YH-utbildning

Skolhundspedagog

Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
2 år
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Skolhundspedagog

Skolhundspedagog

Utbilda dig till Skolhundspedagog/Resurspedagog

Denna utbildning ska ge dig som student specialiserade kunskaper inom hundunderstödd aktivitet och pedagogik där hunden finns med som resurs i olika pedagogiska situationer. Utbildningen kommer att ge specialiserade kunskaper i hur man kombinerar yrkesrollen som pedagog och arbetet inom läroplanens områden kombinerat med att integrera en skolhund med målinriktade övningar.

Studenten kommer också att få kunskaper gällande kvalitetskritererier samt styrdokument kopplade till skolverkets ramar samt socialstyrelsens vägledning för hund i vård och omsorg samt jordbruksverkets krav och förordningar. Vidare kommer den studerande även att ges kunskaper i etologi och förebyggande friskvård gällande hundens hälsa och välfärd. Utbildningen innefattar även att den studerande ska självständigt söka/samla/värdera och tolka information både i egna arbetet samt aktuell forskning i samband med hundinsatser i pedagogiska miljöer. Utbildningen ska leda till ett gott samarbete med andra inom branschen på ett sätt som leder arbetet framåt och ytterligare höjer kvaliteten inom branschen.

Framtidsutsikter
Då det i både forskning och praktisk erfarenhet visat sig att insatser med hund i skolan kan vara ett effektfullt alternativ i undervisningen är detta en utbildning med goda framtidsutsikter.

Lärande
Våra utbildningar baseras på ett lösningsfokuserat arbetssätt. Utöver föreläsningar och övningar ingår även projektarbeten där du tillsammans med några studiekamrater löser gemensamma uppgifter. Uppgifterna är verklighetsnära och du får använda dina kunskaper från flera av utbildningens kurser. För att utbildningen ska fungera bra för dig är det viktigt att du tycker om att studera i nära samverkan med dina studiekamrater.

Hjälp och handledning
Alla ska klara utbildningen – därför är vårt mål att alla studenter ska få chansen att hänga med på sina egna villkor. Du har förstås ett eget ansvar för dina studier men vi gör allt vi kan för att stötta dig. Skulle du halka efter eller behöva extra stöd så ordnar vi det. Tack vare vår digitala e-learningplattform har du dessutom alltid tillgång till lektioner och lektionsmaterial när du vill och var du vill.

För mer information om Skolhundspedagog, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Fakta om utbildningen

Information

 • Studietakt 50%
 • Omfattning 200 YHp
 • yrkesutbildningar på eftergymnasial nivå
 • skräddarsydd i nära samarbete med arbetslivet

Upplägg

 • Teori varvas med praktik – LIA (Lärande i arbete) på en arbetsplats
 • Både fysiska träffar och på distans via e-learningplattform
 • De fysiska träffarna kommer att vara 10 st fördelat på 2 år
 • Yrkeshögskoleexamen
 • Skolhundspedagog
 • Resurspedagog

LIA

En stor del av utbildningen är praktisk och förlagd till olika företag och verksamheter utanför utbildningen. Denna del kallas LIA och betyder lärande i arbete. I LIA knyts teoriavsnitten ihop och får en förankring i arbetslivet. Du som student har tydliga uppgifter som du ska genomföra, undersöka eller utföra på din LIA-plats. Detta ger ytterligare möjligheter till teoretisk och praktiskt lärande då du befäster och fördjupar de kunskaper du tillgodosett dig. LIA ger dessutom möjligheter till stora nätverk och kontaktvägar som kan leda till arbete efter utbildningen. Du som student kan komma att behöva resa för att genomföra din LIA. Vissa delar av LIA ska genomföras med hund eller tillsammans med hundförare.

Ansökan och behörighet

För att kunna söka en utbildning krävs det att du har vissa förkunskaper. Detta för att du ska kunna tillgodogöra dig utbildningen på ett bra sätt och klara av studierna. 

Du är behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1 ovan.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Utöver detta kräver vissa utbildningar särskilda förkunskaper och/eller villkor. Se skolans hemsida för mer information.

För att komma med i urvalet måste du vara behörig till utbildningen, antingen genom att uppfylla grundläggande behörighet eller genom reell kompetens. I denna ansökningsomgång genomförs urvalet till utbildningen med hjälp av både betyg och ett särskilt prov. Tillsammans utgör betygspoängen och provpoängen ett urvalsvärde.

Kostnader

 • Utbildningen är CSN berättigad
 • Utbildningen är kostnadsfri men kostnad för viss kurslitteratur kan tillkomma
 • Kostnad tillkommer för utbildning och examen av hund
 • Kostnad tillkommer för den som behöver boende under de dagar vi ses. Läs mer under boende.

Undervisningsspråk

 • Svenska

Examen, diplom m.m.

Efter fullgjorda studier får du ett examensbevis.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Skolhundspedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Svenska Terapihundskolan
Ridhusvägen 6
73494 Strömsholm

Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar

Arbeta med din hund inom vård, skola och omsorg. Svenska Terapihundskolan är Skandinaviens största utbildningsarrangör för sociala tjänstehundar. De finns på flera orter - Stockholm, Göteborg, Lund, Strömsholm, Gävle, Trollhättan, Umeå. Svenska Terapihundskolan utbildar olika typer av tjänstehundar i olika...

Läs mer om Svenska Terapihundskolan och visa alla utbildningar.

Highlights