Yrkesutbildning

Öronakupunktur inkl. NADA och fördjupningskurs Öronakupunktur

Neijing Akademin, Distans
Längd
3 dagar på ZOOM
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Längd
3 dagar på ZOOM
Utbildningstakt
Heltid, distans
Studiestöd
Icke studiemedelsberättigad
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

ÖRONAKUPUNKTUR INKL. NADA

NATIONAL ACUPUNCTURE DETOXIFICATION ASSOCIATION

ÖRONAKUPUNKTUR ­

– Ett revolutionerande komplement till den traditionella behandlingen av beroendetillstånd, oro, ångest, depression och sömnproblem.

NADA är ett evidensbaserat behandlingsprotokoll speciellt utvecklat för terapi i samband med beroendetillstånd orsakade av alkohol, narkotika eller läkemedel. NADA har sedermera kommit att visa sig framgångsrik även vid behandling av stress, PTSD, akut krishjälp, ätstörning, självskadebeteende, koncentration, inlärningssvårigheter, förebyggande friskvård, neuropsykiatriska tillstånd, ADHD, OCD, kriminalitet, smärta, oro, hospicevård och som stöd i behandlingen av allvarliga sjukdomar. Idag används NADA framgångsrikt i över 50 länder.

Metoden har sitt ursprung i den mångtusenåriga kinesiska medicinen där akupunktur är en central behandlingsterapi. NADA som behandlingsmetod vid drogavvänjning utvecklades i USA under 1970-talet på Lincoln kliniken i New York av Dr Michael Smith. Det primära syftet var då att lindra abstinenssymptomen hos heroinmissbrukare. 

Idag används behandlingsmetoden flitigt i kommunala verksamheter. Exempelvis inom Landstinget, på behandlingshem, missbruksenheter, inom kriminalvården, flyktingförläggningar och förlossningsenheter. NADA har visat sig ha positiva effekter på stressrelaterade åkommor och ångestsyndrom. Detta har lett till att behandlingen numera även är en utbredd terapiform inom vuxenpsykiatrin (såväl inom öppen sluten sluten vård), demensboende samt BUP.

Metoden är godkänd av Socialstyrelsen. I praktiken innebär detta att legitimerad personal får behandla med akupunktur på de indikationer där forskningen har visat att akupunktur har effekt. Olegitimerad personal får också utföra behandlingar. Förutsättningen är då att de arbetar tillsammans med legitimerad vårdpersonal som följer hälso- och sjukvårdslagstiftningen. De som inte är legitimerade själva eller arbetar tillsammans med legitimerad vårdpersonal måste hålla sig uppdaterade inom aktuell forskning och vetenskap samt följa ”Patientsäkerhetslagen” (2010:659) 5 kap.

UTBILDNINGEN – NADA I & II

Det krävs inga förkunskaper i akupunktur hos terapeuten som ska utbildas i NADA I, grundkurs. Kursen varvar teoretisk undervisning med praktiska övningar. Inledningsvis får kursdeltagarna öva sina nyvunna kunskaper på artificiella öronatrapper (gummiöron) för att sedermera övergå till att behandla varandra. Kursen pågår i tre heldagar. I fördjupningskursen (NADA II) som omfattas av två dagar får deltagarna lära sig ytterligare akupunkturpunkter som kan användas i kombination med NADA-protokollet för ökad effekt. Vid detta tillfälle ges deltagarna även möjlighet att repetera grundkursens innehåll, utvärdera effekterna av behandlingen i den dagliga verksamheten, utbyta erfarenheter och kunskaper samt få svar på de frågor som uppstått vid behandlingstillfällena. Efter genomgången utbildning får samtliga deltagare ett kursintyg.    

EFFEKTER AV BEHANDLING

Den västerländska förklaringsmodellen till att NADA haft ett så positivt utfall vid behandling är att metoden sänker stresshormonet och reglerar kortisol (Berman & Lundberg, 2002) adrenalin, dopamin, noradrenalin med mera. Detta i sin tur minskar den kroppsliga stress som ofta är upphov till abstinensbesvär. Behandlingen reglerar kroppens hormonsystem och frigör endorfiner som är kroppen egna naturliga opiater (smärtstillande). Vid behandling frisätts och balanseras transmittorsubstanserna dopamin- och serotonin (Stux & Hammerslag, 2009) samt endorfiner (Yan, Li, Wu, Jin, 2017) i hjärnan. Punkterna påverkar även oxytycin (Zhongguo Zhong et al, 2012). Genom sin påverkan av Vagusnerven, skapas ett fysiskt och psykiskt lugn och välbefinnande. Enligt Dr. Paul Nogier kommunicerar örat med resten av kroppen via nervsystemet och det retikulära systemet. Stress anges ofta som den främsta orsaken till drogsug och återfall, varför NADA som komplementär behandling till traditionell psykosocial terapi, underlättar klienternas arbete och strävan efter varaktig drogfrihet.

NADA har även visat sig ha god effekt på andra indikationer såsom exempelvis ångestsyndrom, smärta, insomnia, migrän, yrsel och mensvärk. Behandlingen används därför också utanför den traditionella beroendevården – exempelvis inom psykiatrin och sjukvården.   

