Yrkesutbildning

Certifierad Personalvetare

Academy Online, Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
17 500 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Längd
Valfri studietakt men om heltid ca 10 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Pris
17 500 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
När du vill se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: Alltid öppet
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Personalvetare

This training is also available in English.

Utbildningen Certifierad Personalvetare är en bred utbildning som behandlar alla olika aspekter av personalfrågor. De anställda inom ett företag utgör företagets viktigaste resurser, varav att rekrytera, utveckla och bibehålla dessa är avgörande för företagets framgång. Efterfrågan efter Personalvetare har därför ökat de senaste åren och är numera en mycket attraktiv yrkesgrupp på arbetsmarknaden.

Genom att utbilda dig till Personalvetare får du därmed både en aktuell och en bred utbildning, vilken skapar de bästa förutsättningarna för arbetsmöjligheter efter utbildningens slut.

I utbildningen Certifierad Personalvetare ingår kurser i ledarskap, personal – och kompetensförsörjning, personalekonomi, förändringsarbete, kommunikation och konflikthantering. Dessutom behandlar kursen de lagar och skyldigheter som arbetsgivare har gällande arbetsrätt, arbetsmiljö och diskriminering. Sammantaget ger utbildningen en helhetsbild av alla de områden som berör personalfrågor och även en god insikt i hur dessa ska hanteras.

Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chatt, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

ATT STUDERA TILL PERSONALVETARE INNEBÄR ATT:

- Du startar din utbildning när du vill

- Du studerar hur du vill, med dator, läsplatta eller mobiltelefon

- Du avgör själv studietakten

- Du studerar var du vill

KURSPORTALEN

Du får tillgång till inspelade föreläsningar i vår kursportal där du träffar våra lärare med olika specialområden. Du kommer att få se korta filmer med våra föreläsare som presenterar sig själva och respektive ämne samt med tal skärminspelade föreläsningar i Powerpoint.

Själva föreläsningsmaterialet har du även tillgång till i kursportalen när det är dags att göra övningsuppgifter och inlämningsuppgifter som skickas in för granskning av vår personal som därefter ger dig feedback. Du kan också kontrollera din kunskapsnivå genom att svara på diagnostiska test.

I kursportalen finns det ett Forum där du kan diskutera och fråga andra kursdeltagare och lärarna om kursinnehållet. Du kommer under studietiden att ha kontakt med kursledaren om du stöter på frågor eller problem samt när du får återkoppling på dina inlämningsuppgifter. Interaktivitet genom chat, mail och telefon. Kontinuerligt i kursmaterialet finns övningsuppgifter och inlämningsuppgifter så att du löpande kan stämma av att du tillgodogjort dig materialet på ett bra sätt.

Välkommen att anmäla dig och låta din framgångsresa starta tillsammans med oss!

UTBILDNINGSPLAN

MODUL 1

Utbildningsplan
LEDARSKAP
Organisationsteori
Organisationsstrukturer
Mintzberg´s konfigurationer
Arbetsledning
Organisationsscheman
Framgångsfaktorer
Nyinstitutionell Teori
Human Resources (HR)
Förändringsarbete i organisationer
Kommunikation vid förändringsarbete
Orsaker till förändring
Olika typer av förändring
Dimensioner av förändring
Organisationskultur
Organisatoriskt lärande
Att hantera motstånd
Vad är ledarskap?
Egenskaper och färdigheter
Chefskap och medarbetarskap
Motivation
Ledarskap för lärande
Ledarskap för förändring
Auktoritärt ledarskap
Demokratiskt ledarskap
Transformativt ledarskap
Karismatiskt ledarskap
Transaktionellt ledarskap
Situationsanpassat ledarskap
Mångfald
Mångfald ur ett organisatoriskt
perspektiv
Mångfaldens dimensioner
Orsaker till mångfaldsarbete
Olika aspekter av mångfald
Heteronormer
Modell för mångfaldsarbete
Internt mångfaldsarbete
Externt mångfaldsarbete
Arbetsmiljölagen
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Minderåriga
Skyddsombud
Företagshälsovård/Friskvård
Sjukfrånvaro
Rehabilitering
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT
TENTAMEN

MODUL 2

ARBETSRÄTT
Inledande om lagar
Tvingande och dispositiva lagar
Kollektivavtalet
Rättsverkningar av kollektivavtalet
Kollektivavtalets giltighetstid
Formella krav på kollektivavtalet
Tolkningsföreträde
Medbestämmandelagen
Föreningsrätt
Förhandlingsrätt
Informationsskyldighet
Arbetstid
Anställningsavtal
Lojalitetskrav
Arbetstagarens huvudförpliktelser
Lagen om anställningsskydd
Olika typer av anställningar
Semester
Ledighet
Uppsägning/Avskedande
Arbetsbrist och turordning
Uppsägningstid och uppsägningslön
Arbetsmiljölagen
Diskrimineringslagen
Aktiva åtgärder mot diskriminering
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT
TENTAMEN

