Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Craft Academy Bootcamp

Craft Academy
Sammanfattning
Utbildare: Craft Academy
Utbildningstyp: Yrkesutbildning
Utbildningsort: Distans, Göteborg
Längd: 12 veckor
Utbildningstakt: Heltid
Studiestöd: Nej
Språk: Engelska
Sista ansökan: Sista ansökningsdag

Videoreportage

   

Craft Academy Bootcamp

Kodning som ett hantverk

Vi ser kod som material och programmering som ett hantverk. För att bli en bra programmerare måste man träna och det gör man genom att skriva kod - om och om igen, med allt mer avancerade funktioner i sikte.

Vår utbildningsfilosofi tar fasta på det och våra studenter skriver kod från första dagen. Vi vet att det är det enda sättet att lära sig att koda. Teorin bakom, den kommer sen.

Techindustrin är under ständig utveckling och olika typer av appar är en del av vår vardag! Framtiden är spännande, Craft Academy hjälper dig ta steget in i en framtidsbransch!

Craft Academy är ett 12 veckor långt heltidsprogram inom webbutveckling. Utbildningen ges i lokaler vid Chalmers Innovation och här kommer du att få grunderna du behöver för att kunna skapa, utveckla och sjösätta webbaserade applikationer. Utbildningen inleds med en 4 veckor lång förberedande kurs online på deltid, denna är till för att säkerställa att du som deltagare sedan kommer klara av den intensiva 12-veckors kursen.

Vem är kursen till för?

  • Nybörjare som vill börja eller nyligen börjat lära sig att koda.
  • Entreprenörer som jobbar med tekniska innovationer och som vill förstärka sin kompetens.
  • Projektledare som vill bredda sin kompetens och förstå utvecklingsprocessen.
  • Yrkesfolk som vill byta karriär och ta steget in i IT-branschen
  • Studenter inom systemvetenskap som behöver praktisk erfarenhet.
  • Skoltrötta som inte vill studera på universitetet men ändå kunna få arbeta i en spännande bransch.

Bootcamp prep

- Du måste ge dig chansen att pröva på om programmering och Craft Academys tempo är något som passar dig. Du måste även få en solid kunskapsbas att stå på inför själva kursen, om de bestämmer dig att gå den. Därför inleder vi campen med en förberedande del på 4 veckor.

Under den förberadande kursen arbetar du på distans i ett nära samarbete med din coach och i team med andra deltagare. Du deltar i två fjärrmöten dagligen och förväntas kunna ägna mellan 15 till 20 timmar per vecka med att gå igenom material, lösa uppgifter och delta i parprogrammering.

Bootcamp

- Vi ger dig alla verktyg du behöver för att bli en bra programmerare - tillgång till en beprövat läroplan, erfarna coacher på plats och på distans, möjlighet att samverka med deltagare i andra delar av världen men även en egen MacBook Pro så att du får en bra miljö att jobba i.

Du tillbringar dina dagar på plats i våra lokaler vid Chalmers Innovation i Göteborg och tar en aktiv roll i gemensamma föreläsningspass, projektarbeten och möten. Förutom svenska är engelska vårt arbetsspråk. Den mängd av engagemang du tillför till programmet återspeglar sig i dina resultat.

Utbildningens innehåll

Ruby & Ruby on Rails – du kommer att bygga avancerade webbapplikationer i programmeringsspråket Ruby och med Ruby on Rails, ett kraftfullt ramverk för webbaserade program.

HTML5 & CSS3 – Du kommer att få lära dig grunderna och hur man strukturer webbsidor och gör gem till engagerade upplevelser för användarna.

Agile & Lean & Best-practise – Du kommer få lära dig moderna lean startup principet och agila metoder som används inom mjukvaruutveckling samt bästa praxis som t.ex. parprogrammering, dagliga stand-ups, Kanban och utveckling i team.

JavaScript, jQuery & Node.js – Varje webbapplikation behöver en front-end och med JavaScript kan du skapa dynamiska, engagerande webbapplikationer. Du kommer att lära dig skriva och felsöka JavaScript på klientsidan för att skapa moderna sidor för olika enheter.

