Korta YH-utbildningar

Styr- och övervakningssystem för VVS

Campus Nyköping, Distans
Längd
30 YH-poäng
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
28 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
30 YH-poäng
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
28 oktober, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

28 oktober, 2024

 • Distans
 • Distans

Om utbildningen

Styr- och övervakningssystem för VVS

Kvartsfart, distans, 30 YHp

Denna kurs riktar sig till yrkesverksamma VVS-ingenjörer och likande roller. Idag ställs höga krav på uppdaterade kunskaper om hur man skapar och underhåller avancerade system som kan optimera energianvändningen, övervaka byggnaders prestanda och därmed bidra till hållbara städer och samhällen. Kursen ges på deltid och distans för att man ska kunna arbeta samtidigt

Under denna kurs får du möjlighet att utveckla en kritisk och analytisk syn på styr- och övervakningsprocessen i projekteringen. Du får också möjlighet att reflektera över olika metoder och tillvägagångssätt och identifiera bästa praxis för att maximera effektivitet och kvalitet i olika projekt.

Kursansvarig lärare är yrkesverksam och väl förankrad i branschen, vilket möjliggör en relevant och verklighetsnära kurs.

Specialkunskaper inom styr- och övervakningssystem efterfrågas av branschen

Idag finns det en brist på VVS-ingenjörer med specialkunskaper inom styr- och övervakningssystem. Denna kompetens är avgörande för att effektivt kunna planera, installera och underhålla avancerade VVS-system i olika typer av byggnader, menar branschens representanter.

För mer information om Styr- och övervakningssystem för VVS, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Campus Nyköping?

Bra kontakter med näringsliv

84% rekommenderar

denna utbildning

90% får jobb efter

genomförd utbildning

Så ansöker du

Grundläggande behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning inom yrkeshögskolan om du uppfyller något av följande: 

 1. har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning, 
 2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1,
 3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning eller genom svensk eller utländsk utbildning,
 4. praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

För att vara behörig till denna kurs ska du ha:

 • Minst 6-månaders yrkeserfarenhet på heltid som VVS-ingenjör, VVS-konstruktör, VVS-projektledare eller VVS-projektör. 


Reell kompetens

Om du saknar formella meriter när det gäller något eller några av behörighetskraven, kan det ändå finnas en möjlighet att vi kan bedöma dig som behörig. Vi kan då komma att begära in kompletterande underlag, som kan bestå av te x arbetsbetyg, kurs- eller utbildningsbevis, cv, personligt brev, intyg om ideella uppdrag och arbetsprover. 
Om underlagen inte fullt ut styrker din behörighet kan en kompetenskartläggning utföras. Kartläggningen används sedan för att bedöma om du kan bli behörig till utbildningen.
Tänk på att det är du som sökande som ansvarar för att komplettera din ansökan och att du gör det senast sista ansökningsdag. Alla bilagor ska laddas upp på vår ansökningswebb.

Du ansöker via vår ansökningswebb.

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning ska du ha kunskaper om/i

 • fastighetsel
 • elektromagnetisk kompabilitet (EMC)
 • styr- och övervakningssystem
 • utformning/projektering av styr- och övervakningssystem
 • gällande regelverk och bestämmelser rörande styr- och övervakningssystem
 • produkt- och materialkännedom
 • systembeskrivningar och ritningar
 • rambeskrivningar

Efter avslutad utbildning ska du ha färdigheter i att

 • konstruera driftkort och funktionsbeskrivningar
 • konstruera och dimensionera styr- och övervakningssystem
 • utforma enklare rambeskrivning för styr- och övervakningssystem

Efter avslutad utbildning ska du ha kompetenser att

 • genomföra samordnad funktionsprovning i samband med entreprenadbesiktning

Kursinnehåll

Kursens upplägg

Kursen ges på kvartsfart och distans för att man ska kunna arbeta samtidigt och i utbildningen varvas teoretiska moment med praktiska. Kursens teoretiska förankring utgår från en rad olika riktlinjer som är relevanta för VVS-branschen. Det inkluderar lagar och regler som styr byggsektorn, såsom byggnormer och säkerhetsföreskrifter. Dessutom tar utbildningen hänsyn till branschspecifika standarder och praxis som styr hur projektering och installation av VVS-system genomförs.

Kursens innehåll

Kursen behandlar styr- och övervakningssystem för installationssystem. I kursen ingår också en fördjupning i att konstruera styr- och övervakningssystem tillsammans med installationssystem, upprätta rambeskrivningar samt konstruera driftkort med funktionsbeskrivning. Vidare ingår gällande regelverk och bestämmelser rörande styr- och övervakningssystem.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Styr- och övervakningssystem för VVS

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Campus Nyköping
611 83 Nyköping

Våga lita på din magkänsla. Välkommen till din nya karriär som börjar på Campus Nyköping!

Alla våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med näringslivet. De flesta som avslutar sina studier hos oss kommer ut direkt i jobb. Det betyder att vi är riktigt bra på det vi gör. Du kan lita på att en...

Läs mer om Campus Nyköping och visa alla utbildningar.

Highlights