Visa distansutbildningar.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas ditt utbildningsval? Vi samlar artiklar och information om coronviruset och skolan. Läs mer här!

Barnspecialiserad undersköterska

Yrkeshögskolan i Karlstad
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans
1 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Distans
Startdatum: 2020-08-24 - Distans

Barnspecialiserad undersköterska

Studera till Barnspecialiserad undersköterska

Som barnspecialiserad undersköterska har du stora möjligheter till jobb efter utbildningens slut. Så är du redan utbildad undersköterska och är intresserad av barns utveckling, sjukdomar och behandling har du kommit helt rätt.

Utbildningen ger dig kunskaper om barns utveckling, neonatologi, funktionsvariationer, sjukdomstillstånd och behandlingsformer. Du får också kunskaper om kommunikation, samspel och pedagogik, barns sorgearbete samt hur man identifierar, planerar, genomför och utvärderar insatser för barnet tillsammans med barn, närstående och personal.

För mer information om Barnspecialiserad undersköterska, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Behörighet

Du är behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i
  punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Dessutom krävs särskilda förkunskaper för att vara behörig att söka till utbildningen.

Förkunskapskrav

Utbildningen är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet.

För att söka till utbildningen krävs godkända betyg i följande eller motsvarande kurser från Vård- och omsorgsprogrammet:

 • Etik och människans livsvillkor, 100p
 • Medicin 1, 150p
 • Psykologi 1, 50p
 • Specialpedagogik 1, 100p
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200p
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150p

Yrkeserfarenhet

Relevant yrkeserfarenhet, motsvarande minst ett års heltidsarbete inom vård och omsorg, inom de senaste 5 åren, krävs för att vara behörig. 

För att kunna tillgodogöra sig utbildningen behöver undersköterskan ha mött människor med olika vårdbehov. Att vara trygg i sin grundprofession och ha praktiska förkunskaper inom omvårdnad, innan man bygger vidare på sin utbildning, är en förutsättning för att kunna uppnå de kunskaper, färdigheter och kompetenser som krävs av en barnspecialiserad undersköterska.

Observera att vissa regioner (fd. landsting) kräver godkända betyg i kurserna Akutsjukvård och Medicin 2 för att ta emot studerande på LIA. Kontakta din region för att få reda på vad som gäller.

Antagning/urval

Urvalet kommer att ske stegvis.

Samtliga behöriga sökande ska genomgå antagningsprov på plats i Karlstad. Detta prov kommer att bestå av en muntlig och en skriftlig del. De sökande rangordnas efter resultatet på provet. Vid lika poäng avgör högst poäng på den skriftliga delen.  

Platserna fördelas enligt rangordning. De som inte antas sätts upp på en reservlista, även denna sorterad enligt rangordning. 

Sök till Barnspecialiserad undersköterska på skolans hemsida.

Du ska ladda upp dina betyg och tjänstgöringsintyg digitalt tillsammans med ansökan. I betygen ska det framgå att du har en examen från vård- och omsorgsutbildningen samt att du har en gymnasieexamen eller motsvarande. 

tjänstgöringsintygetska start- och slutdatum samt tjänstens omfattning framgå, d.v.s. om det är hel- eller deltid. Befattningen/inriktningen på din tjänst måste också vara specificerad. Intyget ska vara undertecknat av din arbetsgivare och om det är en pågående anställning ska detta framgå. Det räcker alltså inte att skicka in ett anställningsavtal.

OBS -Anställningsavtal godkänns inte som tjänstgöringsintyg

Ansökan stänger den 30 april.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som barnspecialiserad undersköterska inom barnsjukvård och omsorg om barn med funktionsnedsättning. Du ska kunna stödja barnet, anhöriga och närstående och omsätta teoretisk kunskap till praktisk omvårdnad samt ta till dig nya arbetsmetoder utifrån ett evidensbaserat tänkande. Du ska också hantera och värna om ett etiskt förhållningssätt och bemötande.

Lätt att få jobb efter utbildningen

Arbetsmarknadens behov av barnspecialiserade undersköterskor är mycket stort och du har därför stora möjligheter att få jobb direkt efter utbildningens slut.

