Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Specialistutbildad undersköterska inom demensvård

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
200 YH-p (halvfart under knappt 2 år)
Deltid
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: januari 2021 - Distans
Sista ansökan: 2021-05-03

Videoreportage

Specialistutbildad undersköterska inom demensvård

Vill du specialisera dig och utvecklas i din roll som undersköterska? Möter du många människor med demenssjukdomar och vill kunna stötta individer och deras familjer? Då är detta utbildningen för dig. Du får fördjupad yrkeskompetens att arbeta med personer med demenssjukdom. Du kan även fungera som handledare för personal och anhöriga. Utbildningen bygger på ett salutogent perspektiv, där vi fokuserar på de faktorer som stärker hälsan hos individen.

Utbildningen sker på distans med fysiska träffar (sk närträffar) i Stockholm eller Tranås.

Vad arbetar du med?

Du får kunskaper om olika demenssjukdomar och dess konsekvenser för individ, familj och samhälle. Du fördjupar dig i vilket stöd och vilka insatser som kan ges utifrån gällande lagstiftning, aktuella föreskrifter, nationella riktlinjer och kvalitetsregister. Olika traditioner, religioner och synen på döden kan ur ett etiskt perspektiv skilja sig åt och det är därför viktigt att lära sig de kulturella aspekterna.

Du lär dig använda miljön som hjälp, olika former av stöd när minnet sviktar och hur viktigt det är med levnadsberättelser. Samtidigt som du förstår matens betydelse för den demenssjukes välbefinnande som också är en viktig del. Den intensiva kunskaps- och teknikutvecklingen inom området medför ökade krav på all personal inom demensvården. Denna utbildning ger dig möjlighet att klara dessa ökade krav.

Efter examen

Efter examen kan du arbeta som specialistutbildad undersköterska inom demensvård, t ex inom en kommuns äldrevård, på gruppboende eller daglig verksamhet för personer med demens, inom demensteam, geriatrisk vårdavdelningar, minnesenheter eller utredningsenheter för diagnostisering av demenssjukdom. Du blir en resursperson för arbetskamrater, den demenssjuke och anhöriga. Efterfrågan på specialistutbildade undersköterskor inom vård och omsorg väntas öka kraftigt. Dessutom sker i hela landet stora pensionsavgångar då många som idag har denna kompetens försvinner. Den bästa förutsättningen att få dessa jobb har de som dels har en grundläggande baskompetens och dels en specialistkompetens.

Att studera på distans

Utbildningen bedrivs på distans, deltid 50% under knappt två år, med ett antal träffar per termin i Stockholm eller Tranås. Det ger dig möjlighet att arbeta samtidigt som du studerar. På träffarna sker föreläsningar, workshops och studiebesök. Utöver träffarna är det självstudier över nätet och arbete i basgrupper. Handledning ges regelbundet. Eftersom utbildningen sker på distans bör du ha tillgång till en dator med internetuppkoppling och viss datorvana.

För mer information om Specialistutbildad undersköterska inom demensvård, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

Närträffar i Stockholm

 • Demenssjukdomar, 30 YH-p
 • Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p
 • Examensarbete, 10 YH-p
 • Handledning & pedagogiskt förhållningssätt, 15 YH-p
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom & död, 15 YH-p
 • LIA 1-2, 30 YH-p
 • Metoder i arbetet med personer med demens, 30 YH-p
 • Näring för god vård & omsorg, 15 YH-p
 • Omsorg & omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p
 • Teknik i vård & omsorg, 15 YH-p

Närträffar i Tranås

 • Demenssjukdomar, 30 YH-p
 • Etik, bemötande och värdegrund, 25 YH-p
 • Examensarbete, 10 YH-p
 • Handledning och pedagogiskt förhållningssätt, 20 YH-p
 • Kulturella aspekter i samband med sjukdom och död, 15 YH-p
 • LIA 1, 15 YH-p
 • LIA 2, 15 YH-p
 • Metoder i arbetet med personer med demens, 30 YH-p
 • Näring för god vård och omsorg, 15 YH-p
 • Omsorg och omvårdnad ur ett salutogent perspektiv, 25 YH-p
 • Teknik i vård och omsorg, 15 YH-p

Reportage

Yrkesinspiration: Undersköterska, demensvård

Yrkesinspiration: Undersköterska, demensvård

Läs mer TUC Yrkeshögskola

Eva Corovic är undersköterska sedan 16 år tillbaka och specialiserar sig nu inom demensvård. Hon vill hjälpa demenssjuka och deras anhöriga till en värdig och meningsfull vardag!


LIA/Praktik

Under två perioder på halvfart är dina studier förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete (LIA). Under perioderna får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge. Tillsammans med din handledare arbetar du reflekterande och analyserande i din kommande roll som specialistutbildad undersköterska.

Ansökan och behörighet

 • Behörighet för yrkeshögskolan
 • Särskilda förkunskaper: godkänt i kurserna
  • Medicin 1
  • Vård- och omsorgsarbete 1
  • Vård- och omsorgsarbete 2
  • Psykologi 1
  • Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2

från Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande kunskap

 • Minst 2 års yrkeserfarenhet som undersköterska om minst 50% från vård- och omsorgsarbete. Varje månad ger ett värde av 1 poäng. Max 48 poäng.

Urvalet görs på meritvärde på betyg + poäng av yrkeserfarenhet.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen. 

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel. 

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola


Har du ett speciellt yrke du drömmer om, och är intresserad av den bästa vägen dit? Vi erbjuder flera olika yrkeshögskoleutbildningar, alla i nära samarbete med näringslivet. Börja plugga hos oss och om ett par år har du ett yrke som...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Specialistutbildad undersköterska inom demensvård

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Denna utbildning har initierats av och formats tillsammans med representanter från arbetslivet. Därmed ger utbildningen dig den kompetens som arbetslivet efterfrågar när de ska anställa, vilket gör dig mycket efterfrågad på arbetsmarknaden. Vi samarbetar med bla Attendo, Berzeli vård och omsorg, Humana Palliativt kompetenscentrum Region Östergötland, Region Jönköpings län, Vardaga äldreomsorg, Tranås Hemservice och Linköpings kommun.

”Det är viktigt med specialistkompetens inom demensvård. Eftersom undersköterskorna är närmast vårdtagaren oavsett organisation är kunskap om och identifiering av behov och symtomskattning oerhört viktigt för att ge optimal livskvalitet för vårdtagare”. Margareta Edenholm, Attendo Linköping

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: