YH-utbildning

Diplomerad Juristassistent

Xpectum , Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Pris
31 125 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Löpande kursstart se detaljer
Utbildningsform
Distans
Längd
12 veckor
Utbildningstakt
Deltid
Pris
31 125 SEK inkl. moms
Nästa startdatum
Löpande kursstart se detaljer
Utbildningsform
Distans
Få mer information om utbildningen 👍

Videoreportage

Diplomerad Juristassistent

Diplomerad Juristassistent

Diplomerad Juristassistent

En distansutbildning med inriktning på juristassistentens arbete. Vill du jobba med juridik på advokatbyråer, domstolar, juridiska avdelningar på bolag mm så är det här en bra väg att gå. Lifetime ingår i alla våra kurser. Livslång tillgång till kursmaterialet. Även efter kursens slut.

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som juristassistent? Denna utbildning passar dig som antingen vill grundutbilda dig inför att arbeta på ”juridiska” arbetsplatser eller, om du redan är i en sådan miljö vill fortbilda dig.

Då kanske en juristassistent-utbildning helt på distans kan vara något för dig. En utbildning till juristassistent är en mindre omfattande utbildning än utbildningen till en paralegal. Men väljer du denna utbildning kan du komplettera utbildningen med kvarvarande moment för att bli paralegal.

Gemensamt för en juristassistent och en paralegal är att assistera en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och besitter kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska. En juristassistent kan både genom studier och praktisk erfarenhet ha goda och övergripande juridiska kunskaper men typiskt sett har en paralegal djupare kunskaper.

Paralegal återfinns i det engelska språket medan juristassistent motsvaras av Legal assistant. Varken juristassistent eller paralegal är skyddade yrkestitlar och det förekommer olika utbildningar med mycket varierande djup och innehåll.

På en arbetsplats är olika assistenter oavsett titel en viktig resurs med en förmåga baserad på utbildning och erfarenhet att söka information, göra rättsutredningar men även vara en resurs både vid möten med klienter och som bisittare i domstol. Vanliga arbetsplatser förutom på advokatbyråer är på domstolar, åklagarmyndigheter, polisen, andra myndigheter, juridiska avdelningar på bolag osv.

Yrkestiteln juristassistent öppnar upp många dörrar och nya karriärmöjligheter samt tillgodoräknas för fortsatt utbildning till paralegaltiteln på Xpectums paralegalutbildning.

I stort sett finns idag ingen motsvarighet till denna kurs. Däremot finns då olika paralegalutbildningar. Huvuddelen av juristassistentutbildningen i Sverige sker idag genom två-åriga YH-utbildningar som finns bl.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö. Xpectums Diplomerad Paralegal är en ett-årig onlineutbildning.

Denna distansutbildning – Diplomerad Juristassistent – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än ett år. Tänk på att tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Tidigare erfarenheter från en arbetsplats inom de juridiska områdena har du stor nytta av detta. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 15 – 20 timmar per vecka.

Utbildningen är teoretisk men med många inslag av många praktiska moment.

Utbildningen är baserad på ett online-format, dvs. till stora delar självstudier utan fysiska träffar. Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen med återkoppling av dina lärare. Utbildningen består utöver examensarbetet av tre delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen. All kurslitteratur samt en licens till det juridiska informationsverktyget JUNO ingår i utbildningens pris.

I denna utbildning ingår inte någon yrkespraktik. Inriktningen på utbildningen ger en allmän juridisk översikt och fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol.

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat bestäms. Kurslitteraturen och övrigt studiematerial ingår i kursavgiften. Under utbildningen har du löpande kontakt med lärarna och du erhåller löpande kommentarer och utvärderingar på dina inlämningsuppgifter och tentamen.

Vilka passar utbildningen för

Du som ej tidigare har kommit i kontakt med juridik men som önskar göra ett karriärsbyte. Har du intresse för juridik och önskar jobba som en viktig resurs på advokatbyrå, domstol, myndighet eller bolag så är denna utbildning en val för att erhålla dels kompetens, dels en yrkestitel som skapar möjlighet att bli en viktig kollega på dessa arbetsplatser.

Du som idag kommer i kontakt med juridik i ditt arbete men vill erhålla en yrkeslegitimation och få möjlighet att stärka din yrkesposition med en fördjupad kunskap. Utbildningen till juridikassistent kommer hjälpa dig i din nuvarande yrkesroll då den ger dig en god metodlära och förståelse för de olika rättskällorna. På så sätt kommer du enklare kunna finna, analysera och göra rättsutredningar inom de områden du verkar och därmed kvalitetssäkra dina leveranser. 

För mer information om Diplomerad Juristassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Kommande kursstarter

1 tillgängligt startdatum

Löpande kursstart

 • Distans
 • Distans

Kursinnehåll

Utbildningens omfattning

Motsvarar ca 12-14 veckors studier, om man utgår från heltidsstudier dvs 8 timmar/dag. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera och utbildningen kan med fördel bedrivas som deltidsstudier vilket gör att du kan jobba parallellt med studierna men räkna med ca 15-20 timmar per vecka, beroende på vilka förkunskaper du har. Observera att du har max 12 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen.

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.

I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer, animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala utbildningen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Handledning

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. Dina handledare har lång erfarenhet av att undervisa inte bara juristassistenter utan även studenter på universitet och högskolor på dels juristprogrammet, dels ekonomikandidatprogrammet. De anlitas även av ofta av näringslivet för utbildningar och även Advokatsamfundet. Men förutom att de är lärare är de även praktiker och jobbar som advokat och juridisk rådgivare. De har en god vana av att både undervisa i juridik samt arbeta med juristassistenter som en viktig kollega. Du kan läsa mer om advokat Anna Öster som pionjär för paralegalutbildning i Sverige i advokatsamfundets tidning ”Advokaten” – klickahärför att läsa artikeln.

Huvudlärare är Anna Öster, advokat och partner på Cross Advokater samt lärare sedan 15 år på olika juridiska utbildningar. Anna kallas även för Fröken Juridik då hon har undervisat över 25 år på jurist- och ekonomiprogram på universitet och högskolor samt kommersiella uppdragsutbildningar. Du kommer även att träffa Hans Ramberg. Senior biträdande jurist på Crossadvokater samt ekonom och högskoleadjunkt på Södertörns Högskola.

Kvalitetsutbildning

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. Xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna och dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Vad du får lära dig under utbildningen

 • Förmögenhetsrätt
 • Personrätt
 • Avtalsrätt
 • Standardavtal
 • Köprätt
 • Konsumenträtt
 • Fastighetsrätt
 • Fordringsrätt
 • Sakrätt
 • Exekutionsrätt
 • Associationsrätt
 • Civilprocessrätt                                                       
 • Straff- och straffrättsprocess                             
 • Skadeståndsrätt                                                     
 • Familjerätt                                    
 • Förvaltningsrätt                                                      
 • God advokatsed                                                     
 • Löpande juridisk svenska                                    
 • Examensuppsats

Examination och betygsättning

De tre delkurserna examineras genom tillämpningstentamen som genomförs online. I varje delkurs ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter som betygssätts. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U).  Vidare skall ett examensarbete lämnas in som utöver betygssättning av examinator skall opponeras av annan kursdeltagare. Examensarbetet bedöms med samma betygsgrader som ovan. Den som inte slutför utbildningen kan erhålla utbildningsbevis på avklarade delkurser.

Allt material som behövs ingår 

 • Digitalt utbildningsmaterial via en kursplattform. Du har tillgång till materialet även efter kursens slut.
 • Kurslitteratur enligt litteraturlista (Kurslitteraturen ingår i kursavgiften).
 • Användarkonto på JUNO som är Sveriges största juridiska informationsdatabas.

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till kursmaterialet även efter kursens slut. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet.

Så ansöker du

Utbildningens krav på förkunskaper

 • Svenska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Engelska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Matematik på gymnasienivå (eller motsvarande merit),
 • Xpectum förbehåller sig att pröva inlämnade meriter för att bedöma möjligheten att fullfölja kursen.

Systemkrav

PC eller Mac samt mobila enheter. Bredband. Internet Explorer, Safari, Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

Examen & Intyg

Diplomering

För att erhålla din diplomering krävs godkänt på samtliga delkurser samt examensarbetet. Om du klarar alla deltentamen på de olika kurserna samt övriga obligatoriska uppgifter så blir du diplomerad juristassistent och erhåller en yrkeslegitimation i form av ett certifikat som styrker din personliga kunskap och färdighet.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Diplomerad Juristassistent

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.

Efter utbildningen

Vanliga arbetsplatser för en juristassistent

 • Advokatbyråer
 • Domstolar
 • Åklagarmyndigheter
 • Polisen
 • Övriga myndigheter och registreringsverk
 • Juridiska avdelningen på bolag
 • Bank, försäkringsbolag och finansbolag
Highlights