Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Medicin och Farmaci

Medicin och Farmaci

Medicin och Farmaci

Sedan mänsklighetens begynnelse har läran av medicin och farmaci funnits. Sjukvården, läkemedelsindustrin och universiteten är idag några av de största arbetsgivarna för den som läser medicin och farmaci. Om du vill studera inom medicin och farmaci på distans så har du hittat helt rätt. Läs mer om respektive distansutbildning och se vilken som är rätt för dig.

Visar 1-50 av 75 träffar
Sökresultat Ort
Alternativ medicin & Komplementär läkekonst, Bonitologi
Bonitologi Skolan
         
(13)
Distans
Är du intresserad av friskvård, kroppens tecken och signaler vid ohälsa och hälsa? Vill du veta mer om varför människan...
Apotekarprogrammet
Umeå universitet
Distans
Som apotekare är du expert på läkemedel och arbetar till exempel inom läkemedelsindustrin, forskar om läkemedel eller utvecklar och marknadsför...
Apotekarprogrammet
Umeå universitet
Distans
Som apotekare är du expert på läkemedel och arbetar till exempel inom läkemedelsindustrin, forskar om läkemedel eller utvecklar och marknadsför...
Apotekstekniker
Cady Training Academy
Distans
Vill du ha ett utåtriktat och varierande arbete där försäljning och upplysning står i mittpunkten? Bli apotekstekniker! En apotekstekniker arbetar...
Arbetsterapeut
Luleå tekniska universitet
Distans
Arbetsterapeuten arbetar med hälsofrågor genom att göra det möjligt för människor att utföra de aktiviteter de vill göra i hemmet,...
Barnmorskeprogrammet
Högskolan Dalarna
Distans
Efter avslutad utbildning skall studenten förutom det som beskrivits ovan i Högskolelagen SFS 1992:1 434 och Högskoleförordningen SFS 1993:100, bilaga...
Barnmorskeprogrammet
Umeå universitet
Distans
Barnmorskeprogrammet syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka i nuvarande och framtida arbete inom reproduktiv, perinatal...
Basmedicin, 1-3 år
ArcanumSkolan
Distans
ArcanumSkolans basmedicinutbildning ges i på distans. Du läser i din egen takt med obligatorisk träff på skolan.  Basmedicinutbildningen startar fyra...
Farmaceutprogrammet
Linnéuniversitetet
Distans
Tycker du att det är trevligt att möta och prata med människor, är intresserad av hur läkemedel fungerar och vill...
Hälsovägledning, kandidat hälsopromotion
Luleå tekniska universitet
Distans
Vill du arbeta med att främja människors hälsa inom till exempel kost och fysisk aktivitet, så är hälsovägledning, kandidat hälsopromotion...
Klassisk Homeopati
ArcanumSkolan
Distans
Yrkesutbildningen i klassisk homeopati är treårig. I skolans webbaserade klassrum via internet har vi utnyttjat den moderna teknologin i undervisningen...
Komplementärmedicin
NTI-skolan
Distans
NTI-skolan finns här för dig som vill läsa komvuxutbildningar på distans. Här kan du läsa på heltid eller deltid med...
Magisterprogram i klinisk farmaci
Uppsala Universitet
Distans
...
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning beteendevetenskap
Karolinska Institutet
Distans
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan...
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning ergonomi
Karolinska Institutet
Distans
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan...
Magisterprogrammet i arbete och hälsa - inriktning företagssköterska
Karolinska Institutet
Distans
Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter inom arbetsmiljö och arbetsrelaterad hälsa så att du, på ett vetenskapligt förankrat sätt, kan...
Master Fysioterapi, inriktning Ortopedisk manuell terapi
Luleå tekniska universitet
Distans
Masterutbildningen Fysioterapi inriktning ortopedisk manuell terapi omfattar under första delen en fördjupning i huvudområdet fysioterapi med fokus på funktion och...
Masterprogram i arbetshälsovetenskap
Högskolan i Gävle
Distans
Arbetshälsovetenskap utgör ett mångvetenskapligt kunskapsområde som innefattar olika aspekter på hälsa i arbetslivet. Det rymmer kunskap om hur kroppen reagerar...
Masterprogram i omvårdnad
Umeå universitet
Distans
Masterprogrammet i omvårdnad ger en fördjupning inom huvudområdet och förbereder för forskarstudier. Masterprogrammet omfattar 120 högskolepoäng (hp) och innehåller distanskurser...
Masterprogram Integrerad hälsovetenskap
Högskolan Kristianstad
Distans
Utbildningen vänder sig till dig som vill ha kompetensutveckling på avancerad nivå inom hälsoinriktade yrken. Den förbereder dig för framtidens...
Masterprogrammet i farmaci
Umeå universitet
Distans
Masterprogrammet i farmaci öppnar vägen för dig som i framtiden vill forska inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi....
Masterprogrammet i farmaci
Umeå universitet
Distans
Masterprogrammet i farmaci öppnar vägen för dig som i framtiden vill forska inom farmaci, kemi, biovetenskap, farmakologi eller klinisk farmakologi....
Medicin 1
Hermods VUX
Distans
Kursen Medicin 1 behandlar människans fysiska uppbyggnad och funktion vid hälsa och ohälsa. Kursen grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena...
Medicin 1
Lärgården
Distans
Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns...
Medicin 1
Åsö Vuxengymnasium
Distans
Kursen ger grundläggande kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och hur den fungerar samt människans normala fysiska utveckling genom livet....
Medicin 2
Hermods VUX
Distans
Kursen Medicin 2 ger dig fördjupade kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar och om människans normala fysiska utveckling...
Medicin 2
Lärgården
Distans
Ämnet medicin grundar sig huvudsakligen på de medicinska kunskapsområdena anatomi, fysiologi, mikrobiologi, farmakologi, patologi och geriatrik men i ämnet finns...
Medicin 2
Åsö Vuxengymnasium
Distans
Kursen ska ge fördjupade kunskaper i människokroppens uppbyggnad och funktion samt sjukdomar....
Medicinkurser
OLU Omsorgslyftet Utbildningar
         
