Korta YH-utbildningar

Sustainable Procurement

Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
29 maj, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-05
Utbildningsform
Distans
Längd
20 veckor
Utbildningstakt
Deltid, distans
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
29 maj, 2024 se detaljer
Sista ansökan
Sista ansökan: 2024-05-05
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Sustainable Procurement

Var med och genomför förändringsarbete i inköpsprocessen i strävan att minska klimatpåverkan i processens alla delar!

Arbetar du med inköpsprocesser och vill bidra till en hållbar utveckling? Kursen Sustainable Procurement ger dig kunskaper och nödvändiga verktyg och metoder för att forma, planera och genomföra förändringsarbete i inköpsprocessen i strävan att minska klimatpåverkan i processens alla delar. Genom hållbarhetsanalyser så som väsentlighets- och riskanalyser får du kunskap att integrera hållbarhetsarbetet i leverantörsleden. Kursen är på distans, halvfart för att kunna kombinera med arbete och du kan delta var du än bor eller befinner dig

Vill du bli en drivkraft för förändring? Denna kurs ger dig kunskap och verktygen för att säkerställa och leda hållbara inköpsprocesser och bidra till en mer hållbar framtid.

Under kursen fokuserar vi på tre centrala steg i inköpsprocessen: analys, planering och implementering. Du lär dig planera inköpsarbete utifrån mål 8 och 12 i Agenda 2030, identifiera och analysera hållbarhetsrisker, följa upp kravspecifikationer vid offentlig upphandling och genomföra SWOT och GAP-analyser.

Du ökar din förmåga att ställa om/utveckla inköpsarbete utifrån hållbarhetsmål, analysera och dokumentera hållbarhetsrisker hos leverantörer samt driva projekt inom omställningsarbete och hållbarhet.

Du lär dig viktiga aspekter av att säkerställa hållbara inköpsprocesser. Du kommer att utveckla din förmåga att analysera och bedöma hållbarhetsrisker både i inköpsprocessen och hos leverantörer. Genom att genomföra väsentlighets- och riskanalyser kommer du att kunna identifiera och fokusera på de viktigaste hållbarhetsfrågorna. Detta ger dig möjlighet att fatta informerade beslut och vidta åtgärder som främjar hållbarhet och bidrar till en mer hållbar framtid.

Som kursdeltagare behöver du ha minst två års yrkeserfarenhet inom operativt, taktiskt eller strategiskt inköpsarbete.

För mer information om Sustainable Procurement, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

29 maj, 2024

 • Distans
 • Distans
 • Sista ansökan: 2024-05-05

Så ansöker du

Förkunskaper

 • Minst två års yrkeserfarenhet inom operativt, taktiskt eller strategiskt inköpsarbete

Ansökan - såhär går det till

Ansökan görs via nbi-handelsakademin.se. På utbildningens sida finns länk till yh-antagning där du registrerar dig och gör din ansökan, och vi guidar dig genom hela processen. Det är viktigt att du lämnar in din ansökan i tid även om du väntar på betyg/intyg - du kan komplettera senare.

Läs mer om ansökan på nbi-handelsakademin.se/ansokan.

Utbildningens form

Studieform och upplägg

Halvfart under 20 veckor. Kursen genomförs på distans och har ett flexibelt upplägg vilket gör det möjligt att kombinera studier med arbete samt att studera oavsett var man bor eller befinner sig. Genom en digital studieplattform livesänds lektioner med möjlighet att interagera med såväl utbildare som med övriga deltagare. Under utbildningen tillhandahålls studieuppgifter som skall lösas individuellt eller i grupp med handledning och frågestunder.

Innehåll

Hållbarhet av inköpsprocessen

Kursen  fokuserar på att analysera och hantera hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter inom inköpsprocessen. Den behandlar FN:s globala mål, globala och nationella hållbarhetsutmaningar, hållbarhetsarbete i sourcingprocessen, implementering av UN Guiding Principles och OECD:s riktlinjer, samt väsentlighetsanalys. Kursen syftar till att integrera hållbarhetskrav i upphandlingar, följa upp med relevanta KPI:er, och planera för att integrera hållbarhetsarbetet internt. Studenterna förväntas kunna genomföra risk- och väsentlighetsanalyser, identifiera risker i leverantörskedjan och skapa åtgärdsplaner. Kursen ger kunskaper för att främja hållbar utveckling inom inköpsprocessen

Introduktion till hållbara leverantörskedjor

Kursen ger kunskaper om hållbara inköpsprocesser, företagets påverkan i leverantörsledet samt relevanta lagar och ramverk. Innehållet inkluderar hållbarhetsdefinition, Agenda 2030, ILO, FN:s vägledande principer, OECD:s riktlinjer, NGOs och certifieringar, samt EU:s taxonomi. Efter kursen förväntas studenterna ha förståelse för företagets roll i leverantörskedjan och kännedom om gällande lagstiftning.

Krav och uppföljning

Kursen fokuserar på hur kravställning mot leverantörer påverkar uppföljningen och hur man bearbetar data för att få en transparent och förklarande bild av sitt arbete till hållbarhetsredovisningen. Innehållet inkluderar hållbarhet i inköpsprocessen, krav i upphandlingar, logistik och transport, miljömärkningar och certifieringar, policy och uppförandekod, uppföljning, relevanta KPI:er och hållbarhetsredovisning. Efter kursen förväntas studenterna ha kunskaper om kravställning mot leverantörer, datahantering för transparent hållbarhetsredovisning, logistikens och transporternas påverkan på hållbara inköp, hållbarhetskriterier för offentlig upphandling och KPI:er kopplade till hållbarhetsmål.

Utbildningens mål

Efter kursen ska du:

 • Ha kunskap om FN:s globala mål, Agenda 2030, och hur de relaterar till hållbara inköp.

 • Vara medveten om relevanta standarder och föreskrifter inom miljö, kvalitet, etik, arbetsmiljö och sociala frågor.

 • Ha förmåga att genomföra inköps- och avtalsanalyser samt att identifiera hållbarhetsrisker i inköpsprocessen och hos leverantörer.

 • Ha kompetens att utföra väsentlighets- och riskanalyser.

 • Ha förståelse för hur man kan analysera avtal utifrån hållbarhetsmål och KPI:er.

 • Ha kompetens att planera inköpsarbetet/processen med fokus på mål 8 och 12 i Agenda 2030.

 • Kunna använda analysmetoder som SWOT, Kraljic och Pestle för att optimera inköpsprocessen.

 • Ha förmåga att använda projektmetodik och driva omställningsarbete för att utveckla och förbättra hållbara inköpsprocesser.

 • Ha förståelse för organisationspsykologi och betydelsen av att skapa en kultur som främjar hållbara inköp.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Sustainable Procurement

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
NBI - Handelsakademin
Redegatan 1H
426 77 Västra Frölunda

NBI/Handelsakademin är en av Sveriges mest etablerade yrkeshögskolor. Vi har utbildat flera tusen studerande inom YH/KY sedan starten 1996. Vårt starka nätverk inom näringslivet och lång erfarenhet av vuxenutbildning har gett oss de rätta verktygen för att våra studerande skall...

Läs mer om NBI - Handelsakademin och visa alla utbildningar.

Highlights