Yrkesutbildning

Trädgårdsmästare

Längd
Flexibel, läs i din egen takt
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Pris
22 400 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Börja när du vill - Kurslitteratur ingår se detaljer
Utbildningsform
Distans
Språk
Svenska
Längd
Flexibel, läs i din egen takt
Utbildningstakt
Heltid/deltid
Studiestöd
Ej studiemedelsberättigad
Pris
22 400 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Börja när du vill - Kurslitteratur ingår se detaljer
Utbildningsform
Distans
Språk
Svenska
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Yrkesutbildning till Trädgårdsmästare

Distansutbilda dig hos Cady och bli trädgårdsmästare!

Vill du jobba med ett arbete som är i ständig utveckling och där du även kan använda kreativt tänkande, praktisk kunskap och färdigheter? Bli då trädgårdsmästare och få ett miljömedveten och hållbart jobb där ditt intresse för växter får ta plats.

Som trädgårdsmästare leder, planerar och utvecklar du trädgårdar och parkmiljöer med fokus på funktion, hållbarhet och estetik. Med kunskap inom olika typer av växter och dess miljö så kan du bidra till att skapa och underhålla trevliga och hållbara utemiljöer.

I ditt arbete som trädgårdsmästare har du även ett hållbart klimat i åtanke. Du kan arbeta i parker, trädgårdar, på kyrkogårdar, bostadsgårdar samt gröna gatu- och vägområden. Som trädgårdsmästare kan du också vara placerad på plantskolor, växthus och plantbutiker runt om i Sverige.

Arbetsmarknaden

Det finns mycket goda möjligheter till att få ett arbete inom detta eftertraktade yrke. På grund av att det finns ett stort fokus på miljö och hållbarhet så kommer behovet av trädgårdsmästare också öka.

Vanliga arbetsplatser

 • Trädgårdsanläggare

 • Trädgårdsarbetare

 • Trädgårdsmästare (privat eller offentligt)

En utbildning som ger dig möjligheter

9/10 av Cadys elever jobbar inom yrket tack vare sin utbildning! Drygt hälften av eleverna är skickad direkt från sin arbetsgivare då de anser att Cadys utbildning ger deras anställda de kompetenser och kunskaper som behövs.

Validering

Du kan validera delkurser som du redan har läst och praktiken om du har relevant arbetslivserfarenhet. Läs mer på utbildarens hemsida.

För mer information om Trädgårdsmästare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Börja när du vill - Kurslitteratur ingår

 • Distans
 • Distans
 • Svenska

Varför välja Cady Utbildningar?

Kurslitteratur ingår

Behov på
arbetsmarknaden

90% får jobb efter utbildningen

Kursplan

Naturbruk

Kunskap om naturbrukets olika miljöer och branscher inklusive förutsättningar och villkor; hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling samt förståelse för grunderna inom området.

Växtkunskap 1

Att identifiera, beskriva och namnge växter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer; växters egenskaper och kvalitet samt kvalitetskrav för växter; sunda växter och växters resistens mot sjukdomar och skadedjur; att kombinera och välja växter för olika miljöer, funktioner och klimat samt skötsel och hantering av växter på ett yrkesmässigt sätt.

Trädgårdsodling

Kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; olika odlade växter; samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat; tillväxtfaktorernas betydelse för växterna samt hantering av den tekniska utrustningen som används inom det aktuella verksamhetsområdet.

Marken och växternas biologi

Växters byggnad, livsprocesser och utvecklingsfaser; marken och livsprocesser i marken; naturbrukets påverkan på ekosystemen; energiomsättning hos växter; kretslopp i mark, vatten och luft; att identifiera, namnge och beskriva växter samt mikrobiologi och mikrobiologiska processer.

Skötsel av utemiljö

Kunskap i skötseln av parker, kyrkogårdar och gröna miljöer i anslutning till bebyggelse; skötsel av friluftsområden och golfbanor; skötselplanering, arbetsorganisation, teknikanvändning och miljöhänsyn samt hantverkskunnande och estetik.

Trädgårdsanläggning

Anläggning av hårdgjorda ytor och vegetationsytor i olika miljöer såsom parker, bostadsområden, kyrkogårdar och trädgårdar; hållbarhet, funktion, teknik och kvalitet inom trädgårdsanläggning; användning av den tekniska utrustningen som behövs inom trädgårdsanläggning; park- och trädgårdsanläggningars historiska utveckling samt vetenskaplig forskning om människors behov av gröna miljöer.

Trädgårdsmaskiner

Vanligt förekommande redskap och maskiner som används inom trädgårdsarbete.

Trädvård och beskärning

Beskärning och växternas reaktion på beskärning vid uppbyggnads- föryngrings- och underhållsbeskärning; faktorer som påverkar växtlighetens vitalitet i stadsmiljö; beskärningstidpunkt för olika växtslag; trädvårdsplaner som underlag för planering av arbetsuppgifter samt praktiska kunskaper om beskärning av fruktträd, träd, buskar och häckar.

