Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)

Specialpedagogiskt program

Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik
Längd
90 hp
Utbildningstakt
Deltid
Nästa startdatum
Höst 2024 se detaljer
Utbildningsform
Distans
Antagningshistorik

Kommande starter

1 tillgängligt startdatum

Höst 2024

  • Distans
  • Distans

Om utbildningen

För specialpedagogexamen ska studenten ha sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som specialpedagog för barn och elever i behov av särskilt stöd inom förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning, samt ha kunskap och förmåga att utveckla lärmiljöer inom dessa verksamhetsområden. Under utbildningen utvecklar den studerande sin förmåga att reflektera över sin egen roll i samspel med andra ur perspektiven klass, genus, flerspråkighet och funktionshinder. Såväl högskoleförlagda som verksamhetsförlagda studier ses som arena för utforskning av en didaktisk process.Programmet tar sin utgångspunkt i ett tvärvetenskapligt perspektiv. Förmåga till kritisk reflektion och analys betonas under utbildningen. Utbildningen bygger på tidigare lärarutbildning och yrkeserfarenhet från förskola, förskoleklass, fritidshem, skola eller vuxenutbildning.

Så ansöker du

Avlagd grundlärar-,ämneslärar-, yrkeslärar-, förskollärarexamenellermotsvarande äldre examensamtminst tre års dokumenterad relevant yrkeserfarenhet omfattande minst halvtid som pedagog efter avlagd exameneller motsvarande.

Examen & Intyg

Specialpedagogexamen
Högskolan Kristianstad
Box 59
291 88 KRISTIANSTAD

Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad är en populär högskola i södra Sverige. Där finns några av landets bästa utbildningar som leder till jobb. Du har nära kontakt med dina lärare och försvinner inte i mängden, en liten men samtidigt stor högskola. Högskolan Kristianstad...

Läs mer om Högskolan Kristianstad och visa alla utbildningar.

Highlights