Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Livsmedelstillsyn - magisterprogram

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Heltid
Nästa startdatum
Höst 2025 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2025-04-15
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2025

  • Distans
  • Distans
  • Sista ansökan: 2025-04-15

Om utbildningen

Det övergripande syftet med programmet är att ge fördjupande kunskaper och förståelse för livsmedelstillsyn och faktorer som påverkar och förändrar kvalite-ten och egenskaper hos livsmedel, liksom faktorer och förutsättningar som påverkar hur livsmedelstillsyn bedrivs i Sverige. Säkra livsmedel är viktig förutsättning för alla medborgare och det är centralt att de som bedriver tillsynen har gedigna kunskaper och stor förståelse för såväl framställning som tillagning av livsmedel, liksom för förvaltningen och tillsynen.Programmet inleds med en kurs i livsmedelsteknologi som ger en grund för programmet. I de efterföljande kurserna behandlas såväl natur- och samhälls-vetenskapliga aspekter på livsmedelskontroll. De naturvetenskapliga kurserna omfattar livsmedelshygien, livsmedelsmikrobiologi, livsmedelsteknologi, livsmedelssäkerhet och kvalitetsledningssystem. I de samhällsvetenskapliga delarna av utbildningen ingår kommunikation, kontrollmetoder, statskunskap särskilt inriktat på förvaltning och myndigheter samt beslut och myndighets-utövning och lagstiftning (livsmedels- resp. förvaltningslagstiftning). Utbildningen avslutas med ett självständigt arbete (examensarbete) om 15 högskolepoäng. Syftet med det självständiga arbetet är att studenten ska få möjlighet att tillämpa sina kunskaper om livsmedelskontroll i kombination med sin bakgrundskunskap.

Så ansöker du

För att bli antagen till magisterprogrammet Livsmedelstillsyn krävs:grundläggande behörighet: examen på grundnivå omfattande minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examensärskild behörighet: fördjupning omfattande 90 hp inom något av följande ämnen/utbildningsområden:-biologi-husdjursvetenskap-livsmedelsvetenskap-nutrition-folkhälsovetenskap-medicin-miljövetenskap-kemi-mat- och måltidsvetenskap-kostvetenskapKravet på särskild behörighet är även uppfyllt av den som har en yrkesexamen som veterinär, biomedicinsk analytiker eller som dietist.Dessutom krävs kunskaper motsvarande kravet på svenska för grundläggande behörighet på grundnivå och Engelska 6.Kraven på särskild behörighet enligt ovan kan uppfyllas även av den som har motsvarande kunskaper genom utländsk examen eller om motsvarande kunskaper har inhämtats på annat sätt.För tillträde till de olika kurser som ingår i programmet gäller de krav på särskild behörighet som föreskrivs för varje enskild kurs.

Examen & Intyg

Magisterexamen
Sveriges lantbruksuniversitet SLU
Student- och utbildningsservice, Box 7010
750 07 Uppsala

Vill du vara med och rädda världen?

Med vår kunskap och våra utbildningar kan du bli en del av lösningen för en levande värld. På Sveriges lantbruksuniversitet hittar du program på både grundnivå och avancerad nivå inom ett stort antal ämnesområden. Vem vet, kanske finns just din...

Läs mer om Sveriges lantbruksuniversitet SLU och visa alla utbildningar.

Highlights