Korta YH-utbildningar

EU:s taxonomi

Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
20 augusti, 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

20 augusti, 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Efter avslutad kurs kan du självständigt leda förändringar inom organisationer för att anpassa sig till EU:s taxonomi. Du kan även implementera EU:s taxonomi inom en organisation eller för specifika projekt.

Vad är EU-taxonomi?

EU-taxonomi är utformad för att främja hållbara investeringar och är en central del av EU:s åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och främja en grön omställning. Genom ett gemensamt klassificeringssystem för miljömässigt och ekonomiskt hållbara verksamheter kan investeringar lättare identifieras och jämföras.

Vad lär man sig på kursen?

Kursen ger dig bred allmänkunskap och förståelse för EU:s Taxonomi och dess roll. Du får även grundläggande kunskaper om lagstiftning, förordningar och regelverk som ligger till grund för EU:s taxonomi såsom SFDR, NFRD och CSRD. Efter kursen har du färdigheter och kan identifiera samt analysera hållbara investeringar och verksamheter, samt att rapportera på detta i enlighet med gällande lagstiftning.

Utbildningsmoment:

- Introduktion till EU:s Taxonomi

- EU:s gröna giv och målen för hållbar utveckling.

- Grundläggande principer och strukturen av taxonomin.

- De Sex Miljömässiga Målen

- Tekniska Screeningkriterier

- Do No Significant Harm-principen (DNSH)

- Rapportering och Transparens

- Lagstiftning och Reglering (SFDR, NFRD/CSRD.

- Framtidsperspektiv och Utveckling

Agenda 2030

Kursen EU:s taxonomi ger dig verktygen att inte bara förstå utan också aktivt bidra till att uppnå ett flertal av de globala målen i agenda 2030.  Kunskapen om EU:s taxonomi är avgörande för att säkerställa att finansiella flöden stöder en hållbar ekonomisk utveckling som är i linje med Agenda 2030.

Den här utbildningen är väldigt passande gentemot kommande lagkrav och omställningar som vi ser inom hållbarhet”, Anna Helsström, Ekonomichef, Part Fastighetsförvaltning.

Efter avslutad utbildning har du följande kompetenser:

  • Förmåga att tillämpa EU:s taxonomi i praktiken, inklusive bedömning av investeringar, produkter och projekt ur ett hållbarhetsperspektiv.
  • Kompetens att självständigt fatta informerade beslut baserade på taxonomins kriterier, med beaktande av både finansiella och hållbarhetsmässiga aspekter.
  • Kompetens i att identifiera och lösa utmaningar relaterade till implementeringen av EU:s taxonomi inom en organisation eller för specifika projekt
  • Förmåga att leda och främja förändringar inom organisationer för att anpassa sig till och dra nytta av EU:s taxonomi.

Efterfrågad kompetens

Ett av huvudsyftena med EU-taxonomin är att öka transparensen och underlätta jämförbarheten mellan investeringar och ekonomiska aktiviteter ur ett hållbarhetsperspektiv. Om kompetensen för att tillämpa taxonomin saknas, undermineras dessa mål, vilket gör det svårare för investerare att fatta informerade beslut.

Företag som inte kan rapportera korrekt enligt EU-taxonomins krav riskerar att inte följa gällande lagstiftning och kan utsättas för rättsliga konsekvenser, böter och andra sanktioner. Detta kan även leda till förlorat förtroende från investerare, kunder och andra intressenter.

LinkedIn Learning

Alla studerande på våra utbildningar har tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Flexibelt upplägg

Kursen har ett flexibelt upplägg som gör att du kan följa undervisningen på distans via streamad livesändning. Samtliga lektioner filmas och finns tillgängliga att ta del av vid senare tillfälle. Kursen går med fördel att kombinera med att arbeta då den går på halvfart

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva genomförandet medverkar arbetslivet i olika former: Lärare, handledare och undervisningspersonal utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma. Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

För mer information om EU:s taxonomi, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja John Ericsson Institutet?

CSN-berättigad

Praktik/LIA

Auktoriserat utbildningsföretag

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: EU:s taxonomi

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
John Ericsson Institutet
Tulegatan 41
113 53 Stockholm

Marknadsledande på utbildningar inom bygg-fastighetsbranschen

Vill du ha en rolig studenttid och ett stimulerande jobb när du är klar? Välkommen till John Ericsson Institutet som är en av de största på yrkesutbildningar inom bygg- och fastighetsbranschen. Hos oss hittar du skräddarsydda utbildningar till VA-ingenjörer, Järnvägsingenjörer,...

Läs mer om John Ericsson Institutet och visa alla utbildningar.

Highlights