Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Masterprogram i geografisk informationsvetenskap

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Vill du skaffa dig spetskompetens i hantering av digitala geografiska data? Då är vårt masterprogram i GIS något för dig. GIS är mycket användbart och efterfrågat av många arbetsgivare som jobbar med miljöfrågor och samhällsplanering, men även inom andra områden. Utbildningen ges helt på distans.

Masterprogrammet i GIS riktar sig till studenter som vill lära sig analysera och modellera rumsliga fenomen med hjälp av geografiska informationssystem. Efter utbildningen finns det möjligheter att jobba inom en rad olika områden där GIS är en viktig metod; analyser av klimatförändringar över större eller mindre geografiska regioner, naturvård, resurshantering inom jordbruk, tillgång till vatten, eller planering av turism och stadsutveckling ur miljösynpunkt.

Under utbildningen lär du dig att hantera och kritiskt granska geografiska data med avseende på precision och kvalitet, och du får grundläggande praktisk träning i den senaste mjukvaran inom GIS. Du lär dig också databasmetodik och kartografi samt fördjupar din kunskap i GIS-metodik inom olika tillämpningar.

Programstruktur

Första delen av programmet består av obligatoriska moduler som ger en teoretisk och praktisk bas för handhavande av GIS. Den andra delen av studierna innebär ett friare val av delkurser då du kan fördjupa dig beroende på inriktning och intresse. Exempel på fördjupningsområden är GIS och klimatförändringar, GIS och hydrologi, GIS och turism/rekreation, programmering i GIS, rumslig infrastruktur (SDI), miljöplanering, algoritmteori, fjärranalys, webb-GIS och biodiversitet.

En studentversion av ett av de största kommersiella GIS-programmen distribueras fritt till dig vid utbildningens start, för installation på egen dator (ej Mac-operativsystem för närvarande). Huvuddelen av de praktiska övningarna utförs på den egna datorn.  Presentation och försvar av examensarbetet sker genom personlig närvaro eller genom digitala presentationsverktyg.

Utbildningen kan läsas på hel- eller halvfart. Alla kurser erbjuds över internet som text-, ljud- eller videoföreläsningar. Du har möjlighet att välja den inlärningsmetod som fungerar bäst för dig. Du och dina lärare korresponderar med varandra via mail, internetforum eller digitala mötesplattformar.

Karriärmöjligheter

Masterprogrammet ger möjlighet till anställning inom offentlig och privat sektor, såväl nationellt som internationellt. Efter slutförd utbildning har du kunskaper som kan användas vid planering, implementering och hantering av GIS inom olika ämnesområden. Denna kompetens är eftertraktad på arbetsmarknaden, särskilt vid naturvetenskapliga, samhällsvetenskapliga och ingenjörsmässiga tillämpningar där den rumsliga dimensionen är viktig. Dina kunskaper är relevanta för tillämpningar inom bland annat hydrologi, jordbruk, skogsvård, försvarsverksamhet samt för planering av lokal, regional och nationell verksamhet, exempelvis planering av vindkraftverk, vattenförsörjning, vägnät, stadsbyggnad, naturskydd och andra samhällsfunktioner.

http://www.nateko.lu.se/education/masters-programmes/masters-programme-in-geographical-information-systems

Så ansöker du

Kandidatexamen om minst 180 hp eller motsvarande. Engelska 6/Engelska B.

Examen & Intyg

Masterexamen
Lunds universitet
Lund

Lunds universitet har sin naturliga plats bland Europas främsta lärosäten. Som Skandinaviens största enhet för högre utbildning och forskning bedriver universitetet idag verksamhet inom ett brett spektrum av ämnen. På Lunds universitet arbetar cirka 6 800 personer – lärare, forskare,...

Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Highlights