Git & Heroku – Du behöver ha koll på ändringarna i dina projekt, spara dessa på ett informativt sätt samt kunna återställa tidigare versioner snabbt om något skulle strula – detta får du koll på med Git. Heroku är en PaaS lösning som du kommer att lära dig använda för att snabbt kunna gå live med din applikation.

Mjukvaruutveckling – Från Model-view-controller till Test Driven Development. Du kommer att få lära dig hur man utvecklar mjukvara men även hur man skriver vacker kod enligt bästa praxis som baseras på andra programmerares tidigare erfarenheter – saker du inte kan lära dig själv.

Utbildningens upplägg

Applikationsutveckling är komplext. En av de största utmaningar som du kan komma att tampas med när du lär dig att koda, är att veta i vilken ordning du ska lära dig saker och ting i. Ska du lära dig HTML först och sedan Ruby? Eller kanske börja med Javascript och sedan ge dig på Rails? Vår läroplan är utvecklad av yrkesverksamma programmerare och baserad på verkliga cases och senaste praxis. Sättet vi har byggt det på garanterar dig att du, vid varje tillfälle, lär dig och jobbar med relevanta ämnen.

PRECOURSE Allt du behöver inför kursstarten

Du måste få en solid kunskapsbas att stå på inför själva kursen. Därför inleder vi campet med en förberedande del på 4 veckor. Under den förberadande kursen arbetar du på distans i ett nära samarbete med din coach och i team med andra deltagare. Du deltar i en till två fjärrmöten dagligen och förväntas kunna ägna mellan 15 till 20 timmar per vecka med att gå igenom material, lösa uppgifter och delta i parprogrammering.

VECKA 1 Testdriven utveckling och objektorienterad programmering

Vi inleder kursen med att gå igenom principerna med Testdriven utveckling och grunderna i objektorienterad programmering. Vi bygger ett enkelt terminalbaserat program för Bankomatuttag (ATM challenge) och lägger grunden för förståelsen hur classer kan interagera med varandra. Vi går igenom fördelarna och utmaningarna med parprogrammering och använder oss av grundläggande tekniker för versionskontroll. Den individuella helgutmaningen går ut på att skriva ett enkelt program som simulerar ett bibliotekssystem. Det här är dina första steg som programmerare

VECKA 2 Fördjupad TDD och OO i praktiken

Vi inleder vecka 2 med att lägga grunden för ett online system som låter användarna beställa mat online (SlowFood challenge). Vi går även igenom mer avancerade Ruby tekniker som: lambdas, procs, composition, inheritance, iterators, recursion. Helgutmaningen handlar om att implementera dessa tekniker men även att använda en extern sms-tjänst genom api anrop. Vi ger deltagarna en första inblick i hur man jobbar med agila utvecklingsmetoder och introducerar Scrum.

VECKA 3 Introduktion till html och JavaScript

Vi forstätter med att introducera ytterligare ett programmeringsspråk med tillhörande testverktyg - JavaScript. Samtidigt går vi igenom grunderna i html och css och bygger en applikation som räknar ut din Body Mass Index (BMI challenge). Vi introducerar även ett ramverk för webbaserade applikationer (Sinatra) och publicerar vår första app på internet.

VECKA 4 Databaser och hantering av användare

Vi går tillbaka till vår SlowFood applikation och använder den utmaningen till att introducera relationsdatabaser och grundläggande kryptering som en del av veckoutmaningen (funktioner för användarregistrering, autentisering och auktorisering). Vi jobbar med Sinatra och introducerar designmönstret Model-View-Controller. Vid veckans slut är vi redo att gå live med SlowFood Online och vi publicerar vårt system med hjälp av Heroku. För att underlätta och automatisera vår deploy-process använder tekniker som Continuous Integration och Continuous Deployment.