(1)
Distans
Vill du komplettera din gymnasieutbildning, eller kanske skola om dig helt? Bland Omsorgslyftets utbildningar hittar du garanterat något som passar...
Medicinsk sekreterare
Lernia Yrkeshögskola
Distans
Är du intresserad av medicin- & vårdområdet? Gillar du att dokumentera, administrera och har goda kunskaper i svenska språket? Efter...
Medicinsk sekreterare
Vårdyrkeshögskolan
Distans
Vården står inför stora förändringar i framtiden. Journaldokumentation och vårdens processer behöver bättre IT- och supportstöd från medicinska sekreterare. Genom...
Metoder inom medicinsk diagnostik Bild- och funktionsdiagnostik
Örebro universitet
Distans
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker eller röntgensjuksköterska som har jobbat ett tag och vill vidareutbilda dig? Programmet ger dig verktyg...
Metoder inom medicinsk diagnostik Klinisk laboratoriemedicin
Örebro universitet
Distans
Är du legitimerad biomedicinsk analytiker som har jobbat ett tag och vill vidareutbilda dig? Programmet ger dig verktyg för mer...
Palliativ vård
Hermods VUX
Distans
I denna kurs får du kunskap om livshotande sjukdomar, till exempel cancer. Du lär dig vård- och omsorgsåtgärder samt medicinska...
Receptarieprogrammet
Umeå universitet
Distans
Receptarier arbetar med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. De flesta receptarier arbetar på apotek med att informera patienter och vårdpersonal...
Receptarieprogrammet
Umeå universitet
Distans
Receptarier arbetar med läkemedel, läkemedelsrådgivning och människors hälsa. De flesta receptarier arbetar på apotek med att informera patienter och vårdpersonal...
Röntgensjuksköterska
Luleå tekniska universitet
Distans
Distansutbildningen till röntgensjuksköterska passar dig som vill kombinera teknik, vård och mänskliga möten. Utbildningen ger ett varierande och stimulerande arbete...
Senare del, Arbetsterapeut 180 Hp - för dig som läst minst termin 1
Luleå tekniska universitet
Distans
Du som redan läser ett motsvarande program kan söka till senare del...
Sjuksköterskeprogrammet
Högskolan i Gävle
Distans
Sjuksköterskeprogrammet leder till Sjuksköterskeexamen och till kandidatexamen med omvårdnad som huvudområde. Sjuksköterskeprogrammet är en yrkesinriktad högskoleutbildning, som ger kunskaper och...
Sjuksköterskeprogrammet
Karolinska Institutet
Distans
Som sjuksköterska arbetar du med att ge människor god omvårdnad i livets alla skeden. Utifrån ett humanistiskt och etiskt förhållningssätt...
Sjuksköterskeprogrammet
Umeå universitet
Distans
Som legitimerad sjuksköterska ansvarar du för vårdtagarens omvårdnad och vissa medicinska åtgärder, du har även arbetsledande uppgifter. Du kan arbeta...
Specialistsjuksköterska - distriktssköterska
Karlstads universitet
Distans
Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvård.I arbetet som distriktssköterska ingår...
Specialistsjuksköterska - intensivvård
Karlstads universitet
Distans
Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso-och sjukvården. Fokus för intensivvårdssjuksköterskans profession...
Specialistsjuksköterska - operationssjukvård
Karlstads universitet
Distans
Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specialistsområden inom hälso-och sjukvården. Operationssjuksköterskans profession baseras på teoretiska...
Specialistsjuksköterska med inriktning ambulanssjukvård
Luleå tekniska universitet
Distans
Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård ansvarar du för omvårdnad, bedömning och åtgärder av den sjuke/skadade patientens tillstånd och behov prehospitalt. Yrkeserfarenhet...
Specialistsjuksköterska med inriktning anestesisjukvård
Luleå tekniska universitet
Distans
Som specialistsjuksköterska inom anestesisjukvård ansvarar du för omvårdnad, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering till...
Specialistsjuksköterska med inriktning intensivvård
Luleå tekniska universitet
Distans
Som specialistsjuksköterska inom intensivvård ansvarar du för omvårdnad, observerar och bedömer vitala funktioner hos akut, svårt sjuka patienter i olika...
Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård
Karlstads universitet
Distans
Specialistsjuksköterskan har fördjupad kunskap inom omvårdnad och medicinsk vetenskap riktad mot specifika verksamhetsområden inom hälso- och sjukvården. I ambulanssjuksköterskans profession...
Specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska
Luleå tekniska universitet
Distans
Som distriktssköterska ansvarar du för att främja hälsa och förebygga sjukdomar inom öppenvård och hemsjukvård. Du bedömer personers behov av...
Specialistsjuksköterska med inriktning mot vård av äldre
Högskolan Väst
Distans
...
  • = Reportage av utbildningsanordnaren/utbildningen finns
  • = Videopresentation finns
Visar 1-50 av 75 träffar
12
Visa ytterligare 25 utbildningar

