Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: 2023-09-01 - Distans

Om utbildningen

Kompetensutveckling inom HR och rekrytering

En kort kurs som ger dig fördjupade kunskaper om analysmetoder, projektledning, kommunikation och marknadsföring. Innehållet är tvärvetenskapligt mellan HR-strategi och marknadsföring och kommunikation.

Stora förändringar

HR-avdelningarnas arbete har förändrats i takt med att omvärlden har förändrats. I dag är det arbetstagarens marknad och arbetsgivare har svårt att attrahera och behålla arbetskraften. Dessutom så väljer de yngre generationerna att arbeta i företag som har ett ”Why” eller högre syfte. Företagen i dag behöver därför arbeta med sitt employer brand.

Spetskunskaper

Verksamma HR-personer behöver öka sin kompetens inom employer branding. Det handlar framförallt om analysmetoder, projektledning, kommunikation och marknadsföringskunskaper. Allt detta lär du dig på denna korta YH-kurs.

På distans

Kursen är kostnadsfri och på distans, vilket underlättar för arbetsgivare i hela landet kan låta sina medarbetare gå utbildningen. Eftersom kursen även innehåller ett projektarbete ute på arbetsplatsen, så kommer även detta gynna arbetsgivaren.

Att attrahera och behålla medarbetare är en av de största utmaningarna för företag och HR avdelningar i dag, Sveriges HR-förening.

Innehåll i kursen

Kursen består av 5 block och parallellt med undervisningen kommer den studerande att bedriva ett projektarbete på sin arbetsplats.

Block 1 – Vad är Employer Branding och varför ska man jobba med det?

Block 2 – Företagskultur

Block 3 – Employer branding strategi och handlingsplan

Block 4 – Kommunikation

Block 5 – redovisning av interna projekt

Linkedin Learning
Alla studerande på våra korta kurser har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva upplägget har arbetslivet medverkat i olika former. Lärare och handledare utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kunskaper, färdigheter och kompetenser som kursen ger dig

• Begreppet Employer branding och vad det syftar till

• Hur affärsstrategi kan kopplas till employer branding och strategisk kompetensförsörjning

• Arbetsmarknadens förväntningar på framtida arbetsgivare

• Ekonomisk lönsamhet kopplat till personaltrivsel och tydlig företagskultur

• Sambandet mellan HR-strategi och kommunikation och marknadsföring

• Projektledning av employer branding arbete

• Analys, nyckeltal för att kunna välja rätt åtgärder och analyser konsekvenser av dessa

• Projektleda och genomföra Employer branding-aktiviteter

• Attrahera, behålla och eventuellt avveckla medarbetare

• Driva strategisk kompetensförsörjningsarbete

• Påverka företagskultur och värderingsarbete

• Hantera analysmetoder och KPI:er

• Ta fram ett EVP

• Genomföra en målgruppsanalys

• Kommunicera målgruppsanpassat

• Analysera data och ta fram nyckeltal relaterat till EVP

• Självständigt anpassa en organisations marknadsföring och kommunikation gentemot olika målgrupper samt beställa hantering av marknadskanaler

För mer information om Employer Branding, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Stockholm School of Business

Ekonomi och försäljning i Business Class

Är du effektiv, målinriktad och gillar resultat? Då kommer du att älska Stockholm School of Business. Här får du en efterfrågad utbildning och gör praktik på framgångsrika branschföretag. Välj om du vill studera i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Yrkeshögskolan Stockholm School...


Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Employer Branding

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Stockholm School of Business

Gustavslundsvägen 151 D
167 51 Bromma

Tel: Tel. 08-442 95 00
ssb.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in