Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Barnmorskeprogrammet, decentraliserad utbildning - VFU inom regionerna Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland samt Jämtland

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Barnmorskeprogrammet syftar till att utbilda barnmorskor som är väl förberedda att medverka i nuvarande och framtida arbete inom reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa i ett nationellt såväl som ett internationellt perspektiv. Programmet omfattar 1,5 års heltidsstudier.

Barnmorskeutbildningen vid Umeå universitet har lång erfarenhet av nätbaserad undervisning och genusperspektiv genomsyrar samtliga kurser. Eftersom utbildningen tillhör den medicinska fakulteten så tillgodoses även en god obstetrisk undervisning. I programmet fördjupas kunskaper, färdigheter och professionellt förhållningssätt inom barnmorskans kompetensområde. Utbildningen omfattar normal och komplicerad graviditet och förlossning, undervisning om sexualiteter, abort- och samlevnadsfrågor och kvinnors specifika hälsoproblem med fokus på sexuell, perinatal och reproduktiv hälsa samt preventivmedelsrådgivning.

Utbildningen omfattar både teoretiska och verksamhetsförlagda studier, som integreras i studieuppgifter och examinationer. I utbildningen ingår ett självständigt arbete (examensarbete), 15 hp, som är centralt för att bekräfta att man som student har uppnått kraven för examen. Godkänd utbildning ligger till grund för att ansöka om legitimation som barnmorska hos Socialstyrelsen.

Så ansöker du

För tillträde till utbildningen krävs: Svensk legitimation som sjuksköterska samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp varav minst 15 hp examensarbete (motsvarande) eller motsvarande utländsk examen. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.

Examen & Intyg

Barnmorskeexamen, Magisterexamen
Umeå universitet
901 87 Umeå

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas i....

Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar.

Highlights