Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Svara på vår undersökning och var med och tävla om ett presentkort värt 295 kronor på SF Anytime! 🎦🍿 Gör undersökningen här ➡️

Enkät - Attityd mot arbetsannonser - Forum

2022-04-25 11:38   Josefin Olsson

Är du student? Isåfall är vi jättetacksamma om du vill svara på vår enkät!

Vi är två studenter vid Lunds universitet som skriver vår kandidatuppsats denna termin och vi behöver hjälp med att besvara vår enkät. Vår studie handlar om studenters attityd gentemot arbetsannonser och vilka faktorer som anses vara viktiga i en arbetsannons.

P.S. Du måste vara kopplad till ett google-konto för att svara på enkäten.

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxMOfk4w9hofA2bOa-nq8qioKH-XFQ1_f5lVbWOP3xWnCOiarC6eG0rsqypOkv1ngW5/exec


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in