Vad säger arbetsgivarna?

”Det finns ett stort behov av kompetenta barnspecialiserade undersköterskor inom de kommunala verksamheterna. Här möter och stödjer man familjer i kris där det krävs fördjupad kunskap i samtalsmetodik för att kunna inta ett empatiskt förhållningssätt. Det krävs även fördjupad kunskap för att möta svårt sjuka barn inom olika funktionsvariationer, främst inom neuropsykiatri som Aspergers syndrom, ADD, ADHD och autism.”

Lisbeth Sjödén, personaladministratör, vård- och omsorgsförvaltningen, Karlstads kommun.

”Inom Barn-och ungdomsmedicin (0-18 år), bedriver vi en patientsäker, familjecentrerad vård. Vi möter barn och ungdomar med skiftande vårdbehov i olika situationer. Arbetet är komplext med akutvård, högteknologisk intensivvård och dagsjukvård som kräver kompetent barnutbildad personal. Denna utbildning möjliggör att kompetensen kan rekryteras.”

Elisabet Myrén, avdelningschef, barn och ungdomsmedicin, Landstinget i Värmland.

Utbildningens upplägg

Utbildningen innebär heltidsstudier på ett år och den är en påbyggnad och fördjupning av vård- och omsorgsprogrammet. Den sker på distans och har fyra närträffar inplanerade i Karlstad per termin.

Nära samarbete med arbetslivet

Utbildningen har tagits fram i nära samarbete mellan Karlstads kommun, Hammarö kommun och Landstinget i Värmland för att anpassas efter framtidens krav på barnspecialiserade undersköterskor. 

Lärande i arbete

En stor del av utbildningen består av LIA, lärande i arbete. Det ger dig möjlighet att använda dina kunskaper ute på en arbetsplats och se hur yrket går till i verkligheten. Du får också möjlighet att bredda ditt nätverk och knyta värdefulla kontakter inför framtiden. LIA går att göra på annan ort om lämplig LIA-plats kan tillhandahållas.

Kursinnehåll

 • Barn och ungdomssjukvård, 45 poäng
 • Barnet i utveckling, 20 poäng
 • Barns utsatthet, 10 poäng
 • Examensarbete, 10 poäng
 • Funktionsvariationer, 25 poäng
 • Kommunikation och pedagogiska metoder, 10 poäng
 • LIA inom barnsjukvård (Lärande i arbete), 40 poäng
 • LIA inom omsorg och barn med funktionsnedsättningar (Lärande i arbete), 20 poäng
 • Neonatologi, 20 poäng

Totalt 200 Yh-poäng, dvs 40 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Kostnader

Utbildningen ger dig rätt att söka studiemedel från CSN.

Yrkeshögskolan i Karlstad

Yrkeshögskolan i Karlstad

Yrkeshögskolan i Karlstad

Yrkeshögskolan är en utbildningsform för dig som har gått ut gymnasiet. Här kan du läsa skräddarsydda utbildningar som tagits fram i nära samarbete med arbetslivet. Teori varvas med praktik och de flesta utbildningar innehåller LIA (Lärande i arbete) på en...


Läs mer om Yrkeshögskolan i Karlstad och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Barnspecialiserad undersköterska

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

Yrkeshögskolan i Karlstad

Karlstads kommun
651 84 Karlstad

Kursinnehåll

 • Barn och ungdomssjukvård, 45 poäng
 • Barnet i utveckling, 20 poäng
 • Barns utsatthet, 10 poäng
 • Examensarbete, 10 poäng
 • Funktionsvariationer, 25 poäng
 • Kommunikation och pedagogiska metoder, 10 poäng
 • LIA inom barnsjukvård (Lärande i arbete), 40 poäng
 • LIA inom omsorg och barn med funktionsnedsättningar (Lärande i arbete), 20 poäng
 • Neonatologi, 20 poäng

Totalt 200 Yh-poäng, dvs 40 veckor. En veckas heltidsstudier motsvarar fem Yh-poäng.

Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in

Du kanske också är intresserad av: