Korta YH-utbildningar

Att bygga en informationssäkerhetskultur, 20 yh-poäng

Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Kort YH-utbildning som riktar sig till som är nyfiken på att bygga en informationssäkerhetskultur i din verksamhet. 

Utbildningen sker helt på distans via Zoom för att nå ett så stort upptagningsområde som möjligt. Det flexibla upplägget och en studietakt på 40 procent möjliggör yrkesarbete vid sidan av studier. Utbildningen bedrivs under totalt tio (10) veckor med tio (10) lärarledda dagar och tio (10) självstudiedagar.

Självstudierna kan bedrivas på valfri tid, därmed även på kvällar och helger.

Genom att utbildningen sker på deltid är det möjligt att kombinera den med heltidsarbete.

Omfattning

20 Yh-poäng (10 veckor) 

Studietakt

- utbildningen pågår i 10 veckor med 10 lärarledda dagar och 10 självstudiedagar.

Detta utgör 40 % av heltidsstudier vilket möjliggör för de studerande att kunna arbeta vid sidan om studierna. Upplägget kombinera teoretisk genomgång med praktiska moment och enskild reflektion med gruppdiskussioner erhålls en hög grad av träning, erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring.

Föreläsningarna är inspelade.

OBS! Antagningen sker snabbt efter att ansökningsdagen löpt ut. 

Antal platser beviljade:

Året 2024: 60 platser Start februari 2024

Plats

Online via Zoom 

Kurser

Denna utbildning består av tre delkurser som är upplagda för att successivt öka de studerandes kunskaper och kompetenser, och därmed ge färdigheter i deras fortsatta arbete.

1. ANSVAR, ROLLER OCH ORGANISATION 5YH-Poäng

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:
• Att leda och utveckla informationssäkerhetsarbetet
• Styr- och stöddokument för informationssäkerhet inkl.
informationsklassificering
• Organisationsteori, grundteman och variationer
• Att arbeta i grupp, projekt eller team
• Att skapa engagemang och motivation i organisationen
• Olika rollers kunskapsbehov
• Utmaningar och svårigheter
• Ledningens medvetenhet och engagemang

2. VERKSAMHETSDRIVEN INFORMATIONS- OCH KONTINUITETSHANTERING 5YH-Poäng

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:
• Trender inom informations- och cybersäkerhet
• Kontinuitetshantering enligt ISO 27000-standarden för
informationssäkerhet
• Incidenthantering på nationell och internationell nivå
• Intern och extern uppföljning av informationssäkerhet inkl.
revision
• Projektledning ur ett informationssäkerhetsperspektiv
• Modeller och metodstöd för klassificering av
informationstillgångar


3. MÄNNISKAN OCH INFORMATIONSSÄKERHET, MEDVETENHET, BETEENDE OCH KULTUR 5YH-POÄNG

Nedanstående områden är huvudmoment i kursen:
• Människan och informationssäkerhet
• Sårbarheten i vårt mänskliga beteende
• Människan som hot, skydd och tillgång
• Tekniska, administrativa kunskapsbaserade skydd
• Medvetenhet, beteende och kultur
• Faktorer som påverkar människans beteende
• Behovet av säkerhetsmedvetande och kultur
• Regelefterlevnad

Summa: 15 Yh-poäng

För mer information om Att bygga en informationssäkerhetskultur, 20 yh-poäng, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

För behörighet krävs en sammanlagd yrkeserfarenhet inom säkerhets- och/eller
informationssäkerhetsområdet om minst 1,5 år på heltid, eller motsvarande tid på deltid. Kravet på yrkeserfarenhet kan ersättas av komplett utbildningsexamina (yrkeshögskola, universitet, högskola, folkhögskola) från minst 1,5 års heltidsstudier med huvudinriktning på säkerhet där informationssäkerhet har ingått.

Ansökan

Du ansöker via Företagsuniversitetets hemsida.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  • CV med tydlig information om utbildningar, anställningar, m.m.
  • Gymnasiebetyg

Examen & Intyg

Efter avslutad utbildning på G-nivå kommer ett UTBILDNINGSBEVIS att skickas ut. 

UTBILDNINGEN GER KUNSKAPER OM/I

• ramverk och standarder inom informationssäkerhet med fokus på SS-ENISO/IEC27000,
• modeller och metodstöd av klassificering och informationstillgångar,
• människans roll i informations- och kontinuitetshanteringen i en organisation,
• organisationens utmaningar och dess rollers kunskapsbehov, samt
• ledarskapets kommunikationsstrategier samt visuellt ledarskap

UTBILDNINGEN GER FÄRDIGHETER I ATT

• identifiera och klassificera informationstillgångar,
• systematiskt och riskbaserat arbeta med informationssäkerhet på organisatorisk nivå,
• etablera rutiner för att hantera mänskliga sårbarheter,
• styra och leda det kontinuerliga informationssäkerhetsarbetet utifrån policys, regler, normer och värderingar, samt
• fatta väl underbyggda beslut och åtgärder för att främja en väl fungerande säkerhetskultur

UTBILDNINGEN GER KOMPETENSER FÖR ATT

• analysera, leda och driva informationssäkerhetsarbetet i en organisation,
• kontinuerligt utveckla organisationens säkerhetskultur,
• arbeta med kontinuitetshantering för att trygga säkerhetskulturen på sikt,
• vidta åtgärder och agera utifrån organisationens behov och gällande krav, samt
• skapa engagemang och motivation i organisationen.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Att bygga en informationssäkerhetskultur, 20 yh-poäng

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Företagsuniversitetet
Dalagatan 5
121 27 Stockholm

Företagsuniversitetet

Företagsuniversitetet erbjuder fortbildning i fyra olika former: öppna kurser, företagsanpassade utbildningar, konferenser samt YH-utbildningar.  Företagsuniversitetet genomför de flesta öppna kurserna i sina nya fräscha och funktionella lokaler i Posthuset 7A i Stockholm, men även i Göteborg. Utbildning är en investering för framtiden,...

Läs mer om Företagsuniversitetet och visa alla utbildningar.

Highlights