Korta YH-utbildningar

Hållbarhet inom Byggsektorn

Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Hållbarhet inom Byggsektorn

Hållbarhet inom Byggsektorn

Utbilda dig inom hållbarhet i byggbranschen på NBI/Handelsakademin

Arbetar du inom byggsektorn och vill utvecklas vidare inom hållbarhet? Kursen Hållbarhet inom Byggbranschen ger dig specialiserade och aktuella kunskaper kring hållbarhet för hela kedjan, från beställning, projektering till produktion och uppföljning. Kursen är på distans och halvfart för att kunna kombineras med arbete och genomföras var du än bor eller befinner dig.

Arbetsmarknaden genomgår en stor förändring, till följd av faktorer som globalisering, digitalisering och miljöomställning. Ett livslångt lärande är en nyckel till framtidens yrkesliv. Byggsektorn växer och hållbarhet är en kritisk framgångsfaktor och nyckelkompetens i allt framtida byggande.

Med Sveriges klimatmål om netto noll utsläpp av växthusgaser till år 2045 är minskningen inom bygg- och fastighetssektorn central. Nybebyggelsen ska vara anpassningsbar för människors ändrade behov och för olika ändamål. Återvinning och återbruk av råvaror/material har blivit alltmer viktigt för att minska råvaruuttag av nytt material som idag är begränsat, i det cirkulära samhället.

Nya kunskaper inom hållbarhet för hela kedjan från beställning, projektering till produktion står högt i kurs inom byggbranschen. Det händer mycket kring både materialanvändning, återbruk och energianvändning. Även kompetenser kring ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet blir viktiga. Generellt kan sägas att kompetenser inom miljö, klimat och hållbarhet behövs och efterfrågas på alla roller inom bygg- och fastighetssektorn.

Kursen vänder sig till dig med erfarenhet inom byggsektorn som vill utvecklas vidare inom hållbarhet. Det övergripande målet med utbildningen är att ge specialiserade kunskaper inom hållbarhet. Dels genom kunskap rörande teorier och begrepp och faktabaserade kunskaper om tekniska lösningar för energiåtgång, materialval och byggteknik, genom kvalitets-, miljö och arbetsmiljökrav som ställs inom byggsektorn. Men också genom praktisk kunskap om digitala verktyg, programvaror, ritningsläsning och för att bedriva förbättringsarbete/effektivisering.

För mer information om Hållbarhet inom Byggsektorn, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Förkunskaper

  • Minst ett års yrkeserfarenhet inom byggsektorn med planering, projektering, konstruktionsritning eller i beställarfunktion.

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs via nbi-handelsakademin.se. På utbildningens sida finns länk till yh-antagning där du registrerar dig och gör din ansökan, och vi guidar dig genom hela processen. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i tid även om du väntar på betyg/intyg - du kan komplettera senare.

Läs mer om ansökan på nbi-handelsakademin.se/ansokan.

Utbildningens form

Studieform och upplägg

Halvfart under 20 veckor. Kursen genomförs på distans och har ett flexibelt upplägg vilket gör det möjligt att kombinera studier med arbete samt att studera oavsett var man bor eller befinner sig. Genom en digital studieplattform livesänds lektioner med möjlighet att interagera med såväl utbildare som med övriga deltagare. Under utbildningen tillhandahålls studieuppgifter som skall lösas individuellt eller i grupp med handledning och frågestunder.

Innehåll

Certifiering, ledning och strategi

Kursen belyser bygg och fastighetsbranschens betydelse för en hållbar utveckling och ger kunskaper om olika miljöcertifieringssystem som finns för hållbart byggande i Sverige. Kursen ger även deltagarna kunskap om hur de olika certifieringssystemen används som styrinstrument i ny och tillbyggnad, hur ansökningsprocessen ser ut och vad som krävs av den som genomför en certifiering.

Energi, material och klimat

Under kursen studeras hållbarhet inom en byggnads livscykel, med fokus på hur en byggnad kan bidra till samhällets hållbara utveckling utifrån ett livscykelperspektiv. Miljöcertifieringar för både befintliga byggnader och nybyggnationer studeras, även klimatberäkningar såsom livscykelanalysberäkningar på byggprojekt.

Omvärldsanalys och social hållbarhet i byggprojekt

Målet med kursen är att deltagarna skall få kunskap om social hållbarhet i byggprojekt samt hur fastighetsförvaltning i traditionell mening kan förvandlas till en i miljöhänseende föredömlig förvaltning med utgångspunkt i Hållbar utveckling. Målet med kursen ger de studerande fördjupade kunskaper och förutsättningarna för framgångsrikt fastighetsföretagande och en förståelse för fasighetsföretagarens och fastighetsförvaltarens roll och ansvar i samhället och organisationer.

Utbildningens mål

Efter kursen ska du:

  • Ha kunskap om hållbar utveckling inom bygg och fastighetssektorn.

  • Ha kunskap om det regelverk som gäller i Sverige för hållbart byggande och ha en grundläggande förståelse för miljöcertifieringar, energiledningssystem och olika märkningar av byggnader.

  • Ha förståelse för vad en klimatberäkning innebär och dess metodik

  • Kunna  bedöma hur väl en fastighet uppfyller samhällets och verksamhetens mål inom Hållbar utveckling och att föreslå åtgärder för att nå målen

  • Kunna redogöra för hur materialval påverkar resursförbrukning och klimatpåverkan under en byggnads livscykel

  • Förstå och kunna förmedla hur hållbart byggande kan implementeras i hela byggprocessen samt förvaltningsprocessen

Läs mer om varför kunskap inom hållbarhet inom byggsektorn är så viktig på vår hemsida, nbi-handelsakademin.se

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Hållbarhet inom Byggsektorn

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
NBI - Handelsakademin
Redegatan 1H
426 77 Västra Frölunda

NBI/Handelsakademin är en av Sveriges mest etablerade yrkeshögskolor. Vi har utbildat flera tusen studerande inom YH/KY sedan starten 1996. Vårt starka nätverk inom näringslivet och lång erfarenhet av vuxenutbildning har gett oss de rätta verktygen för att våra studerande skall...

Läs mer om NBI - Handelsakademin och visa alla utbildningar.

Highlights