Korta YH-utbildningar

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen

Iris, Distans
Längd
11 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 40 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
11 veckor
Utbildningstakt
Heltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Nästa startdatum
Vecka 40 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen

Arbetar du i stallmiljö, lantbruk eller annan verksamhet som omfattar hästverksamhet och hästhantering i yrkesroller som exempelvis ledare, ridlärare, hästskötare, styrelseledamot, verksamhetschef, hippolog, ridlärare, travtränare, travbanechef, anställd på galoppbana eller likande? Då är vår korta YH-kurs på 55 YH-poäng perfekt för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästmiljöer.

Kursen utgår från den senaste forskningen och vetenskapen om arbetsmiljö inom hästnäringen och du får praktiska färdigheter för att kunna tillämpa kursens teoretiska delar i praktisk verksamhet.

Genom studier av lagar och förordningar lär du dig de viktigaste inom arbetsmiljö och säkerhet inom hästnäringen. Genom verklighetsnära uppgifter kommer du få direkta nytta av kunskaperna och lär dig tillämpa dem på din arbetsplats.

Du kommer få kunskap om ergonomiska arbetsmetoder, riskhantering, och hur du kan skapa en trygg arbetsmiljö för både människor och hästar. Utbildningen kombinerar teori med praktiska tillämpningar, vilket ger konkreta verktyg för att förbättra arbetsförhållandena i din verksamhet.

Undervisningen består av digitala föreläsningar, seminarier och gruppdiskussioner. Kursen innehåller praktiska uppgifter som utförs på din arbetsplats, vilket ger möjlighet till erfarenhetsutbyte och reflektion.

Varför ska du studera Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen?

Relevans och praktisk nytta: Kursen är utformad tillsammans med några av landets främsta branschexperter, detta garanterar att innehållet är aktuellt och direkt användbart på din arbetsplats i stallet.

Hälsa och säkerhet: Förbättrad arbetsmiljö och säkerhet minskar risken för skador och arbetsrelaterade sjukdomar, vilket bidrar till en hållbar och produktiv arbetsmiljö i stallet.

Flexibilitet: Kursen erbjuds som distansutbildning under 11 veckor med digitala föreläsningar, vilket gör det möjligt att kombinera studier med arbete.

Ansök idag!

Utveckla dina kunskaper, få verktyg för att förbättra arbetsförhållandena och bidra till en säkrare arbetsmiljö för dig, dina kollegor och hästarna ni arbetar med. Kursen är CSN-berättigad och kostnadsfri!

Välkommen att ansöka till denna kurs redan idag och ta steget mot en bättre arbetsmiljö i stallet.

För mer information om Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Vecka 40

  • Distans
  • Distans

Varför välja Iris?

Samarbete med branscher

Distansutbildningar

Auktoriserat utbildningsföretag

Ansökan och behörighet

Grundläggande behörighet för yrkeshögskolestudier, dvs gymnasieexamen eller motsvarande. Samt minst ett års arbetslivserfarenhet från hästverksamhet.

YH-kursen Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen riktar sig till dig som har 1 år på heltid eller motsvarande på deltid i arbete i stallmiljö, lantbruk eller annan verksamhet som omfattar hästverksamhet och hästhantering. Den är relevant för yrkesroller som företagsledare, ridlärare, hästskötare, styrelseuppdrag, verksamhetschef, verksamhetsledare, hippolog, travtränare, travbanechef, utbildningschef, anställd på galoppbana eller liknande.

Kursinnehåll

Arbetsmiljö inom hästverksamheter

Kursen kommer att ge den studerande fördjupade kunskaper om arbetsmiljöarbete, säkerhet, psykosocial och fysisk arbetsmiljö i hästverksamheter. I kursen behandlas aktuellalagar och föreskrifter som är relevanta i hästmiljöer.

  • Fördjupning inom ämnesområdet.
  • Fördjupning inom relevanta lagar och föreskrifter. Lagar och föreskrifter som den studerande ska ha fördjupande kunskaper inom är, Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). Lagarna Arbetsmiljölagen (AML), Arbetstidslagen (ATL) och Diskrimineringslagen (DL) kommer också beröras.
  • I kursen får den studerande fördjupade kunskaper i hur dessa lagar och föreskrifter ska praktiskt efterlevas i det dagliga arbetet, hur säkerhetsrutiner upprättas, efterföljs och följs upp i det dagliga arbetet i hästverksamhet.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Ergonomi inom hästverksamheter

I kursen ska den studerande tillägna sig fördjupad kunskap hur man jobbar för en säker ergonomisk arbetsmiljö för att undvika både fysiska och psykiska arbetsskador i hästrelaterade miljöer.

  • Fördjupning inom ämnesområdet.
  • Fördjupning kursen kommer att behandla lagar och föreskrifter med betoning på det ergonomiska arbetet. Följande föreskrifter kommer beröras i kursen: AFS 2020:5 Arbetsanpassning, AFS 2020:1. Arbetsplatsens utformning samt AFS 2012:2 Belastningsergonomi.

Kursen omfattar 15 YH-poäng – 3 veckor

Säkerhet i hästmiljö

Kursen ska ge fördjupade kunskaper i hur man arbetar med säkerhet i hästmiljöer i enlighet med relevanta och rådande lagar och förordningar. Den studerande ska ha kunskaper i hur man identifierar säkerhetsrisker i arbetsmiljön.

  • Fördjupning inom ämnesområdet.
  • I kursen kommer följande lagar och föreskrifter bearbetas, Arbete med djur AFS 2008:17, Användning av arbetsutrustning AFS 2006:4, Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:3 samt Ensamarbete AFS 1982:3.

Kursen omfattar 20 YH-poäng – 4 veckor

Kursupplägg

Utbildningsort: Distans.
Utbildningstid: 11 veckor.
Omfattning / poäng: 55 yh-poäng (5 p per vecka).
Studieform: Helfartsstudier på distans. Utbildningen sker på distans, med två timmars föreläsning och seminarium per vecka. Handledning erbjuds också vid bokade tillfällen.
Studietakt: 100%.
Kostnad: Kostnadsfri.
CSN: Studiestöd via CSN kan sökas när du fått kallelse till upprop.
Litteratur: Litteratur köpes av studenten.
Utbildningsform: Yrkeshögskola.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Arbetsmiljö, ergonomi och säkerhet inom hästnäringen

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Iris
Lövholmsvägen 18
117 43 Stockholm

Din utveckling - Iris uppdrag i över 100 år

I över 100 år har Iris arbetat med individens utveckling. Med den längsta erfarenheten inom utbildning, stödinsatser, jobbmatchning och anpassningar förbereder Iris dig för dagens arbetsmarknad. Iris finns på många orter i helaSverige och varje år genomgår tusentals personer någon av Iris utbildningar...

Läs mer om Iris och visa alla utbildningar.

Highlights