YH-utbildning

VVS- och energiingenjör

Längd
80 veckor
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Längd
80 veckor
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

VVS- och energiingenjör

VVS- och energiingenjör på Luleå Yrkeshögskola!

Vill du bidra till energieffektiva inomhusklimat? Hos oss lär du dig rita, projektera och optimera ventilationssystem som förbättrar både energianvändningen och ger ett bättre inomhusklimat. Förutom alla nybyggnationer och etableringar både i norr och söder så finns ett kontinuerligt behov av dessa yrkeskategorier vid alla typer av restaurering och underhåll av ventilationssystem. Det är stor efterfrågan på den här kompetensen i hela landet. 

Yrkeskategorier som är aktuella efter genomgången utbildning är bland andra VVS-ingenjör och VVS-projektör, konstruktör av värme och ventilationsanläggningar, VVS-designer, drift- och underhållsingenjör, projektledare vid byggnationer.
Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen som VVS- och energiingenjör
Företag i ledningsgruppen: Rejlers, Nordprojektering, Bravida, Umia, WSP, Fläktgroup, AFRY och Norconsult.

Yrkeshögskolan Luleå kommun har tidigare slutfört flera utbildningsomgångar av liknande slag och av de som hittills tagit examen har de flesta arbete i de yrken som utbildningen är inriktad mot.

För mer information om VVS- och energiingenjör , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Yrkeshögskolan i Luleå?

Behov på

arbetsmarknaden

Distansutbildning med

tillfällen på plats

Bra kontakter med

näringsliv

Så ansöker du

Ansökan

Ansökan öppnar 1 mars 2023, sista ansökningsdag 31 maj. Sista dag för komplettering 15 juni.

Nästa utbildningsomgång startar 18 september 2023.

Behörighet

För att vara behörig behöver du uppfylla kravet om grundläggande behörighet, vilket innebär att du behöver ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Motsvarande kan vara slutbetyg, intyg från allmän kurs på folkhögskola eller en utländsk gymnasieexamen. Utöver den grundläggande behörigheten behöver du också ha godkänt betyg i kursen matematik 2a/b/c eller motsvarande.

Om du har frågor om din behörighet kan du kontakta en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun. Det går också bra att kontakta oss på Luleå kommuns yrkeshögskola för mer information.

Urval

Om det är fler sökande än vad vi har platser för kommer vi att göra ett urval baserat på dina gymnasiebetyg.

Examen & Intyg

Examensbenämning: Yrkeshögskoleexamen VVS- och energiingenjör.

Examenskrav: Efter fullgjord utbildning erhålls ett examensbevis. Med fullgjord utbildning avses minst betyget Godkänt i samtliga kurser som ingår i utbildningen. Studerande som inte fullgjort utbildningen erhåller ett utbildningsbevis.

Kostnader

Utbildningen berättigar till studiestöd från CSN.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: VVS- och energiingenjör

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Upplägg

Utbildningslängd: 400 yh-poäng. En veckas heltidsstudier motsvarar 5 yh-poäng.

Studieform: Distans, heltid. Att studera på distans hos oss innebär att du läser alla de teoretiska delarna hemifrån, salstentamen bokas in och skrivs via lärcentrum eller liknande i din hemkommun. Ca 4 gånger under utbildningen reser man till Luleå för praktiska laborationer. Dessa träffar är obligatoriska för att få betyg i de kurser närträffarna syftar till.

Lärarledd tid: 8 timmar/vecka. 

Kursort: Distans, Luleå.

Kursinnehåll

Datoranvändning 35 poäng

Tillämpningar av kalkyl och presentationsprogram samt ritningsframställning i särskilda ritningsprogram.

Energiteknik 40 poäng

Energiteknik behandlar grundläggande begrepp, värmelära, värme- och luftbehandlingsteknik, värmebalans med in- och utgående energiflöden, värmeväxlare, pumpar och fläktar. l kursen ingår även grundläggande strömningslära.

Examensarbete 20 poäng

Individuellt arbete som genomförs i slutfasen av utbildningen inom ett område som den studerande tillsammans med lärare väljer.

Ingenjörsmatematik 35 poäng

Beskrivning: Kursen innehåller tillämpad matematik mot yrket VVS-ingenjör med tillämpningsteman energi, mekanik och hållfasthet.

Kylteknik 15 poäng

Grundläggande teoretisk kylteknik 

Lärande i arbete 100 poäng

LIA-kursen är uppdelad i tre perioder. Syftet med LIA är att praktisk tillämpa de kunskaper man fått av de teoretiska kurserna på en arbetsplats.

Projekt, entreprenad och juridik 30 poäng

En helhetssyn på projektarbete som arbetsform. Olika former för upphandling av varor och tjänster liksom den juridiska innebörden av träffade avtal. Ekonomiska kalkyler och anbud.

Reglerteknik 25 poäng

Kursen behandlar utformningen av styr- och reglersystem. Fokus ligger på känd och tillämpad teknik. Kursen innehåller även teknik för drift och övervakning.

Ventilations och luftbehandlingsteknik 50 poäng

Beskrivning: Kursen behandlar hela området från dimensionerande faktorer fram till systemets utformning och uppbyggnad. Värmebehov, kylbehov och värmeåtervinning är exempel på beräkningsdelar som ingår i kursen. Kursen inriktar sig även mot industriella tillämpningar och behandlar utsläpp och påverkan på omgivningen.

Värme- och sanitetsteknik 50 poäng

Beskrivning: Kursen innehåller system för lokaluppvärmning, vatten och tappvarmvatten. Fjärrvärmeproduktion och fjärrvärmebaserad uppvärmning prioriteras samt systemets uppbyggnad och dimensionering. Ett omfattande projekt genomförs som en projekteringsuppgift.

Yrkeshögskolan i Luleå
Laboratoriegränd 11
977 53 Luleå

Välkommen till Yrkeshögskolan i Luleå! 

Luleå tillhör en region i kraftig tillväxt. För att tillgodose de kommande etableringarna och annan efterfrågad kompetens kommer Vuxenutbildningen Luleå kommun att starta 6 Yh-utbildningar till hösten inom områden där det finns stora rekryteringsbehov.  Luleå kommuns yrkeshögskola är en del...

Läs mer om Yrkeshögskolan i Luleå och visa alla utbildningar.

Highlights