Mer om Medicin och Farmaci

Den som har kunskap inom medicin ska kunna förebygga, bota och lindra mänskliga sjukdomar. Medicinsk vetenskap är något som sysselsätter forskare och vårdpersonal över hela världen. Medicin delas på akademisk nivå upp i klinisk medicin och teoretisk medicin.

Teoretisk medicin handlar om människokroppen och sjukdomar som kan drabba dess konstruktion och funktioner. Läkare, sjukgymnaster, sjuksköterskor är exempel på yrken som arbetar med teoretisk medicin. Klinisk medicin kan även kallas för praktisk medicin och det är den del som berör patienterna. Här ingår bland annat gynekologi, kirurgi och psykiatri.

Vad kan man jobba med?Distansutbildning inom medicin och farmaci

Efter en avklarad distansutbildning inom medicin och farmaci har du många val av yrkestitlar att välja bland beroende på din inriktning, detta eftersom vetenskapen medicin är så pass bred. De mest kända yrkena är läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor, apotekare, läkarsekreterare och biomedicinska analytiker.

Det finns flera olika utbildningsformer för dig som vill läsa en distansutbildning inom medicin och farmaci. Du kan studera medicin och farmaci på distans genom att gå en YH-utbildning, yrkesutbildning, universitet/högskola samt som vuxenutbildning/komvux. Så du har därför stor valmöjlighet att välja den utbildningsform och distansutbildning som passar dig bäst.

Distansutbildningar inom medicin och farmaci på universitet och högskola

På universitet och högskola kan du till exempel läsa till apotekare och receptarie på distans. Du kan även läsa biomedicin, farmaci eller för dig som är sjuksköterska; en specialistsjuksköterskeutbildning på distans. Det finns många val för dig som vill läsa medicin och farmaci på distans och på akademisk nivå. Låt intresse styra ditt val av distansutbildning inom medicin och farmaci på universitet och högskola.

YH-utbildningar inom medicin och farmaci på distans

Distansutbildningar inom medicin och farmaci som du kan läsa på YH-nivå är till exempel apotekstekniker, medicinsk sekreterare och tandsköterska. YH-utbildningar är vanligtvis kortare än akademiska utbildningar och ger inga akademiska poäng, men har fördelen att de snabbt tar dig ut på arbetsmarknaden då utbudet av YH-utbildningarna styrs av marknadens behov.

Yrkesutbildningar inom medicin och farmaci på distans

Du som vill läsa en yrkesutbildning inom medicin och farmaci på distans kan till exempel läsa biopati, kinesiologi och homopati. Många utbildningar inom alternativmedicin ges som yrkesutbildningar, så för dig som är intresserad av just detta område är en yrkesutbildning att rekommendera.

Komvuxutbildningar inom medicin och farmaci på distans

Behöver du komplettera dina gymnasiebetyg? Då kan du läsa på komvux, och för dig som vill läsa en komvuxkurs inom medicin och farmaci på distans har den möjligheten. På komvux kan du läsa kurser i barnhälsovård, ergonomi och andra medicinkurser på distans. Komvuxstudier är väldigt flexibla och du får hjälp av en studie- och yrkesvägledare att lägga upp en individuell studieplan.