)
Visa distansutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
2 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Startdatum: Höst 2021 - Distans

Socialpedagog

En utbildning för dig som tycker om att arbeta med och för människor. Kanske du redan arbetar som timvikarie inom ett aktuellt område och saknar formell utbildning, då kan den här distansutbildningen passa dig!

Utbildningen riktar sig framförallt mot målgruppen ungdomar och vuxna med behov och stöd. De sociala verksamheterna drivs av olika aktörer runt om i landet av kommuner, regioner, statliga institutioner eller privata aktörer. De vanligaste verksamhetsområdena som målgruppen finns inom är boendestöd, särskilda boenden, dag- eller heldygnsvård, stödverksamhet för ensamkommande barn och ungdomar, korttidsboenden, behandlingshem samt i olika pedagogiska verksamheter. Utbildningen präglas av folkbildningens helhetsperspektiv, där vi utgår från hela människan och dess styrkor och förmågor. Vem du är som deltagare  och vilka erfarenheter du har med dig, bidrar till utbildningens utformning. Vi studerar det beteendevetenskapliga fältet där ämnen som socialpedagogik, psykologi, sociologi, socialpsykologi och etik ingår. Vi studerar även det sociala arbetets organisation och historia. Förutom våra lärare kommer du att möta föreläsare från arbetslivet, detta för att att utbildningen ska vara aktuell och förankrad i socialpedagogens professionella vardag. En del av utbildningen kommer utgöras av fältstudier, ett spännande och roligt sätt att studera det verksamhetsområde som du är intresserad av att verka i.

För mer information om Socialpedagog , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Studieform

Distansstudier på heltid med obligatoriska träffar på Sundbybergs folkhögskola, (2-3 dagar per tillfälle, sex- sju gånger per läsår). Under träffarna får du möjlighet att tillsammans med övriga deltagare samtala och diskutera de olika teorierna och föreläsningar som ni fått till er under studietiden på distans. Det gör att era insikter och medvetenhet fördjupas. Mellan träffarna sker utbildningen via digital nätplattform eller genom fjärrstudier i realtid. Redovisning sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, reflektioner i loggbok eller olika gestaltande former. Handledning och feedback sker kontinuerligt och mestadels skriftligt. Skolan kan inte erbjuda kost och logi vid träffarna. Du behöver själv ha tillgång till dator och internet. Du har inga regelrätta lov, du avgör själv när du gör dina distansuppgifter. Det viktiga är att de lämnas in enligt den studieplan som gäller. De obligatoriska träffarna och de planerade fjärrstudierna i realtid måste du vara närvarande på. 

Behörighet och ansökan

För att kunna bli antagen till socialpedagogutbildningen behöver du:

3-årig gymnasieexamen eller motsvarande med behörighet för yrkeshögskola och med behörighet i svenska 2 eller svenska som andraspråk 2.

Vara minst 23 år

Relevant erfarenhet från yrkesområdet, styrkt genom referenser/intyg.

Förbered dig inför ansökan

Kontrollera att du har digitala kopior på alla nödvändiga dokument som ska bifogas i ansökan:

Personligt brev
En beskrivning av dig, dina intressen och varför du söker till utbildningen

Personbevis
Beställs påSkatteverkets hemsida, välj det personbevis som är förstudier. Personbeviset ska vara daterat högst 4 veckor bakåt från den dag du ansöker.

Kopior av gymnasiebetyg med bilagor

Kopior av betyg från andra utbildningar

Kopior av arbetsintyg
På intyget ska det framgå hur mycket du har arbetat. Anställningsavtal är ej giltigt.

Referenser
Ange namn, titel/relation samt mejladress eller telefonnummer

Övriga meriter
Ange ledarerfarenheter, flerspråkighet, sociala uppdrag eller föreningsverksamhet.

Urval och antagning

Om din ansökan är komplett och du är behörig, kallas du till en intervju. Besked om antagning eller eventuell reservplacering ges löpande från slutet av maj 2021. Vårt urval baserar sig på formell behörighet och relevant yrkeslivserfarenhet, men också på det du berättar om dig själv under intervjun. Utifrån en helhetsbedömning av lämplighet för yrket och förmågan att passa in i gruppen kommer vi att göra ett urval. Erfarenhet av arbete inom relevant område är meriterande. Du behöver ha datorvana och tillgång till dator och internetuppkoppling för att kunna gå kursen.

Sundbybergs Folkhögskola

Sundbybergs folkhögskola har haft sitt nuvarande namn sedan 1997, men skolans anor sträcker sig ända tillbaka till 1836 då den kallades Stockholms Borgarskola. Skolan erbjuder kurser på en mängd olika nivåer där du både kan läsa upp grundskolebehörighet, gymnasiebehörighet, gå...


Läs mer om Sundbybergs Folkhögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Socialpedagog

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Sundbybergs Folkhögskola

Kasernvägen 1
174 02 Sundbyberg

Tel: 08-445 39 00
Fax 08-733 18 80
sundbybergsfolkhogskola.se


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in