Korta YH-utbildningar

Internet of Things för offentlig verksamhet

Medieinstitutet, Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Förändrade krav och möjligheter

En kort kurs som bland annat går igenom IoT (Internet of Things) AI och digital tvilling. Du lär dig de förändrade kraven men också möjligheterna för smartare samhällsplanering och välfärdstjänster. En kurs som ger dig nya perspektiv, arbetssätt och värdekedjor inom offentlig sektor.

Målet med kursen?

Målet med kursen är att ge en grundläggande orientering i nya tekniker och perspektiv i digitaliseringens nutid och framtid. Det finns stora möjligheter och betydande utmaningar för offentlig sektor. Målet är också att ge en grundläggande orientering i nya värdekedjor och de nya arbetssätt som krävs. Målet är att kursdeltagarna ska bli bättre rustade att både ta vara på möjligheterna och möta utmaningarna i sitt arbete för smartare samhällsplanering och välfärdstjänster.

Vad är IoT (Internet of Things)?

IoT innebär inte bara att saker är uppkopplade till internet utan de kan även bli sammankopplade med varandra. På så sätt kan nya smarta tjänster skapas. Ett exempel är att en brandvarnare som genom IoT blir sammankopplad med ett antal dörrar. Om brandvarnaren detekterar rök kan en signal utgå till dörrarna som stängs för att förhindra spridning av brand. Kombinationen sammankoppling och uppkoppling gör att det finns stor potential för nytta och innovation genom IoT.

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling kan representera många saker. Det kan till exempel vara en digital eller virtuell representation av en fysisk produktionstillgång. Man skapar en digital kopia av en process så att dess funktion kunde simuleras och modelleras för budget- och planeringsändamål.

Snabb utveckling

En digitaliseringsvåg sveper över samhället där möjligheter med uppkopplade ting, digitala tvillingar (virtuella kopior av den fysiska världen baserade på verkliga dataströmmar från densamma) och AI öppnar stora möjligheter att simulera förlopp och planera i förväg. Det gäller tillexempel vad gäller klimatutmaningar och väder, belastning på olika samhällssektorer, förstå samband och samverka bättre för en större samhällsnytta. Intresset är stort både internationellt, inom EU och i Sverige.

InnehållDelmoment 1 – Nuläge och kartbild

– Genomgång av teknik, ”buzzwords” och aktörer (IoT, digital tvilling, metaverse, 3d Print, AI)

– Vad händer i Sverige/EU/internationellt

Delmoment 2 – Framåtblick

– Mot det hållbara samhället

– Möjligheter att skapa nytta med digitalisering

– Gapet mellan nuläge och vision

– Färdplan för grön digital omställning

Delmoment 3 – Digital mognad – nya krav och modeller

– Utmaningarna: tekniskt, datamässigt, juridiskt, ekonomiskt, säkerhetsmässigt, organisatoriskt och socialt

– Nya perspektiv, arbetssätt och värdekedjor för att lyckas

Delmoment 4 – Det egna perspektivet

– Hur skapar vi nytta och hur lär vi av varandra?

– Min/vår färdplan: Redovisning av det egna projektarbetet

Efter kursen har du färdigheter i att:

  • tillämpa de förändrade arbetssätt och samarbetsformer som krävs
  • identifiera möjligheter och utmaningar som finns kopplade till området
  • kunna beskriva områdets ”ekosystem” utifrån en gemensam kartbild vad gäller begrepp, utmaningar, målbild och möjligheter

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Kompetensutveckling på LinkedIn

Alla studerande på Medieinstitutets korta utbildningar har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom 16 000 onlinekurser.

För mer information om Internet of Things för offentlig verksamhet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

20 augusti, 2024

  • Distans
  • Distans

Varför välja Medieinstitutet?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Eftertraktad utbildning

Upplägg

Kostnadsfri
Kursen är kostnadsfri och vänder sig till dig som är yrkesverksam. Utbildningen går utmärkt att kombinera med arbete och har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Utöver detta förväntas kursdeltagaren själv ta del av inläsningsmaterial, studieuppgifter, gruppövningar mm.

Mycket av verklighetsanknytningen i utbildningen utgörs av praktisk tillämpning med skarpa projekt, detta för att hela tiden koppla teoretiska kunskaper till färdighetsträning. Utbildningen innehåller studieuppgifter oberoende av tid och rum i form av filmade föreläsningar och projekt, såväl individuella som i grupp.

CSN
Kursen är CSN-berättigad. Mer om att söka studiemedel kan du läsa på csn.se. YH finns under ”Studerande övriga utbildningar”. Kursen räknas som en yh-utbildning.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Internet of Things för offentlig verksamhet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Medieinstitutet
Gustavslundsvägen 151 D
167 51 Bromma

YH-program inom webbutveckling, tv och digital kommunikation

Medieinstitutet är det självklara valet för dig som är intresserad av digital strategi, webb, IT, kommunikation och marknadsföring. I över fjorton år har tusentals studenter tagit examen hos oss och påbörjat en kometkarriär inom sitt intresseområde. Du hittar hela utbudet...

Läs mer om Medieinstitutet och visa alla utbildningar.

Highlights