Specialistsjuksköterskeprogrammet - psykiatrisk vård

Karolinska institutet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
Distans
60 hp
Deltid
Antagningshistorik
Kommande starter

Plats & start


Distans
Vår 2023

Distans
Vår 2024

Om utbildningen

Som specialistsjuksköterska inom psykiatrisk vård arbetar du exempelvis inom specialistvård, primärvård, beroendevård eller inom kommunal vård och omsorg. Du tar fram strategier för stöd och bemötande av människor med psykisk ohälsa och arbetar hälsofrämjande.

 

Programmet är en distansutbildning på halvfart och ger kunskap om förhållanden som påverkar människors psykiska hälsa och fördjupad kunskap om omvårdnad vid psykisk ohälsa. Teori och praktik integreras för att främja ett evidensbaserat, etiskt och personcentrerat förhållningssätt i vården av personer med psykisk ohälsa. Dator med internetuppkoppling krävs. Utöver seminariedagar arbetar du bland annat med webbdiskussioner och litteraturstudier. Fysiska träffar sker max två dagar per 7,5 högskolepoäng. Du kommer att ha verksamhetsförlagd utbildning (praktik) i tre veckor.

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen om 180 hp (varav/samt 15 hp examensarbete), eller kandidatexamen i omvårdnad (varav/samt 15 hp examensarbete). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Specialistsjuksköterskeexamen

Karolinska institutet

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

Karolinska Institutet är Sveriges enda universitet med renodlad medicinsk inriktning och är ett av världens ledande universitet på området. Som student på KI befinner du dig i en spännande och inspirerande miljö, nära forskningsfronten inom medicin och hälsa.Karolinska Institutet har...


Läs mer om Karolinska institutet och visa alla utbildningar.

Hitta till utbildaren

Karolinska institutet

171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00
Fax 08-31 11 01


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in