Växtkunskap 2

De växter som används i park- och trädgårdsmiljöer; att kunna välja och arbeta med växter i olika miljöer utifrån kunskap i olika arter och sorter; växternas behov och funktion i olika sammanhang samt biologiska och ekologiska samband mellan växter, mark, klimat och andra organismer.

Trädgårdsodling: plantskoleväxter

Kunskap för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; marknaden, produkter och produktkvalitet; hur olika odlingssystem påverkar kvalitet och ekonomiskt resultat; livsmedelssäkerhet samt trädgårdsodlingens miljöpåverkan.

Odling i växthus

Yrkesmässig produktion av prydnadsväxter och grönsaker i växthus samt kretsloppstänkande och övriga miljöaspekter i samband med odling och annan användning av växthus.

Trädgårdsodling: grönsaker, frukt och bär

Kunskaper för yrkesarbete med växter inom trädgårdssektorn; olika odlade växter; samspelet mellan mark, vatten, växter och klimat; tillväxtfaktorernas betydelse för växterna samt hantering av den tekniska utrustningen som används inom det aktuella verksamhetsområdet.

Arbetsmiljö

Att som trädgårdsmästare arbeta säkert utifrån ergonomi samt arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser inom området.

Praktik

Heltid i 8 veckor, längre vid behov. Upplägget är flexibelt t.ex. deltid över en längre period då du jobbar. Du hittar din egen plats och den kan vara din arbetsplats om du kan utföra relevanta arbetsuppgifter.

Slutarbete

Ämnesspecifik redovisning som påvisar måluppfyllelsen.

Kursbevis

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du ett certifikat och yrkesutbildningsbevis.

Cady är kvalitets- och miljöcertifierad enligt ISO 9001 och 14001.

Upplägg

Utbildningstid

Innehållet motsvarar 1½ år vid ett traditionellt studiesätt.

 • Snitt lästiden är 9 månader vid heltidsstudier.*
 • Ingen minimitid och max lästid är 2 år.

*Den faktiska lästiden är individuell och beror på bl.a. din lästakt, pauser, studievana och disciplin. 

Läs i din egen takt

Styr över dina studier själv med Cadys flexibla upplägg. Läs i din egen takt året om och dygnet runt via Cadys online lärplattform. Välj själv när du vill börja och kom snabbt igång med dina studier. All kurslitteratur ingår.

Helt på distans

Endast på distans, det finns inga fysiska träffar. Läs oavsett var du bor.

Jobba samtidigt

Du lägger upp din studieplan själv och kan läsa vid sidan av jobbet eller ledigheten.

Få stöd under dina studier

Du får stöd av din egen pedagog som svarar på dina frågor och kan erbjuda elevcoachning.

Antagningskrav

 • Denna utbildning har ej krav på betyg eller andra förkunskaper för att kunna läsa den.

Är du osäker på om du kan läsa denna utbildning?

Cadys valideringsavdelning kan göra en bedömning av dina erfarenheter om du är osäker på om du kan läsa denna utbildning. Läs mer om hur du kan få en bedömning på Cadys hemsida under "Behörighet".

Anmäl dig enkelt på Cadys hemsida

 • Du kan anmäla dig dygnet runt.
 • Börja när du vill året om.

Delbetala din utbildning!

22 400 kr inkl. moms för privata personer

Delbetala din utbildning

Cady erbjuder delbetalningsmöjligheter för dig som privatperson. Välj bland flera alternativ inklusive räntefria. Se utbildarens hemsida för mer information. 

Denna utbildning är ej CSN-berättigad.

För företag och organisationer

18 343 kr exkl. moms för arbetsgivare och organisationer

Skräddarsydd kompetensutveckling för dina anställda

Mot förfrågan kan Cady skräddarsy ett utbildningsupplägg utifrån din verksamhets krav och behov. De kan erbjuda bl.a. en specialanpassad kursplan, utbildningspaket för större grupper, deldistans, fördjupningskurser och mycket mer.

Begär en offert

Kontakta Cady idag och berätta om vilka önskemål du har så återkommer de med förslag på upplägg och pris.

Cady Training Academy


Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Trädgårdsmästare

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Cady Utbildningar
Fotögatan 6B
414 74 Göteborg

Vill du plugga och jobba samtidigt? Inga problem!

På Cady Utbildningar anpassas dina studier perfekt för just ditt liv.  Du studerar helt på distans.  Du väljer startdatum.  Du får en personlig yrkeslärare.  Du får all kurslitteratur.  Du får ett utbildningsbevis.  Hos Cady kan du hitta utbildningen som hjälper...

Läs mer om Cady Utbildningar och visa alla utbildningar.

Highlights