MODUL 3

PERSONAL
Kompetensförsörjning
Attrahera
Employer Branding
Rekryteringsstrategier
Behålla
Introduktionsprogram
Talent Management
Medarbetarsamtal
Avveckla
Kompetensöverföring
Rekryteringsmetoder
Analys av kompetensbehov
Kompetensbaserad rekryteringsmetod
Värderingsstyrd rekryteringsmetod
Kravprofil
Kompetensmodell
Annons
Search
Headhunting
Urval
Tester
Kunskapstest
Färdighets- och begåvningstest
Personlighetsformulär
Formulär
Projektiva övningar

Simuleringsövningar
Intresseinventorier
Ledarskapsinstrument
Assessment Center
Feedback
Val av kandidat
Bakgrundskontroll
Referenser
Intervju med chef
Vanliga misstag
Intervju
Förberedelse inför intervju
Genomförande av intervju
Disposition av intervju
Värderingsstyrd intervjumetodik
Kompetensbaserad intervjumetodik
SWAN-analys
Femfaktormodellen
Utvärdering av intervju
Frågeteknik
Gruppintervju
Tillförlitlighet
Uppföljning
KASAM – Känsla av sammanhang
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT
TENTAMEN

MODUL 4

KOMMUNIKATION
Kommunikationens grunder
Medveten/omedveten kommunikation
Uppfattningen om oss själva och andra
Halo-effekten
Stereotypa åsikter
Självuppfyllande profetia
Attribution
Icke-verbal kommunikation
Lyssnande
Spegling
Professionella samtal
Feedback
Svåra samtal
Samtal vid stress och utmattningstecken
Samtal vid sexuella trakasserier
Samtal vid misstanke om beroende
Uppsägningssamtal
Coachande samtal
Medarbetarsamtal
Hur uppstår konflikter?
Konflikters påverkan på arbetsplatsen
Psykologisk reaktans
Strukturella konflikter
Personkonflikter
Rollförväntningar
Rollkonflikter
Konflikttriangeln
Isbergsprincipen
Symmetriska/asymmetriska konflikter
Heta och kalla konflikter
Eskalationstrappan
Konflikthantering
Interventionsmatrisen
Chefens roll i konflikthantering
Strategiplan
Medling
Systematisk problemlösning
Förebygga konflikter
Studier kring konflikter
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT
TENTAMEN

MODUL 5

PERSONALEKONOMI
Relationen Organisation - Medarbetare
Scientific Management
Organisationers sociala ansvar
Medarbetare som resurs
Vad är personalekonomi?
Prestation och intäkter
Kostnader och intäkter
Sociala avgifter
Kostnaden för en enskild anställd
Direkta/Indirekta kostnader
Kostnaden för sjukfrånvaro
Karensavdrag
Kostnaden för personalomsättning och
utbildning
Personalnyckeltal
Index
Verksamhetsstyrning
Personallivscykeln
Rekrytering och introduktion
Utveckling och arbetsmiljö
Personalomsättning
Rehabilitering och avveckling
ÖVNINGSUPPGIFT
INLÄMNINGSUPPGIFT
TENTAMEN

För mer information om Certifierad Personalvetare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

När du vill

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: Alltid öppet

Varför välja Academy Online?

Bli diplomerad/certifierad

Behov på

arbetsmarknaden

Du väljer studietakt

Så ansöker du

Vi behöver få in din anmälan skriftligen via kontaktformuläret här på sidan.

Alternativt kan du skicka en mail till info(at)academyonline.se eller använda kontaktformuläret på hemsidan.

Ange vilken yrkesutbildning eller kurs anmälan avser.

Examen & Intyg

Efter godkända inlämningsuppgifter och examensarbete har du uppnått kraven för Certifierad Personalvetare.

Kostnader

Kursavgiften för utbildningens fem kursmoduler är 17 500 kr inkl. moms (14 000 kr exkl moms). Betalning i förskott mot faktura inför varje kursmodul med 3500 kr inkl moms (2800 kr exkl moms) eller hela utbildningen mot en faktura. Avbetalning på 12 månader möjlig på förfrågan. Du måste ha slutbetalat utbildningen innan du kan få ditt Certifikat.

I kursavgiften ingår:

-Föreläsningsmaterial i Kursportalen genom skärminspelningar

-Övningsuppgifter

-Inlämningsuppgifter

-Examineringsprov

-Kontinuerlig support via mail och telefon samt yrkesvägledning

-Utfärdande och utskick av av examensbevis

Videoreportage

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Certifierad Personalvetare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.

Recensioner

Snittbetyg: 4,7

Baseras på 7 recensioner
Recensioner publiceras enligt vår recensionspolicy.
Skriv en recension
5/5
Basma Ibrahim
02 feb 2024
Utbildningen är väldigt tydlig

Bäst är att man kan studera på egen takt.

4/5
Elin Wikström
27 dec 2022

Tydliga presentationer och lärorik information

5/5
Mariette Ellström
22 dec 2021

Bra upplägg med pedagogiska föreläsningar. Relevanta inlämningsuppgifter och tentamensuppgifter som gjorde att man fick fundera och koppla till personliga upplevelser. Mycket sn...

Visa mer

Välkommen till Academy Online! Academy Online International är ett av Europas ledande företag avseende digitala yrkesutbildningar. Academy Online Sweden erbjuder idag ett 160-tal digitala yrkesutbildningar samt många fristående kurser inom olika ämnen. Detta är ett modernt sätt att studera där...

Läs mer om Academy Online och visa alla utbildningar.

Highlights