Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Vad är viktigt när du väljer vilken stad du ska plugga i? Gör vår undersökning (max 2 min) och var med och utse Sveriges bästa studiestad! 🎓

Affärsutvecklare Android - distans

Malmö Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta Yh-utbildningar
Distans
1 termin
Heltid, distans
CSN-berättigad
Kort YH-utbildning Affärsdriven Android-utvecklare - distans

Affärsutvecklare Android - distans

Utbildningen skapar affärsdrivna Android-utvecklare för appar av medarbetare med äldre kunskaper i Java och/eller yrkeserfarenhet inom områden med stort digitaliseringsbehov.

En snabb och effektiv kunskapsuppdatering till de som har de bästa förutsättningarna att tillgodogöra sig kunskapen. Kotlin är ett nytt programmeringsspråk med öppen källkod från JetBrains som stöds av Google och som kan ersätta Java VM, Android, Javascript eller Native-appar.

Utbildningen riktar sig till dig som har goda kunskaper och färdigheter inom programmering, exempelvis Java, men behöver den senaste kunskapen och specifika färdigheter inom nya former av utveckling för Android.

För mer information om Affärsutvecklare Android - distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

FAKTA OM UTBILDNINGEN

Utbildningen är kostnadsfri, ger rätt till studiemedel enligt CSNs regler och godkänd av Myndigheten för yrkeshögskolan.

Utbildningsplan:

 • Programmering i Kotlin, 70p
 • Försäljning och entreprenörskap, 20p

Behörighetskrav:

 • För tillträde till utbildningen krävs endast grundläggande behörighet, alltså gymnasieexamen eller motsvarande.

Utbildningens urvalsgrunder:

 • Särskilt prov
 • Yrkeserfarenhet

Du bör ha goda kunskaper inom programmering och tjänster som du kan öppna upp ytterligare för nya typer av kunder genom nya utvecklingsverkyg.

Alla lektioner ges online och samtliga lektioner spelas in för att du ska kunna gå de olika stegen i utbildningen när, var och hur det bäst passar din arbetssituation. Allt material, kurslitteratur och annat som krävs ingår.

Examen & Intyg

Intyg

Malmö Yrkeshögskola

Malmö Yrkeshögskola

Malmö Yrkeshögskola

Malmö Yrkeshögskola har startats av personer med lång erfarenhet av utbildning inom nya medier och informationsteknik. Malmö Yrkeshögskola känner att de traditionella högskolorna inte riktigt hänger med i den snabba tekniska utvecklingen och framförallt inte i alla nya affärsmöjligheter som följer...


Läs mer om Malmö Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Affärsutvecklare Android - distans

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Malmö Yrkeshögskola

Anckargripsgatan 3
211 19 Malmö

Tel: 0200 - 210 999
Mobil 0739-73 00 03
Fax 040-624 02 99
my.se


Kursinnehåll

INNEHÅLL

Programmering i Kotlin. Du får lära dig producera säljbara appar med Kotlin och ska självständigt kunna skapa fungerande tillämpningar utifrån givna kravspecifikationer. Kursen ger grunder och fördjupade kunskaper i Android med Kotlin.

Försäljning och entreprenörskap. Du får lära dig principer och verktyg för att identifiera lönsamma marknader, hitta kunder och definiera konkreta problem som kan lösas med appar.

UTBILDNINGENS MÅLKunskaper: 

 • Känna till möjligheter och problem kring produktion av appar för olika operativsystem
 • Kunna redogöra för publiceringskrav för olika appbutiker
 • Känna till hur marknaden för mobila appar ser ut och utvecklats historiskt
 • Känna till möjliga försäljningskanaler för mobila appar
 • Kunna tillgängliga utvecklingsverktyg och dessas systemkrav
 • Kunna rekommenderade metoder och verktyg för programmering och felavhjälpning
 • Kunna redogöra för dokumentationsprocessen i mjukvaruprojekt
 • Känna till vilka faktorer i programmeringsarbete som mest påverkar slutresultatets kvalitet
 • Känna till vilka faktorer i programmeringsarbete som mest påverkar slutresultatets säkerhet
 • Känna till rekommenderade metoder för att göra mobilappar flerspråkiga för anpassning till internationella marknader
 • Grundläggande affärsmannaskap och försäljningsteknik

Färdigheter:

 • Kunna programmera och formge mjukvaror utifrån en kravspecifikation
 • Kunna publicera en app i relevanta appbutiker
 • Kunna anpassa appar för olika enheter
 • Kunna skapa egna konton för app-publicering i relevanta appbutiker
 • Kunna skapa avancerade appar 
 • Identifiera marknader med aktiva kunder och affärsmöjligheter

Kompetenser:

 • Kunna programmera i Kotlin
 • Kunna publicera information, läromedel, underhållning och reklam på mobila enheter
 • Kunna ta till sig nya affärsmodeller och affärsmöjligheter
 • Självständigt kunna utveckla sina kunskaper i takt med den tekniska utvecklingen
 • Kunna tillämpa entreprenöriella kompetenser som initiativ, ansvarstagande och problemlösning
 • Skapa lönsamma appar med verklig affärs- och kundnytta
Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in

Du kanske också är intresserad av: