Korta YH-utbildningar

Digital tillgänglighet – inkluderande kommunikation och publicering

Funka Academy, Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
9 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-13
Utbildningsform
Distans
Längd
16 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
9 september, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-08-13
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

9 september, 2024

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: 2024-08-13

Om utbildningen

Digital tillgänglighet – inkluderande kommunikation och publicering

Denna korta YH-utbildning över en termin vänder sig till dig som arbetar med webbpublicering och/eller digital kommunikation. Den ger särskild kompetens inom digital tillgänglighet som du har nytta av i din yrkesroll.

I denna korta YH-utbildning sker studierna på deltid samtidigt som du arbetar. Det innebär att du snabbt kan tillämpa dina nyvunna kunskaper i arbetet.

Det är också en fantastisk möjlighet att pröva något nytt som är utvecklande för dig som person och som kan ge ett lyft i karriären. Du knyter dessutom kontakter och delar erfarenheter med likasinnade från en rad myndigheter, organisationer och företag. Ni delar en ambition att utveckla era kunskaper inom digital tillgänglighet och inkludering.

Digital service måste vara tillgänglig för alla oavsett förmåga! Det ska inte spela någon roll om du har en permanent eller tillfällig nedsättning av syn, hörsel, motorik eller kognition, om du har ett annat modersmål eller är ovan vid teknik.

En aktiv satsning på att ökad tillgänglighet bidrar i företagets värderings- och kvalitetsarbete, stärker varumärket samt lockar kunder och partners som vill vara del av en bra och hållbar kultur.

Lagstiftningen kräver digital tillgänglighet. Myndigheter och offentliga bolag omfattas redan av sådan lagstiftning. De nya lagkraven som träder i kraft 2025, träffar även företag. 

För mer information om Digital tillgänglighet – inkluderande kommunikation och publicering, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar praktiskt med digital kommunikation. Med denna kurs får du särskild kompetens inom digitala tillgänglighetsfrågor som du kan använda i din yrkesroll. Yrkeserfarenheten är en förutsättning för att du ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll och uppnå lärandemålen.

Behörighet

För att vara behörig till utbildningen måste du uppfylla båda punkterna nedan:

  • Grundläggande behörighet: lägst godkänt betyg i minst 2 250 gymnasiepoäng inklusive kurserna Svenska 1, Matematik 1 och Engelska 5, eller motsvarande. Om du saknar grundläggande behörighet kan du be Funka att istället göra en bedömning av din reella kompetens. Tänk på att du måste styrka detta i din ansökan med relevanta dokument såsom intyg, arbetslivserfarenhet, kursbetyg, utlåtande eller liknande. 
  • Minst 6 månaders relevant yrkeserfarenhet på heltid av webbpublicering och/eller kommunikationsarbete. Deltid omräknas till heltid.

Ansökan

Dokument och filer som behövs i din ansökan:

  • Gymnasiebetyg
  • Beskrivning av din yrkeserfarenhet samt intyg eller annan dokumentation som styrker din relevanta erfarenhet

Kursinnehåll

Utbildningen omfattar fyra kurser om vardera 10 YH-poäng, sammanlagt 40 YH-poäng.

Introduktion till tillgänglighet

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet om vad digital tillgänglighet innebär, vilka den är till för samt förståelse för hur det är att navigera med olika hjälpmedel. Detta länkar till Agenda 2030 genom att ge deltagarna verktygen och förståelse för att skapa inkludering och undanröja hinder så att alla, på jämlika villkor, kan ta del av information och kommunikation.

Kursen förmedlar central statistik, berättar kortfattat om lagen om digital tillgänglighet och förklarar olika begrepp. I kursen ingår även en kognitiv inlevelseövning där de studerande själva får uppleva en situation i hur det är att ha en kognitiv funktionsnedsättning.

