Visa distansutbildningar.se som: Mobil

Bygglovshandläggare

YrkesAkademin Yrkeshögskola
Sammanfattning
Yh-utbildning
Distans, Helsingborg, Järfälla
2 år
Heltid, distans
CSN-berättigad
Svenska
Kommande starter
Helsingborg Sista ansökan
2019-08-26  (Svenska)
2019-05-15
Järfälla
2019-08-26  (Svenska)
2019-05-15
Distans
2019-08-26  (Svenska)
2019-05-15

Videoreportage

Bygglovshandläggare

VAD GÖR EN BYGGLOVSHANDLÄGGARE?

Som bygglovshandläggare varvar du självständigt arbete med samtal och möten med alla de människor som är berörda eller intresserade av bygglovsärenden. Du utför handläggning av bygglov, bygganmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen.

En stor del av arbetet innebär också…

Gentemot kommuninvånarna är du rådgivare och bollplank i samband med planering av byggen. Innan ett bygge sätter igång leder du samrådsmöten där alla berörda parter träffas. Det är också din uppgift att besluta om kontrollplaner och följa upp att dina byggprojekt verkligen genomförs enligt de ramar som bygglovet ger.

Jobbmöjligheter

Med all planerad nybyggnation av både bostäder och infrastruktur ökar behovet av yrkesrollen. Många verksamma Bygglovshandläggare närmar sig pensionsavgång.

Utbildningens distansupplägg

Utbildningen är på heltid och den studerande behöver vara tillgänglig under dagtid. Det är totalt 12 fysiska träffar under utbildningens 2 år.

Kurser:

 • Arkitektur och byggd miljö 30 poäng
 • Bygglovshandläggning och juridik 30 poäng
 • Byggnadsteknik 50 poäng
 • Examensarbete 20 poäng
 • Grundläggande fastighetsbildning 5 poäng
 • Kommunalförvaltning 10 poäng
 • Lärande i arbete 1 50 poäng
 • Lärande i arbete 2  80 poäng
 • Miljölagstiftning & hållbart arbete 15 poäng
 • Praktisk bygglovshandläggning 40 poäng
 • Retorik, kommunikation och pedagogik 10 poäng
 • Samhällsplanering- detaljplanering 30 poäng
 • Samhällsplanering- översiktsplanering 10 poäng
 • Tillsyn 20 poäng
För mer information om Bygglovshandläggare, vänligen fyll i en intresseanmälan nedan.

Så ansöker du

Ansökan görs via YrkesAkademins hemsida!

Är du intresserad av att byta yrkeskarriär?

För alla utbildningar gäller att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund och erfarenhet har möjlighet att uppfylla kraven.

Det innebär att det finns möjlighet att få tillträde till utbildningen, utan att uppfylla vare sig de allmänna eller de särskilda förkunskapskraven, om man genom annan utbildning, yrkesarbete eller personlig fallenhet för teknik bedöms ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Grundläggande behörighet

Om du söker på formella studiemeriter är du formellt behörig att antas till en utbildning om du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

Kommer att uppdateras den 15/2

Reell kompetens

Du kan också söka utbildningen med reell kompetens, det vill säga om du saknar formell behörighet men anser att du har de nödvändiga förkunskaperna kan ansöka om att få din reella kompetens prövad.

Examen & Intyg

Utbildningen leder till Yrkeshögskoleexamen Bygglovshandläggare.

Kostnader

Utbildningen är kostnadsfri och berättigar till studiemedel från CSN. De studerande står själva för t.ex. kurslitteratur och eventuella resor.

Fortsatta studier


YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin Yrkeshögskola

YrkesAkademin är idag en av Sveriges största leverantörer av yrkesutbildningar för vuxna. Vi erbjuder kompetensutveckling till företag och privatpersoner inom olika branscher i hela Sverige. YrkesAkademin har ett stort utbud av distansutbildningar. Dessa utbildningar passar dig som vill studera mer...


Läs mer om YrkesAkademin Yrkeshögskola och visa alla utbildningar.

Intresseanmälan

Lämna en intresseanmälan om du vill veta mer om utbildningen: Bygglovshandläggare

 Få mer information via mail

 Ickebindande

 Kostnadsfritt

Hitta till utbildaren

YrkesAkademin Yrkeshögskola

Pelle Bergs backe 3
791 50 Falun


Recensioner

Qviq
(4)
Bra upplägg med tidig praktik, det jag saknar är bättre framförhållning
P
(1)
Nära noll föreläsningar, men däremot en massa seminarier (blind leder blind). Man hävdar att man använder sig av flipped classroom (googla), men det finns knappt en enda filmad föreläsning där kunniga går igenom vad som skall läras. Vidare för sig utbildningsledarna på ett olämpligt sätt.
YrkesAkademin kundtjänst Kommentar:
Tråkigt att du upplevt det som du beskriver. Vi genomför månadsvisa anonyma barometer- undersökningar med våra deltagare och på frågan om trivsel och om nöjdhet med utbildningen, bemötande ligger snittet mellan 4,0-4,5 på en femgradig skala (flera månader bakåt) Det finns mycket förinspelat material men utbildningen förutsätter ett aktivt deltag...
Visa mer
Nyhetsbrev
Prenumerera på nyhetsbrev om studier från distansutbildningar.se
Logga in