BEHANDLINGEN

Behandlingen står i paritet till varje enskild patients individuella behov (och i förkommande fall abstinensnivå). I vissa fall kan NADA helt ersätta den läkemedelsbaserade behandlingen och i andra fall fungerar den som ett effektivt komplement. Huvudsyftet med NADA är dock att öka effekterna hos den primära behandlingen. Då NADA är icke-verbal, fungerar den väl som inledande behandling av patienter som inte svarar på traditionell terapi. Majoriteten av patienterna tenderar generellt sett föredra öronakupunkturen framför den läkemedelsbaserade behandlingar. Orsakerna till detta är flera. Dels är effekten omedelbar och kräver inga förberedelser eller att man klär av sig. Dels saknar den helt biverkningar och kan utföras i grupp. Det senare gör NADA till en kostnadseffektiv behandling i fråga om personalresurser och läkemedelskostnader.

Vid behandling appliceras nålar i örat på exakt fastställda punkter som lokaliseras enligt NADA-protokollet. Nålarna sitter i mellan 40 minuter till en timme vid varje behandlingstillfälle. I den inledande fasen sker behandlingen 1-2 gånger per dag under de 10 första dagarna, vartefter intensiteten minskar till en frekvens om ca. 2-3 behandlingstillfällen per vecka. För de som inte vill behandlas med nålar kan dessa ersättas med ett plåster innehållande en liten metallkula som appliceras på örats NADA-punkter. Kulplåster är också användbart mellan nålbehandlingarna eftersom patienterna då själva kan stimulera punkterna och därigenom bli delaktiga i sin läkningsprocess. De flesta som får NADA-behandling upplever det som mycket avslappnande och avstressande. Patienterna upplever också förbättrad sömn, mindre oro samt ett bättre humör.

FÖRDELAR

Fördelarna med en icke-kemisk behandling är flera för såväl klienter och terapeuter som vårdinstitutionerna.

 • Kostnadseffektivt komplement till traditionell terapi och medicinsk behandling.
 • Inga biverkningar
 • Skapar allians med klient
 • Utförs med fördel i grupp
 • Akut krishjälp
 • Icke verbal (fungerar även på patienter som inte svarar på traditionell terapi).
 • Kräver ingen avklädning
 • Konkret metod som ger omedelbar behovstillfredsställelse
 • Gör patienten mer mottaglig för annan terapi
 • Inkörsport till psykosocial rehabilitering
 • Ger utövaren tillfredsställelse genom att kunna ge patienterna omedelbar hjälp

KOSTNADSFRI PERSONALVÅRD

En positiv bieffekt av utbildningen är att personalen själva kan tillämpar NADA på varandra i syfte att effektivt lindra stress och skapa återhämtning i arbetsdagen. Metoden fungerar bra som personlig utveckling genom stressreduktion i arbetet. Detta innebär att personalen med fördel behandlar varandra för att frambringa och öka sina individuella resurser och höja sin energinivå. På flera arbetsplatser används NADA som personalvård för att öka trivseln på arbetsplatsen, förebygga stress och reducera sjukskrivningstalen.  

GENOMFÖRANDE OCH PRIS

NADA I (grundkurs): 3 dagars utbildning med teori och praktik på ZOOM. Maximalt antal deltagare uppgår till 20 elever per kurs. Pris per elev uppgår till 4640 sek (ex moms) inklusive kursmaterial.   

NADA II (fördjupning): 2 dagars utbildning med teori och praktik. Maximalt antal deltagare uppgår till 20 elever per kurs. Pris per elev uppgår till 5520 sek (ex moms) inklusive kursmaterial ( värde 1380 kr).   

KURSLEDARE

Stina Norbye – Dipl. Akupunktör, lärare och psykologisk coach med bakgrund i traditionell kinesisk medicin och mindfulness. Kandidatexamen (180 hp) i kognitiv neurovetenskap, beteendevetenskap med tillämpad positiv psykologi och coachande samtal. Instruktörsutbildning i medicinsk qigong. Utbildning i Mindfullness vid Örebro universitet. Stina har arbetat kliniskt med akupunkturbehandling i mer än 25 år samt utbildat akupunktörer sedan 2010. 

För mer information om Öronakupunktur inkl. NADA och fördjupningskurs Öronakupunktur, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Nei Jing Akademin på Facebook

Examen & Intyg

Intyg utfärdas efter avslutad kurs

Kostnader

Öronakupunktur inkl. NADA steg 1 ( 3 heldagar) på ZOOM : 4900 ex moms
( ingår startkit och material värde 1380 kr)

Öronakupunktur vidareutbildning steg 2  (100 punktskursen) : 5520 ex moms

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Öronakupunktur inkl. NADA och fördjupningskurs Öronakupunktur

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Neijing Akademin
Östertullsgatan 18b
521 46 Falköping

Neijing Akademin är skolan för dig som vill utbilda dig inom akupunktur och traditionell kinesisk medicin. Neijing Akademin, som är kvalitetssäkrad av Svenska Akupunkturförbundet, grundades i slutet av 1970 i Stockholm. Skolan har utbildat hundratals professionella terapeuter genom åren och bedriver...

Läs mer om Neijing Akademin och visa alla utbildningar.

Highlights