EU-policy och lagkrav

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet med avseende på vad som gäller kring digital tillgänglighet i Sverige. Kursen tar upp upphandlingsdirektivet, webbtillgänglighetsdirektivet (DOS-lagen), tillgänglighetsdirektivet (Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet som träder i kraft i juni 2025), diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och språklagen.

Kursen går igenom vad de olika lagarna och direktiven innebär samt vad man kan göra för att försäkra sig om att man följer lagarna.

Prata klarspråk!

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet med avseende på hur man, för att nå ut till läsare inom olika målgrupper, måste använda ett begripligt språk och anpassa våra texter till de som har svårt att ta till sig information.

Klarspråk är grunden för all begriplig kommunikation. Kursen går också igenom skrivregler och deltagarna får uppgifter där de får träna på att skriva klarspråk och förbättra olika typer av texter.

Publicera tillgängligt digitalt innehåll och pdf:er 

Kursen ger kunskap, kompetens och färdighet med avseende på publicering av tillgängligt innehåll, oavsett om det är för webb, film eller sociala medier. Med utgångspunkt från tillgänglig video går kursen igenom lagkrav och de delar av WCAG-riktlinjerna som är relevanta för videor och sociala medier, för att kunna publicera tillgängligt och laguppfyllt innehåll i de här kanalerna.

De studerande får också lära sig grunderna i hur man skapar tillgänglighetssäkrade dokument, vad man ska tänka på under arbetet och tekniken under efterarbetet i Adobe Acrobat Pro.

Upplägg

Utbildningen bedrivs på distans. Utbildningsstart sker 9 september 2024 och studierna ska vara slutförda senast 27 december (16 veckor). Utbildningen ger 40 YH-poäng och studietakten är halvfart (5 YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid). Du har emellertid stora möjligheter att planera dina studier i tid och rum inom denna period. Sista ansökningsdatum är 13 augusti 2024.  

Utbildningens pedagogiska upplägg har tre komponenter: inspelat material, live-lektioner och workshops. 

Inspelat material 

Utbildningsmaterialet består av inspelade föreläsningar, filmer, instuderingsmaterial och övningar som har tagits fram av Funkas ledande tillgänglighetsexperter. Materialet finns tillgängligt ”on-demand” på Funka Academys lärplattform.

Utbildningsinnehållet är pedagogiskt strukturerat i delkurser, moduler och kapitel som möjliggör ett mycket flexibelt studieupplägg. I lärplattformen får du en tydlig överblick över dina studier.

Live-sända lektionspass med Funkas experter  

Utbildningen erbjuder också kompletterande lektionspass som en vidareutveckling och fortsättning på den inspelade kurserna. Fokus ligger på undervisning med exempel, övningar och frågestunder.

Passen, som leds av Funkas tillgänglighetsexperter, är förlagda till en för- eller eftermiddag varannan vecka. Välj att delta live online eller ta del av inspelningarna i efterhand om du inte har möjlighet att närvara i realtid.  

Workshops

Ett centralt moment i kursen är att deltagarna träffas i olika konstellationer under två workshops där framförallt tillämpningen av digital tillgänglighet, och inte minst utmaningarna med sådan tillämpning, diskuteras. Deltagarna kommer själva överens om när de digitala träffarna ska äga rum. 

Målet med kursens workshops är att fördjupa deltagarnas förståelse för digital tillgänglighet och hjälpa dem att identifiera konkreta sätt att implementera denna kunskap i deras eget arbete eller någon organisation som de väljer att fokusera på.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Digital tillgänglighet – inkluderande kommunikation och publicering

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Funka Academy
Centralplan 15
111 20 Stockholm

Funka Academy

Välkommen till marknadens största utbud av utbildning inom tillgänglighet! Funka Academy erbjuder kompetensutveckling på alla nivåer, från grundkurser till avancerade program för specialister.  Vi har vänt på klassrummet! Hos oss får kursdeltagaren alltid först tillgång till kursmaterial och inspelade filmer....

Läs mer om Funka Academy och visa alla utbildningar.

Highlights