Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

Blekinge Tekniska Högskola
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Deltid
CSN-berättigad
Startdatum: Höst 2024 - Distans
Sista ansökan: 2023-10-15
BTH

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

Specialisera dig som sjuksköterska inom psykiatrin. Stärk vårdens kapacitet och möt ett växande behov med kompetens baserad på vetenskap och praktik.

Denna utbildning ges nästa gång hösten 2024.

En utbildning som möter ett ökat behov

Samhällets efterfrågan på sjukvårdsutbildad personal med inriktning mot psykiatri ökar, eftersom den psykiska ohälsan ökar. Utbildningen förbereder dig för arbete inom olika former av psykiatrisk vård, där du kan arbeta självständigt eller i team med att förebygga och behandla psykisk ohälsa.

Specialisera dig på psykisk ohälsa

Utbildningen ger dig den kompetens du behöver för att specialisera dig och arbeta som sjuksköterska inom psykiatrin.

Ledarskap, kvalitetsförbättring och utveckling

Programmet ger dig kunskap och kompetens för att kunna leda, kvalitetsförbättra och utveckla omvårdnadsarbetet inom psykiatri och du lär dig att arbeta evidensbaserat samt att implementera forskningsresultat i ditt arbete.

Praktik och vetenskap i beprövad metodik

I utbildningen ingår både teoretisk och verksamhetsförlagd utbildning (VFU) samt ett självständigt arbete. Det är viktigt att du som färdig specialistsjuksköterska självständigt – eller i samverkan – kan leda, genomföra och utveckla ditt arbete. Detta tränar du under utbildningen genom problembaserat lärande, PBL.

Utbildningen omfattar 60 högskolepoäng och leder fram till en specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot psykiatrisk vård.

För mer information om Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Varför välja Blekinge Tekniska Högskola?

Bra kontakter med näringsliv

Behov på

arbetsmarknaden

Distansutbildningar

Behörighet

Sjuksköterskeexamen och kandidatexamen i omvårdnad/vårdvetenskap. Svensk legitimation som sjuksköterska. Yrkeserfarenhet som sjuksköterska motsvarande 6 månaders heltidstjänstgöring.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Blekinge Tekniska Högskola

Blekinge Tekniska Högskola - BTH

BTH är en teknisk högskola – som är mycket mer än teknisk. Vi är en lite mindre högskola som valt att fokusera på ett mindre antal områden där vi verkligen kan skapa förändring och driva utveckling. Centralt är innovation, digitalisering och hållbar...


Läs mer om Blekinge Tekniska Högskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Blekinge Tekniska Högskola

371 79 Karlskrona

Tel: 0455-38 50 00


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in