VECKA 5 Front-end utveckling

Vi introducerar mer avancerade JavaScript-baserade ramverk (jQuery) och CSS ramverk (Foundation, Bootstrap) och visat hur vi kan förbättra användarupplevelsen i våra applikationer. Vi fortsätter att utveckla SlowFood online med mer avancerade funktioner och introducerar oAuth authetisering (Facebook, Twitter, mm) men även hur man kan använda montjänster i sina system.

VECKA 6 Lab Week

Halvvägs genom campet är det tid för deltagarna att sätta sina kunskaper i praktiken och släppa taget om coachens trygga vägledning. Det är dax att jobba med ett eget projekt. Syftet är självklart att konsolidera sina kunskaper och börja bygga upp en egen projektportfölj. Under veckan håller vi även föreläsningar och arbetspass i Kanban.

VECKA 7 - 8 Ruby on Rails

Den här veckan introducerar vi deltagarna till Ruby on Rails - ett ramverk som hjälper programmeraren att följa designmönstret Model-View-Controller (MVC) och lär dem att jobba efter grundprinciperna Convention Over Configuration (Konvention före konfiguration) och Don't Repeat Yourself (DRY) som går ut på att motverka duplicering av kod. Vi introducerar ochså mer omfattande teststrategier och befäster deltagarnas kunskaper för hur de använder tester i sin utvecklingsprocess. Vi forsätter med att fördjupa oss i Rails och går igenom mer avancerade tekniker för hur man använder externa bibliotek (gems), API'er, websockets, mm.

VECKA 9 Angular och Node

Den här veckan fördjupar vi deltagarnas kunskaper on JavaScript genom att introducera Angular.js, ett populärt front-end ramverk, och Node.js som är en JavaScript ramverk för back-end. Vi tittar även på Ionic som är ett ramverk för utveckling av mobila applikationer (hybrid appar för både Android och iOS). Veckoutmaningen är att koppla ihop SlowFood Online API'n med en mobil applikation och låta användare göra beställningar med sin smartphone

VECKA 10 & 11 Slutprojekt

Vid det här läget är deltagarna mer eller midre självgående och det är åter igen dax att omsätta förgående veckors kunskaper i praktisk tillämpning. Deras produktportfölj kommer att utökas med ytterligare en applikation. I grupper om tre-fyra jobbar de fram em så kallad minimum viable product (MVP) som de sätter i produktion på en egen virtuell server (Digital Ocean).

VECKA 12 Karriärrvecka

Den här veckan används till att finslipa sina slutprojekt och förbereda sig för sin karriär som utvecklare. Det är mycket som händer den sista veckan på kursen. På onsdagen håller vi i vår Kariärrdag och på fredagen är det eximination och Demodag. Det är mycket som ska klaffa och det finns många anledningar att fira.

Kostnader

Vi jobbar med att ta in nya deltagare löpande. Ansökningsprocessen tar ca 2 veckor och omfattar en intervju och du förväntas delta i en förberedande distanskurs.

Craft Academy Bootcamp är INTE CSN berättigande. 

END-OF-YEAR rabatt

Om du anmäler dig innan 18 december erbjuder vi dig en plats på vår bootcamp för 42 000 kr
Du kan dela upp betalningen i upp till 8 delar. Vi erbjuder ytterligare 10% till kvinnliga sökande.
Du genomgår en vanlig intervjuprocess och bli antagen på campet innan du betalar oss någonting
Obs! Gäller kursstart 2016-01-11

Finansiering

Kursavgiften kan delbetalas på upp till 8 räntefria månadsbetalningar. Kontakta oss för mer information och om andra tillgängliga finansieringsalternativ.Craft Academy

Craft Academy

Craft Academy

Vi tror att traditionell utbildning lär människor att klara prov, snarare än att ge verklig kunskap. På Craft Academy ger vi dig inte några betyg. Vår kurs är unik, inte bara på grund av dess intensitet, utan även på grund av...


Läs mer om Craft Academy och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om utbildningen: Craft Academy Bootcamp.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Kontaktuppgifter till Craft Academy

Craft Academy

Holtermansgatan 1
411 29 Göteborg

Mobil 0723612527
www.craftacademy.se