Visa distansutbildningar.se som: Mobil
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
6 veckor (30 yhp)
Heltid
CSN-berättigad
Svenska
Distans
Startdatum: Vår 2022 - Distans
Sista ansökan: Information om ansökningsperiod publiceras januari 2022
DevOps Fundamentals (distans)

DevOps

Studera DevOps på distans!

DevOps är det ramverk som ger bästa lösningarna för att överbrygga klyftan mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations).

Kompetensområdet har uppstått utifrån ett behov att stärka samarbetet mellan dessa två områden. I dialog med vårt branschnätverk framgår att företagen efterfrågar ett förståelseperspektiv som inbegriper alla delar i ett IT-projekt, för att få ut maximal affärsnytta. Förhoppningen är att kompetensutveckling inom DevOps kommer bidra till det.

Kompetens inom DevOps är värdefullt för många yrkesroller inom IT, såsom programmerare, testare, projektledare, systemadministratörer m.fl. Genom att samtliga involverade i ett IT-projekt får förståelse för hela kedjan i ett IT-systems livscykel - från utveckling via driftsättning till
kontinuerliga förbättringar - kan effektivitet och kvalitet öka.

För mer information om DevOps , vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Förkunskapskrav

Utbildningen riktar sig till dig som har förkunskaper inom IT. För att klara studierna bör du ha minst 12 månaders arbetslivserfarenhet eller eftergymnasiala studier inom projektledning, utveckling eller drift inom IT. För att vara behörig till yrkeshögskolan krävs dessutom grundläggande behörighet (gymnasieexamen).

Du som har motsvarande kunskaper men saknar betyg eller arbetslivserfarenhet kan bedömas utifrån reell kompetens. I din ansökan bifogar du en länk till ett projekt eller visar på annat sätt upp att du har de kunskaper som krävs för att klara utbildningen. Du har själv ansvar att presentera och motivera din erfarenhet på ett sådant sätt att vi kan bedöma din behörighet.

Förkunskapskraven är utformade för deltagarnas skull. Undervisningen förutsätter att alla har grundläggande kunskaper inom området eftersom någon handledning på den nivån inte kommer kunna erbjudas.

Kursinnehåll och upplägg

Under utbildningen får du lära dig att använda några av de viktigaste verktygen för att kunna samarbeta i ett DevOps-team:

  • I Azure Portal bygger du upp infrastrukturen för ditt projekt
  • I Azure DevOps samlar du alla verktyg som ska användas under projektet
  • Med hjälp av Docker kan du kontinuerligt paketera och testa din mjukvara ihop med andra komponenter
  • I Anisible kan du uppdatera flera olika maskiner på en gång med hjälp av IaaC (Infrastructure as a Code)

Ur kursplanen för DevOps (30 Yh-poäng)
Syftet med kursen är att den studerande ska få de kunskaper, färdigheter och kompetenser inom Continuos Integration och Continuos Delivery som krävs för att kunna arbeta inom området DevOps.

Syftet med kursen är även att den studerande, med stöd av pedagogisk handledning, tränar det praktiska införandet av de teoretiska kunskaperna i sitt arbetsliv. Under kursen tillämpar den studerande sina nya lärdomar i sitt dagliga arbete (eller i ett fiktivt projekt, om möjlighet ej ges i yrkeslivet). Den studerande observerar sin arbetssituation utifrån ett DevOpsperspektiv och väljer ut ett eller ett par områden där de nya kunskaperna ska omsättas i praktisk handling. Observationen, resultatet av det nya arbetssättet och en analys av resultatet, samt lärdomar från projektet presenteras i slutet av kursen för övriga deltagare.

Godkänd av ledningsgruppen 22 september 2021.

Examen & Intyg

Utbildningsbevis

Studiemedel

Du är berättigad att söka studiemedel. När du blivit antagen kan du söka studiemedel hos CSN.

Campus Mölndal

Yrkeshögskola (YH)

Mölndals stad har erbjudit yrkeshögskoleutbildningar sedan 2002. Under skolans första sexton år har vi primärt utbildat aktiveringspedagoger med inriktning mot funktionshinder och rehabilitering. Sedan 2018 utbildar vi även för ett flertal olika yrkesroller riktade mot IT-branschen.  Om du har frågor...


Läs mer om Campus Mölndal och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: DevOps

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Campus Mölndal

Göteborgsvägen 19
43130 Mölndal

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in