Korta YH-utbildningar

Produktutveckling Naturturism

Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Producera och prissätta upplevelser

En kort kurs som lär dig att självständigt implementera naturturism och hållbarhet i verksamheten. Du lär dig att skapa mervärden för kund, företag och samhälle.

Branschen har länge talat om det stora behovet av att utveckla naturturismen i Sverige. De senaste 3 årens hemestrande har inspirerat företag att satsa på den delen av verksamheten. Många företag som har arbetar med outgoing vill nu börja producera resor för incoming dvs öka Sveriges attraktionskraft. Den här kursen ger företag inom turism/besöksnäring möjlighet att kompetensutveckla sin personal.

Stort internationellt intresse

Internationellt är intresset för svenska naturturism stort. Visit Sweden (2022) arbetar med målet att Sverige 2024 ska ligga på Googles tio i topp-lista bland Europas mest hållbara länder att besöka. Effekten av utbildningen förväntas bli att företag som vill utöka sitt utbud alternativ ändra/anpassa inriktningen på sin verksamhet får de verktyg man behöver för att göra detta.

Kursens syfte

Kursens syfte är du ska lära dig att producera och prissätta naturturistiska upplevelser i samarbete med lokala aktörer och skapa mervärde för kunder, företag och det lokala samhället.

Vad lär du dig?

Du erhåller kunskaper om den svenska strategin för naturturism kopplat det till Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. Samt får kunskaper i branschens vanliga certifieringar/märkningar samt lagar och regler som berör Naturturismen.

Öka företagens attraktionskraft

Efter avslutad utbildning kan du arbeta med naturturism i syfte att öka företagens attraktionskraft i linje med tillämpning om allemansrätten samt lagar och förordningar gällande naturturism på annans mark, nationalparker och andra känsliga områden vilket är en viktig förutsättning för naturturism.

Efter examen har du kunskaper om:

 • den svenska strategin för naturturism
 • Agenda 2030, de 17 globala målen och certifieringar
 • omvärldsanalys/resmålsanalys
 • reseproduktion och värdskapet betydelse för totalupplevelsen
 • Allemansrätten och naturturism på annans mark
 • lagar och förordningar om turism på annans mark och i nationalparker och känsliga områden
 • värdskap och interkulturalitet

Efter examen har du färdigheter i att:

 • göra en omvärldsanalys utifrån den svenska strategin för naturturism och de 17 globala målen
 • producera och prissätta upplevelser i linje med naturturismens kriterier, lagar och förordningar på ett säkert sätt
 • skapa samarbeten med lokala producenter
 • kommunicera naturturismupplevelser till en bred kundgrupp
 • inkludera interkulturalitet

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på våra korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

För mer information om Produktutveckling Naturturism, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Travel Education Centre?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Behov på arbetsmarknaden

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Produktutveckling Naturturism

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Travel Education Centre
Tulegatan 41
113 53 Stockholm

Börja din karriärresa inom turism och event här!Välkommen att studera på Travel Education Centre. Hos oss får du en rolig studenttid, ett stort kontaktnät och exakt den kompetens som branschen efterfrågar. Välkommen! Du hittar hela utbudet av våra korta YH-kurser...

Läs mer om Travel Education Centre och visa alla utbildningar.

Highlights