Folkhögskoleutbildning

Distanskurs med fysiska träffar: KBT i socialpedagogiskt arbete

Tollare folkhögskola, i Nacka (+1 orter)
Längd
39 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
39 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Vill du veta mer?

Om utbildningen

KBT i socialpedagogiskt arbete - Distans med träffar

Kursen görs tillsammans med Akademi Magelungen och är för dig som arbetar med människor och vill fördjupa och utveckla dina kunskaper inom KBT, kognitiv beteendeterapi.

Vi erbjuder dig som arbetar inom skola, behandling, fritidsverksamhet, fältarbete, kriminalvård, socialtjänst, öppenvård, institutionsvård och ideell social verksamhet etc en möjlighet till att tillsammans med andra yrkesverksamma förädla dina färdigheter i att praktiskt använda KBT som verktyg i socialt förändringsarbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som redan har en grundutbildning i socialpedagogik eller motsvarande, och som vill vidareutveckla dig och få fördjupad teori och praktisk metodik i ditt arbete. KBT är effektivt inom en rad områden och utbildningen ger dig forskningsbaserade tekniker i ditt arbetsliv. Deltagarantalet är begränsat och ett urval kommer att göras av kursledningen efter sista ansökningsdagen.

Kursens omfattning samt förutsättningar

Utbildningen omfattar 34 veckors halvtidsstudier. Studierna bedrivs dels på distans över internet med en digital plattform. Distansarbetets syfte är genom läsning och reflektivt skrivande öka och fördjupa den teoretiska kunskapen samt öva på de KBT-verktyg vi går igenom. Vi har även fysiska träffar i Stockholm på Tollare folkhögskola vid sex tillfällen om sammanlagt 12 dagar.  All undervisning är obligatorisk. För att genomföra kursen behöver deltagaren tillgång till dator för distansarbetet. 

Så ansöker du

Du ska arbeta (eller vara ideellt engagerad) med socialt ungdomsarbete. Du ska ha en grundutbildning i socialpedagogiskt arbete eller motsvarande och vilja fördjupa dina kunskaper i teori och praktik.

Ansökan görs via Schoolsoft. Bifoga dina betyg/utbildningsbevis som PDF i ansökan.

Deltagaren ska efter avslutad kurs ha

 • fördjupad kunskap om sociala problem, professionellt bemötande och socialpedagogik
 • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid stress, ångest och oro
 • fördjupad kunskap i inlärningsteori
 • utvecklat sin förmåga i beteendeanalys, färdighetsträning och andra aktuella verktyg inom KBT.
 • färdigheter i att söka upp och sammanställa relevant forskning.
 • färdigheter i kommunikation, bemötande och konflikthantering
 • kunskap om förebyggande och behandlande arbete vid skolfrånvaro
 • kunskap och förståelse om anpassning vid neuropsykiatriska funktionsvariationer
 • tillgång till praktiska verktyg i känsloreglering
 • förmåga att självständigt analysera och teoretiskt tillämpa pedagogisk socialt arbete
 • ett utökat nätverk med andra yrkesgrupper som arbetar med människor

Studera i herrgårdsmiljö på Tollare folkhögskola

Tollare folkhögskola ligger i härlig herrgårdsmiljö på Värmdö, en mil öster om Stockholm. Kommunikationerna är goda och det är nära till teatrar, muséer, idrottsarenor, utställningar, biografer med mera. Runt huvudbyggnaden ner mot Skurusundet ligger matsal, gymnastikhall, fotbollsplan, kägelbana och tillitsbana. Tollare...

Läs mer om Tollare folkhögskola och visa alla utbildningar.

Highlights