuppgifter, kamratgranskning, handledning och studiebesök. Simulering och färdighetsträning sker huvudsakligen på Campus, Högskolan i Borås, men även andra platser i Borås kan förekomma. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) sker under tre av utbildningens kurser. Platser erbjuds inom Västra Götalandsregionen för dig som studerar vid Högskolan i Borås. Du kan även utföra VFU på annan ort om det finns möjlighet. Den verksamhetsförlagda utbildningen utgörs av totalt 12 veckor och 2 dagar.

Ansökan och behörighet

Kandidatexamen inom vårdvetenskap/ Sjuksköterskeexamen om 180 hp inklusive eller kompletterad med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 hpGiltig legitimation som sjuksköterska utfärdad av Socialstyrelsen

Examen, diplom m.m.

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås ambition är att bli det tredje universitetet i Västsverige. Vi satsar på att vara ett komplett lärosäte som sätter studentens lärande i centrum. Högskolan har cirka 12 400 studenter och drygt 700 anställda. I samverkan med näringsliv och offentlig sektor bedriver vi utbildning och forskning av hög internationell kvalitet och med stor samhällsrelevans.

Till Högskolan i Borås hör de såväl nationellt som internationellt starka varumärkena Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. De båda driver verksamhet inom utbildning och forskning inom sina respektive områden.

Högskolan i Borås driver flera spännande forskningsprojekt och har i dag rätt att examinera forskare inom fyra områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Resursåtervinning, Textil och mode (generell) och Textil och mode (konstnärlig).

Mitt i stan, i ena änden av Allégatan hittar du högskolans samlade campus med lektionssalar, restauranger, café och bibliotek. Det är nära till det mesta och knappt 10 minuters promenad till Resecentrum och Centralstationen. Vi har även högskoleutbildningar på Campus Varberg.

Visa alla utbildningar med Högskolan i Borås

Kontaktuppgifter till Högskolan i Borås

Högskolan i Borås

Allégatan 1
501 90 BORÅS

Tel: 033-435 40 00
Fax 033-435 40 03


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in