Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++

YrkesAkademin Yrkeshögskola
Sammanfattning
Korta YH-utbildningar
Distans
16 veckor
Heltid, distans
Distans
Programmering

Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++

Utveckla dina kunskaper inom programmering

I IT-branschen finns det ett stort behov av utvecklad kompetens inom C- och C++-programmering. Det beror på att utvecklingen av intelligenta och uppkopplade produkter som styrs av inbyggda system ökar kontinuerligt och tar mer plats i vår vardag. I takt med detta efterfrågas kompetensen inom utveckling av inbyggda system överallt i produktutvecklingskedjan inom industri och tekniksektorn, från fordonsindustri och telekom till tillverkning av hushållsmaskiner och leksaker. Fokuset i den här utbildningen är att ge ett kunskapslyft för dig som jobbar inom det växande området av mjukvaruutveckling. Men även du som har en eftergymnasial utbildning inom mjukvaruutveckling med ingående praktik/LIA del kan söka utbildningen.

Digitaliseringen är ett medel som hjälper oss att lösa behov och utmaningar, samt ett viktigt verktyg för att nå de ambitiösa målen för hållbar utveckling som världens länder antagit. Därför står Sverige och många andra inför ett gediget arbete med en digital agenda som inte får halka efter på grund av kompetensbrist.

För mer information om Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Behörighet

  • 1 års yrkesmässig erfarenhet inom mjukvaruutveckling/programmering

Alternativt

  • Genomgången högre utbildning på YH eller universitetsnivå där praktik eller LIA ingått i utbildningen

Kursinnehåll

Utbildningen syftar till att ge kunskaper, färdigheter och kompetenser i programutveckling för inbyggda system med språken C och C++.

Målet med utbildningen är att kunna utveckla inbyggd programvara av hög kvalitet med C/C++ med hänsyn till egenskaper och begränsningar hos inbyggda maskinvaruplattformar, som t.ex. minnesstorlek, processcykler och bandbredd samt programmering av händelsestyrda system med flera indatakällor. Utbildningen behandlar även grundläggande mekanismer för feltolerans och felåterhämtning samt tillvägagångssätt för validering av funktionalitet hos inbyggda system.

Utbildningen består av nedanstående tre kurser. Kurserna bygger på varandra och binder samman utbildningen med en genomgående röd tråd.

  • Programmering i C/C++, 35 YH-poäng (7 veckor)

Syftet med kursen är att ge kunskaper och färdigheter som krävs för att skapa program för

inbyggda system med programmeringsspråken C/C++. Målet är att den studerande skall kunna arbeta med strukturerad programmering och skapa egna program skrivna i C/C++.

  • Kommunikationsprotokoll, 15 YH-poäng (3 veckor)

Kursens syfte är att ge den studerande kunskaper om och färdigheter att implementera de vanligast använda kommunikationsprotokollen inom inbyggda system.

  • Utveckling av inbyggda system, 30 YH-poäng (6 veckor)

Kursen syftar till att ge kunskaper och färdigheter i utveckling av inbyggda system med mjukvaruapplikationer i C/C++ för inbyggda hårvaruplattformar.

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildningar för vuxna. Vi erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner inom olika branscher i hela Sverige. YrkesAkademin har ett stort utbud av distansutbildningar, nätbaserade utbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill...


Läs mer om YrkesAkademin Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Programmering och utveckling av inbyggda system med C/C++

  Få mer information via mejl

  Inte bindande

  Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Holmgatan 22
791 71 Falun


Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få inspiration och hjälp inför ditt utbildningsval!
Logga in