Optikerassistent

TUC Yrkeshögskola
Sammanfattning
YH-utbildning
Distans
Distans
200 YH-p (40 veckor, ca 1 år)
Heltid
CSN-berättigad
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Distans
augusti 2023
2023-04-19

Distans
januari 2024

Optikerassistent

Brinner du för att arbeta med människor och vill vara delaktig i ett team? Som optikerassistent har du ett omväxlande arbete där alltifrån rådgivning, försäljning och marknadsföring till journaldokumentation och patientsäkerhet ingår. Du får möjlighet att jobba nära kunder och kollegor i en spännande bransch. Utbildningen sker på distans, vilket är perfekt för dig som vill styra över din tid. Distansstudierna kombineras med givande dagar i Jönköping (start hösttermin) eller i Helsingborg (start vårtermin).

Vad arbetar du med?

Som optikerassistent bemöter du kunder på ett serviceinriktat sätt och kommunicerar din kunskap om optiska hjälpmedel utifrån kundens behov. I rollen ingår även att på ett förtroendegivande sätt vägleda kunden från val av bågar till slutprodukt utifrån kundens stil, behov och förutsättningar.

Andra vanliga arbetsuppgifter är att utföra förundersökningar såsom tryckmätning och ögonbottenfotografering, fylla på i butiken, justera bågar, svara i telefon och boka besökstider. Kommunikation, optisk rådgivning och försäljning är en del av din vardag. Du samarbetar med optikern vid synundersökningar och har ansvar för att beställa och kontrollera produkter. Dina arbetsuppgifter utförs i enlighet med branschaktuella lagar och regler samt hygienkrav. Du hanterar optiktekniska verktyg, instrument och andra branschspecifika produkter.

I din yrkesroll ingår även kunskap om ögats grundläggande anatomi och funktion, ögonsjukdomar och synfel. Du får på egen hand även utföra syntest för körkort, Grupp 1. Som optikerassistent arbetar du med patientsäkerhet, journalförvaring och annan dokumentation och får även arbeta med enklare ekonomiuppgifter.

Efter examen

Befolkningsökningen i Sverige, en större andel äldre tillsammans med en allt mer stigande närsynthet i världen ökar behovet av optiska produkter och hjälpmedel. Förutom att arbeta som optikerassistent kommer du också att kunna jobba som exempelvis optiksäljare och sälj- och kundrådgivare inom optikbranschen.

Att studera på distans

Att studera på distans innebär stor frihet, men också stort eget ansvar. Du ansvarar för din studietid och det gäller att ha självdisciplin. Du kan själv välja när du ska studera, men du måste alltid vara uppdaterad på aktuella datum för distanslektioner, tentor, uppgifter osv. Utbildningen är till största delen webbaserad men innehåller även träffar i Jönköping (start hösttermin) eller Helsingborg (start vårtermin). Totalt 8 träffar som varje gång är en till tre dagar. Träffarna kan tex innehålla praktiska övningar, tentamen, föreläsningar, redovisningar och grupparbeten.

För mer information om Optikerassistent, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Utbildningens innehåll

 • Examensarbete, 10 YH-p
 • Kund- & försäljningskunskap, 50 YH-p
 • LIA 1, 20 YH-p
 • LIA 2, 35 YH-p
 • Optik- & produktkunskap, 30 YH-p
 • Optikteknik, 25 YH-p
 • Produktkunskap om kontaktlinser, 10 YH-p
 • Syntest för körkort, grupp 1, 5 YH-p
 • Ögats anatomi & sjukdomar, 15 YH-p

LIA/Praktik

Under drygt en fjärdedel av utbildningen kommer dina studier vara förlagda till en arbetsplats på så kallat Lärande i arbete, LIA. Här får du under handledning vidareutveckla dina kunskaper inom ditt kommande yrkes olika arbetsområden i verklig miljö och du utbildas i skarpt läge.

Ansökan och behörighet

Distans med träffar i Jönköping

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan
 • Urval
  Om antalet behöriga sökande överstiger antalet utbildningsplatser görs ett urval. Urvalet sker utifrån de urvalsgrunder som presenteras nedan och denna process genererar poäng som ökar dina chanser att komma in på utbildningen.

Urvalet görs på sammanlagda poäng av urvalsprov del 1 + 2.

Särskilt urvalsprov del 1
Alla behöriga sökande får genomföra ett särskilt urvalsprov i form av en webbprov. Provet ska mäta den sökandes logiska, analytiska och problemlösande förmåga. Max 25 poäng.

Särskilt urvalsprov del 2
De 150 sökande med högst resultat på webbprov kallas till särskilt urvalsprov del 2. Det särskilda urvalsprovet genomförs i form av gruppintervjuer där muntlig dialog förs kring olika situationer. Det särskilda urvalsprovet ska mäta den sökandes förmåga att kommunicera i olika situationer. Max 20 poäng.

Distans med träffar i Helsingborg

 • Grundläggande behörighet för yrkeshögskolan

Information om eventuella särskilda förkunskaper och urval kommer att presenteras innan ansökan öppnar.

Examen, diplom m.m.

Efter avslutad utbildning erhålls en yrkeshögskoleexamen.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och CSN-berättigad.

TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hemligheten bakom TUC:s och våra studerandes framgångar, består av att vi tillsammans levererar det som arbetsmarknaden vill ha; ambitiösa människor med högaktuell kunskap som flyger in i yrkesrollen med kortast möjliga startsträcka. Våra utbildningar är framtagna i nära samarbete med...


Läs mer om TUC Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Optikerassistent

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Kontaktuppgifter till TUC Yrkeshögskola

TUC Yrkeshögskola

Hamnparken 2
573 35 Tranås


Samarbete med arbetslivet

Vi har ett mycket starkt samarbete med arbetslivet, och tillsammans med dem har vi utvecklat denna utbildning som ger dig de kunskaper som företagen efterfrågar när de ska anställa optikerassistent. 

“Positivt för branschen med fler utbildade optikerassistenter. Det är kostsamt och tidskrävande för butikerna att lära upp assistenter utan erfarenhet. Vore bra att kunna anställa redan grundutbildad personal.” Therese Alé, Smarteyes Linköping

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in