Korta YH-utbildningar

It-säkerhet

Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Utbildningstakt
Deltid
Studiestöd
CSN-berättigad
Få mer information om utbildningen 👍

Om utbildningen

Riktlinjer, arbetssätt och policys

En kort kurs som lär dig att självständigt implementera och styra en verksamhets säkerhetskultur med riktlinjer, arbetssätt och policys för hur information och metoder inom IT-säkerhet ska behandlas.

Stor efterfrågan

Efterfrågan på kompetens inom it-säkerhet ökar och det är en nyckelfaktor för fortsatt digitalisering av det moderna samhället. Myndigheter, företaget och privatpersoner är beroende av applikationer, system och data i sin vardag och är därför mer exponerade och sårbara mot attacker, intrång och social manipulation.

Snabb utveckling

Nuvarande arbetssätt inom IT-, Informations- och Cybersäkerhet stödjer inte den snabba utvecklingen inom digitaliseringen och nivån på kompetens hos ledande yrkessamma inom området är inte tillräckligt för att motverka digitaliseringens negativa effekter.

Vad lär man sig på kursen?

Kursen kompetensutvecklar på kort tid viktiga discipliner av IT-säkerhet.

 • Du lär sig bland annat riktlinjer, arbetssätt och policys för information och metoder inom IT-säkerhet.
 • Kursen behandlar hur du arbetar förebyggande med IT-säkerhet.
 • Du introduceras för centrala begrepp, modeller, standarder och certifieringar inom IT-säkerhet och management av informationssystem.
 • Du får kunskaper om olika arbetssätt och metoder för att identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp IT-säkerhet.
 • Kursen behandlar olika risker, sårbarheter och problemområden inom IT-säkerhet.

Agenda 2030

Agenda 2030 driver på utvecklingen inom digitalisering och även om digitaliseringen medför stora positiva effekter för företag och organisationer så finns det en ökande negativ sida också. Hotbilden, riskerna och sårbarheterna som digitaliseringen för med sig ökar i liknande takt som dom positiva effekterna, vilket gör IT-säkerhetsfrågan kritiskt för att digitaliseringen ska kunna fortgå.

Uppfyller delmål 9.1.

Den här korta yh-kursen bidrar till att skapa en mer hållbar, motståndskraftig och säker digital infrastruktur enligt  delmål 9.1 (Agenda 2030 ). Kursen fokuserar på vikten av en hög säkerhetskultur och ett aktivt förebyggande arbete med IT-säkerhet hos verksamheter för att möjliggöra ett säkert digitalt Sverige.

Den rådande bristen på tillgänglig kompetens som kan bidra i digitaliseringen riskerar på sikt att leda till en generellt undermålig säkerhetsnivå, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Linkedin Learning
Alla studerande på våra korta kurser har under sin studietid fri tillgång till LinkedIn Learning, vilket ger ytterligare möjlighet till flexibel kompetensutveckling genom över 16 000 onlinekurser.

Yrkesverksamma föreläsare och lärare

I själva upplägget har arbetslivet medverkat i olika former. Lärare och handledare utgörs i princip uteslutande av handplockade yrkesverksamma. Dessutom är vi en av de få yrkeshögskolorna som är auktoriserade av Almega.

Kostnadsfri och CSN-berättigad

Det kostar inget att gå kursen men eventuella utgifter för läroböcker kan förekomma.  Kursen berättigar till både lån och stöd från Centrala Studiestödsnämden (CSN).

Målet med kursen

Efter avslutad kurs ska du kunna bedriva och initiera en säkerhetskultur med riktlinjer, arbetssätt och policys för hur information och metoder inom IT-säkerhet ska behandlas.

Kunskaper, färdigheter och kompetenser du lär dig i kursen

 • Olika begrepp och terminologi inom IT-säkerhet
 • Standarder och certifieringar inom IT-säkerhet.
 • Arbetssätt och metoder för att identifiera och analysera, utforma, använda och följa upp IT-säkerhet.
 • Olika säkerhetsrisker, sårbarheter och problemområden inom IT-säkerhet.
 • Välja ut och applicera vägledningsmodeller som stöd för strategisk utveckling av en verksamhets
 • IT-säkerhet och informationssystem.
 • Analysera och reflektera över relationer mellan standardramverk för IT-säkerhet och en verksamhets behov.
 • Identifiera och analysera risker i en verksamhets informationssystem.
 • Självständigt implementera och styra en verksamhets säkerhetskultur med riktlinjer, arbetssätt och policys för hur information och metoder inom IT-säkerhet ska behandlas.
För mer information om It-säkerhet, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Intresseanmälan

Gör en intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: It-säkerhet

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt


reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Stockholm School of Business
Gustavslundsvägen 151 D
167 51 Bromma

Ekonomi och försäljning i Business Class

Är du effektiv, målinriktad och gillar resultat? Då kommer du att älska Stockholm School of Business. Här får du en efterfrågad utbildning och gör praktik på framgångsrika branschföretag. Välj om du vill studera i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Du hittar hela...

Läs mer om Stockholm School of Business och visa alla utbildningar.

Highlights