Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram

Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
120 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Om utbildningen

Hur kan vi vara säkra på att vi gör rätt när vi fattar beslut om olika insatser? Svaret på dessa frågor har sedan några år varit: evidensbasering. I dagens komplexa samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt. Inom många sektorer arbetar man dock ofta med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner.

På den här utbildningen kommer du att träffa företrädare från olika områden från hälso- och sjukvården, omsorgen, utbildningsområdet men också  andra kunskapsintensiva sektorer i samhälle och näringsliv. Vi kommer att arbeta med olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Olika tekniker för evidensbasering är lämpliga beroende på var man finns. Nödvänding kunskap kan finnas i forskningslitteraturen, men också i form av externa utvärderingar av verksamheten eller erfarenheter inom organisationen. I grunden handlar det om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss fråga eller problematik. Ibland är det viktigaste och svåraste att säkerställa vad vi inte vet - och hantera kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten.

Innehåll

Programmet kan leda till en magisterexamen om 60 hp eller en mastersexamen om 120 hp. De flesta läser programmet på helfart eller halvfart. Från och med höstterminen 2016 kan du söka till en treårsmagister. Du läser då 30 hp under två år och 30 hp under 1 år. Vill du därefter fortsätta med masterårets kurser kan du göra det på helfart eller halvfart. Programmet har tre sökingångar: 100%, 50% och 33% (treårsmagister).

Tredjedelsfartsstudenter läser ca 6 hela undervisningsdagar per termin, halvfartsstudenter ca 12 dagar per termin och helfartsstudenter ungefär det dubbla. Under höstterminer sker kvartsfartsstudier i huvudsak på halvtid en halv termin åt gången. (Första terminen bedrivs studier främst i september och oktober.) Observera att förutom schemalagda undervisningsdagar tillkommer studietid för inläsning av litteratur och genomförande av studieuppgifter både i grupp och individuellt.

För magisterexamen krävs 60 hp av programmets kurser inklusive magisteruppsats om 15 hp. Det innebär 1 år på helfart, 2 år på halvfart eller 3 år på tredjedelsfart. För masterexamen krävs 120 hp av programmets kurser inklusive uppsatsarbeten om totalt 30 hp. Det innebär 2 år på helfart, 4 år på halvfart eller 45 år (beroende på vilken studietakt du väljer efter din treårsmagister). Det går att öka respektive minska studietakten under programmets gång. Inga valbara kurser ingår i examenskraven. När innehållet på någon av programmets kurser har inhämtats på andra kurser kan tillgodoräknande göras.

 

Exam

Magisterexamen eller masterexamen.

Fortsatta studier

Forskarutbildningen i vetenskapsteori.

Så ansöker du

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 eller Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Examen & Intyg

Masterexamen
Göteborgs universitet
Vasagatan 33
41137 Göteborg

Göteborgs universitet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 37 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats, flödande av kunskap och idéer. Öppenheten är ett signum som genomsyrar verksamheten. Universitetet tar plats i debatten...

Läs mer om Göteborgs universitet och visa alla utbildningar.

Highlights