Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialistsjuksköterska med inriktning mot ambulanssjukvård

Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
60 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård på Karlstads universitet genomförs som en hybridutbildning som innebär att undervisning och examinationer kan ske både på distans och på campus. Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård kommer du med utgångspunkt från personcentrerad vård bedöma och ge avancerad omvårdnad till patienter med akuta och komplexa sjukdomstillstånd både i hemmet och på skadeplats. Ambulanssjuksköterskan vårdar och behandlar skadade och sjuka patienter i alla ålderskategorier. I professionen ingår att göra strukturerade bedömningar av patientens vårdbehov, prioritera och hänvisa till rätt vårdnivå, samt utvärdera. Med hjälp av erfarna lärare och instruktörer som själva är verksamma inom ambulans- och akutsjukvård vägleds du till fördjupade kunskaper inom fältet prehospital akutsjukvård.Efter utbildningen ska du ha den kunskap och kompetens som krävs för att självständigt kunna ansvara för patientens omvårdnad vid olika specifika tillstånd samt leda utvecklingen av evidensbaserad prehospital omvårdnad.Det är viktigt att du till ansökan laddar upp de intyg som styrker dina meriter, se behörighetskraven. Fria sökord: specialistsjuksköterska, ambulansvård, omvårdnad, specialistsjuksköterskeprogram, ambulans, ambulanssjuksköterska, sjuksköt

Så ansöker du

Av Socialstyrelsen utfärdad legitimation som sjuksköterska. Sjuksköterskeexamen omfattande 180 hp varav 15 hp examensarbete eller kandidatexamen (varav 15 hp examensarbete) i omvårdnad, eller motsvarande. Yrkesverksamhet som sjuksköterska motsvarande 12 månader heltid. Svenska 3 eller svenska som andraspråk 3 samt engelska 6/A. Motsvarande bedömning kan göras.

Examen & Intyg

Specialistsjuksköterskeexamen
Karlstads universitet
651 88 KARLSTAD

Karlstads universitet

Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling. Genom öppenhet, nytänkande och mångvetenskap har de etablerat sig...

Läs mer om Karlstads universitet och visa alla utbildningar.

Highlights