Kontakttolk, grundutbildning - Distans

Folkuniversitetet Väst
Sammanfattning
Yrkesutbildning
Distans, Göteborg
Distans, Distans med träffar
545 timmar
Deltid
Kommande starter

Plats & start


Göteborg
2023-08-24

Distans
2023
 Kontakttolk, grundutbildning - Distans

Kontakttolk, grundutbildning - Distans

Utbilda dig till tolk genom vår sammanhållna grundutbildning till kontakttolk. Utbildningen står under av tillsyn av Myndigheten för yrkeshögskolan (Myh). Efter genomgången utbildning med godkänt resultat erbjuds du plats iKammarkollegiets register över grundutbildade tolkar. Vårens ansökningsperiod är nu öppen. Välkommen med din ansökan.

För mer information om Kontakttolk, grundutbildning - Distans, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Din utbildningsbakgrund måste motsvara 3-årig gymnasieutbildning (svensk eller utländsk) samt Svenska 2/Svenska B (eller Svenska som andraspråk 2/B) alt. Svenska SV3/SVA3 (om efter 2013). Mycket goda kunskaper i svenska och tolkspråk förutsätts således. (Betygskopior bifogas ansökan.)

Vid antagningen prövas språkkunskaperna genom prov, skriftliga och muntliga, och intervjuer genomförs med deltagarna enligt gemensamma riktlinjer för alla tolkutbildningar.

Kontakta oss för mer information om antagningen.

Kursinnehåll

  • Introduktionskurs – 30 studietimmar
  • Samhällstolkning – 105 studietimmar
  • Sjukvårdstolkning – 135 studietimmar
  • Juridikens grunder – 175 studietimmar
  • Migrationstolkning – 60 studietimmar

Parallellt med ovanstående kurser läser du under hela utbildningen:

  • Tolkningsteknik och tolketik – 40 studietimmar

Undervisningen bedrivs i huvudsak på två sätt; en del där du läser ämneskunskaperna (realia) och en del där du arbetar med terminologin i ditt språk och övar tolkning. Undervisningen inom realiadelen är på svenska men i de rena tolk- och språkdelarna används ditt tolkspråk och du studerar tillsammans med övriga som talar ditt tolkspråk.

Kopplat till varje delkurs får du göra ämnesprov (s.k. realiaprov), terminologiprov och vid två delkurser (sjukvård och juridik) även muntliga tolkningsprov.
För godkänt resultat krävs minst 80 % närvaro, samt godkända resultat på de prov och uppgifter som ingår under kurserna. Efter avslutad delkurs med godkänt resultat får du ett kursbevis. När du har kursbevis från alla delkurserna får du ett utbildningsbevis. Du erbjuds då att finnas med i Kammarkollegiets register över grundutbildade tolkar.

Folkuniversitetet Väst

Folkuniversitetet Väst

Folkuniversitetet är en av landets största utbildningsanordnare och ett studieförbund som bedriver folkbildning och vuxenutbildning på ett 40-tal orter i Sverige. Folkuniversitetets idé är att genom kunskap och skapande ge människor förutsättningar för ett rikare liv. Folkuniversitetet är en idéburen...


Läs mer om Folkuniversitetet Väst och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Kontakttolk, grundutbildning - Distans

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Folkuniversitetet Väst

Norra Allégatan 6 (Box 2542)
403 17 Göteborg


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in