Korta YH-utbildningar

Kartografisk produktion med GIS

KartoTek, Distans
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Längd
8 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
Studiemedelsberättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Kartografisk produktion med GIS

Har du ett arbete där du vid behov skulle behöva skapa en karta där du illustrerar en tabell med geografiska data (t.ex. befolkning, produktion eller marknadsundersökningar)? Vill du lära dig att på ett enkelt sätt använda moderna GIS-programvaror för att skapa professionella, effektfulla och illustrativa topografiska eller tematiska kartor och samtidigt lära dig att designa kartorna med en ändamålsenlig layout? Då är den nya distansutbildningen Kartografisk produktion med GIS det optimala valet för dig!

Beskrivning av utbildningen

Kursen riktar sig till personer som i sitt arbete kommer i kontakt med geografiska data (t.ex. tabeller med data för delområden i kommuner, enklare kartskikt eller data från miljöundersökningar eller arkeologi). Med enkla medel och gratisprogramvaror lär kursen ut hur man med elementära kunskaper hanterar enklare funktioner i ett GIS-program för att kunna producera olika typer av kartor som sedan kan användas i analyser eller publikationer. Inga förkunskaper inom kartografi eller GIS behövs för att delta i kursen.

Ta chansen att utveckla din kompetens inom kartproduktion med GIS och skapa nya möjligheter för dig inom ditt yrkesområde genom att anmäla dig till vår utbildning!

Yrkesroller efter utbildningen

Produktion av kartor med GIS-programvara inom en mångfald av yrkesområden, bl.a. samhällsbyggnadssektorn.

Dina möjligheter till jobb

Även om man inte har kartografi eller GIS som huvuduppgift på sin arbetsplats så uppstår ofta lägen då man behöver illustrera data med en karta i en presentation eller ett dokument. Att enkelt och snabbt kunna skapa olika former av kartor med gratisprogramvaror är då ett stort plus som kan spara både tid och resurser på arbetsplatsen. Genom att gå denna kurs kan man både utöka sin potential på arbetsplatsen och dessutom bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden.

För mer information om Kartografisk produktion med GIS, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Du ansöker via websidan YH-antagning. Glöm inte att bifoga alla de underlag som behövs.

Länk till antagningen

Särskilda förkunskaper

Kraven för behörighet inom utbildningen inkluderar att man har arbetat minst 6 månader inom arkeologi, samhällsbyggssektorn, informatik, media, webdesign eller motsvarande.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig främst till anställda inom alla yrkesgrupper där man kan ha behov av att illustrera geografiska data med kartor. Utbildningen är därmed speciellt intressant för anställda inom kommunal planering och samhällsbyggnadssektorn, men är samtidigt lämplig för alla som har behov av att ta fram kartor i någon form, såsom exempelvis journalister och arkeologer.

Kursinnehåll

Grundläggande kartografi (5p)

Introduktion till kursen innehållande en beskrivning av de olika delämnena samt mål och syfte med kursen. Administrativa detaljer somt installation av nödvändig programvara (QGIS) gås också igenom. Delkursen ger den studerande kunskaper i kartframställning, berör viktigare typer av kartor och kartserier, och går igenom kartors redigering samt tematisk kartframställning. I kursen ingår Kartografiska principer och innehåll i kartlayouter, Kännetecken för en lättläst och korrekt karta, färg- och perspektivlära samt grunderna i reproduktion och tryckeriteknik ingår också.

Kartrelaterad geodesi (5p)

Denna delkurs tar upp de geodetiska termer och beräkningar som behövs för att tolka indata och göra korrekta inställningar i en programvara vid produktion av kartor. I delkursen får deltagarna lära sig om kartprojektioner och koordinatsystem samt olika koordinatformat för indata. Att förstå skalberäkningar samt att kunna ställa in olika koordinatsystem och förstå de termer och värden som ingår i denna process. Moment som normalt ingår i grundläggande geodesi tas upp översiktligt så att den studerande för en förståelse för varifrån indata kommer (hur det är mätt), vilken noggrannhet som kan förväntas och vilka tidsaspekter som kan förväntas vid insamling av data.

Grunderna i GIS (8p)

Delkursen ska ge den studerande grundläggande kunskaper och färdigheter i geografiska informationssystem för insamling, bearbetning, analys och presentation av lägesbundna data. Kursen inriktar sig främst på de funktioner och tillämpningar som behövs för att kunna producera en karta. Delkursen innehåller bl.a. moment angående genomgång av lämpliga dataformat och datastrukturer för lägesbunden information, grundläggande metoder för bearbetning av data i ett GIS, grunderna i hantering av databaser och tabeller, metoder för lagerhantering samt visualisering med färger och symboler.

Kartdesign (5p)

Delkursen syftar till att ge den studerande förståelse och verktyg för att skapa en tydlig, illustrativ och komplett kartprodukt med ett tydligt fokus på det tema som är valt för kartan. I delkursen ingår hur man skapar en plan för en vald kartproduktion med syfte, målgrupp, tema och underlag. Därefter gås framtagande av en ändamålsenlig layout med nödvändiga beståndsdelar igenom (innehållsförteckning, lämplig skala etc.). Disposition av kartytan, val av tydliga symboler, färger, typografi mm. ingår också, samt jämförelser, bedömningar och förslag till förbättringar för olika befintliga kartor.

Kartproduktion med GIS (7p)

Detta kursmoment tar med praktiska exempel upp arbetsgången när man med de tillgodogjorda kunskaperna från tidigare moment producerar en karta med ett givet tema genom att använda en GIS-programvara med de verktyg som är tillgängliga i en sådan. I ämnet ingår ett flertal distansövningar där programmet QGIS (som är vida använt, enkelt att använda och gratis) används.

Slutligen gås igenom hur man kan ta fram och använda kartor skapade med GIS-programvara i olika arbetssituationer och med olika typer av indata.

Studieform och upplägg

Undervisning kommer att bedrivas på distans på deltid (67% av heltid) under 8 veckor. Föreläsningar spelas in och läggs upp på Internet så att man kan se dem när det passar. Även dokument och programvaror görs tillgängliga på detta sätt.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kartografisk produktion med GIS

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
KartoTek
Isafjordsgatan 28A
164 40 Stockholm

Kartotek - Att lära genom att göra

Kartotek är företaget som brinner för utbildning och ser som sin viktigaste uppgift att säkerställa att kvalificerad personal finns på de företag som arbetar inom samhällsbyggnadssektorn.  Den första kursen i Mätnings- och kartteknik startade 1998 då som KY, Kvalificerad yrkesutbildning,...

Läs mer om KartoTek och visa alla utbildningar.

Highlights